Jongeren in JeugdzorgPlus; geslacht en leeftijd, 2012-2014

Jongeren in JeugdzorgPlus; geslacht en leeftijd, 2012-2014

Geslacht Leeftijd Perioden Jongeren in JeugdzorgPlus (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2012 2.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2013 2.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2014* 2.280
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar 2012
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar 2013
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar 2014*
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 12 jaar 2012 25
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 12 jaar 2013 50
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 12 jaar 2014* 40
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 2012 2.035
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 2013 1.895
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 2014* 1.815
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2012 475
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2013 470
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2014* 425
Mannen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2012 1.405
Mannen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2013 1.365
Mannen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2014* 1.305
Mannen 0 tot 5 jaar 2012
Mannen 0 tot 5 jaar 2013
Mannen 0 tot 5 jaar 2014*
Mannen 5 tot 12 jaar 2012 25
Mannen 5 tot 12 jaar 2013 40
Mannen 5 tot 12 jaar 2014* 35
Mannen 12 tot 18 jaar 2012 1.080
Mannen 12 tot 18 jaar 2013 1.050
Mannen 12 tot 18 jaar 2014* 1.025
Mannen 18 tot 21 jaar 2012 295
Mannen 18 tot 21 jaar 2013 275
Mannen 18 tot 21 jaar 2014* 245
Vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2012 1.135
Vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2013 1.050
Vrouwen Totaal leeftijd tot 21 jaar 2014* 975
Vrouwen 0 tot 5 jaar 2012
Vrouwen 0 tot 5 jaar 2013
Vrouwen 0 tot 5 jaar 2014*
Vrouwen 5 tot 12 jaar 2012 0
Vrouwen 5 tot 12 jaar 2013 10
Vrouwen 5 tot 12 jaar 2014* 5
Vrouwen 12 tot 18 jaar 2012 955
Vrouwen 12 tot 18 jaar 2013 845
Vrouwen 12 tot 18 jaar 2014* 790
Vrouwen 18 tot 21 jaar 2012 180
Vrouwen 18 tot 21 jaar 2013 195
Vrouwen 18 tot 21 jaar 2014* 180
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal personen tot 18 jaar dat gedurende het jaar JeugdzorgPlus ontvangen heeft. JeugdzorgPlus, voorheen gesloten jeugdzorg genaamd, is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de jeugdige opgenomen is in een instelling. Er is geen wettelijke minimumleeftijd voor JeugdzorgPlus, maar de doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In bijzondere gevallen kan JeugdzorgPlus voortgezet worden tot 21 jaar.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn definitief en de cijfers over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2014 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 mei 2016:
- Cijfers over 2014 zijn toegevoegd;
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Met ingang van verslagjaar 2015 wordt de StatLinetabel Jongeren in JeugdzorgPlus stopgezet. JeugdzorgPlus was onderdeel van de wet op de Jeugdzorg (2005). Deze wet is vervangen door de Jeugdwet, met ingang van 1-1-2015. Vanaf verslagjaar 2015 zijn alle instellingen die onder de Jeugdwet vallen verplicht gegevens ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd te verstrekken. Op basis hiervan heeft het CBS een set nieuwe tabellen gemaakt en worden alle StatLinetabellen die betrekking hebben op de situatie van voor 1-1-2015 niet gecontinueerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren in JeugdzorgPlus
Het unieke aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in het verslagjaar gebruik gemaakt heeft van JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt. Deze jeugdigen hebben ernstige gedragsproblemen, en lijden vaak ook aan een ernstige stoornis of gebrek. In bijzondere gevallen kan JeugdzorgPlus voortgezet worden tot 21 jaar.