Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari


Deze tabel bevat informatie over het verloop van de huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling alsmede personen naar positie in het huishouden op 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Met de beschikbare informatie is voor de verslagjaren 1995, 1996 en 1997 niet eenvoudig een eenduidige toedeling van personen in institutionele huishoudens te maken naar de 3 onderscheidende categorie├źn instellingen. Om die reden zijn de aantallen op onbekend gezet.

Wijzigingen per 13 september 2019:
De cijfers per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2020 toegevoegd.

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Perioden Personen naar positie in het huishoudenMannen en Vrouwen (aantal) Particuliere huishoudensNaar huishoudensgrootteTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudensNaar huishoudensgrootteEenpersoonshuishouden (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishoudenTotaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingTotaal personen wonend in instellingen (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingVerzorgings- en verpleeghuis (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingOverige zorginstelling (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingOverig soort instelling (aantal)
1995 15.424.122 6.468.682 2.109.149 4.359.533 247.708 . . .
2000 15.863.943 6.801.008 2.272.219 4.528.789 224.003 136.964 74.648 12.391
2005 16.305.526 7.090.965 2.449.378 4.641.587 213.202 126.667 74.645 11.890
2010 16.574.989 7.386.144 2.669.516 4.716.628 208.687 119.063 79.218 10.406
2015 16.900.726 7.665.198 2.867.797 4.797.401 244.794 118.593 104.661 21.540
2019 17.282.163 7.924.691 3.037.622 4.887.069 246.661 115.394 110.217 21.050
Bron: CBS.
Verklaring van tekens