Arbeidsdeelname; jongeren, 2003-2022

Arbeidsdeelname; jongeren, 2003-2022

Geslacht Leeftijd Onderwijsvolgend Perioden Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2003 1e kwartaal 77 9,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2004 1e kwartaal 81 10,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2005 1e kwartaal 104 12,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2006 1e kwartaal 96 11,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2007 1e kwartaal 95 11,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2008 1e kwartaal 88 9,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2009 1e kwartaal 91 9,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2010 1e kwartaal 110 11,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2011 1e kwartaal 97 10,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2012 1e kwartaal 123 12,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2013 1e kwartaal 125 13,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2014 1e kwartaal 138 14,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2015 1e kwartaal 120 12,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2016 1e kwartaal 123 12,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2017 1e kwartaal 111 11,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2018 1e kwartaal 85 8,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2003 1e kwartaal 52 9,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2004 1e kwartaal 69 13,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2005 1e kwartaal 60 12,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2006 1e kwartaal 54 11,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2007 1e kwartaal 42 9,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2008 1e kwartaal 39 8,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2009 1e kwartaal 46 10,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2010 1e kwartaal 55 12,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2011 1e kwartaal 45 10,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2012 1e kwartaal 45 10,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2013 1e kwartaal 60 13,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2014 1e kwartaal 58 13,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2015 1e kwartaal 44 10,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2016 1e kwartaal 42 9,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2017 1e kwartaal 33 7,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2018 1e kwartaal 26 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in Nederland. De bevolking van 15 tot 25 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en of ze wel of niet onderwijs volgen beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; jongeren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.