Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

COFOG overheidsfuncties Sectoren Perioden Totaal uitgaven (mln euro)
Totaal Overheid 2016* 305.249
Totaal Centrale overheid 2016* 184.192
Totaal Rijk 2016* 175.975
Totaal Overige centrale overheid 2016* 21.809
Totaal Lokale overheid 2016* 96.784
Totaal Socialezekerheidsfondsen 2016* 117.672
1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2016* 30.304
1. Algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2016* 56.429
1. Algemeen overheidsbestuur Rijk 2016* 56.844
1. Algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2016* 3.610
1. Algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2016* 6.674
1. Algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2016* -1
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overheid 2016* 12.040
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Centrale overheid 2016* 7.635
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Rijk 2016* 7.601
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overige centrale overheid 2016* 61
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Lokale overheid 2016* 4.425
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.2 Hulp buitenland Overheid 2016* 3.703
1.2 Hulp buitenland Centrale overheid 2016* 3.711
1.2 Hulp buitenland Rijk 2016* 3.793
1.2 Hulp buitenland Overige centrale overheid 2016* 1
1.2 Hulp buitenland Lokale overheid 2016* 0
1.2 Hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.3 Algemene dienstverlening Overheid 2016* 1.909
1.3 Algemene dienstverlening Centrale overheid 2016* 1.477
1.3 Algemene dienstverlening Rijk 2016* 1.304
1.3 Algemene dienstverlening Overige centrale overheid 2016* 327
1.3 Algemene dienstverlening Lokale overheid 2016* 595
1.3 Algemene dienstverlening Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.4 Fundamenteel onderzoek Overheid 2016* 3.307
1.4 Fundamenteel onderzoek Centrale overheid 2016* 3.307
1.4 Fundamenteel onderzoek Rijk 2016* 3.974
1.4 Fundamenteel onderzoek Overige centrale overheid 2016* 3.070
1.4 Fundamenteel onderzoek Lokale overheid 2016* 0
1.4 Fundamenteel onderzoek Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overheid 2016* 32
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2016* 32
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Rijk 2016* 1
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2016* 31
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2016* 0
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overheid 2016* 34
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Centrale overheid 2016* 7
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Rijk 2016* 0
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overige centrale overheid 2016* 7
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Lokale overheid 2016* 27
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2016* 9.279
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Centrale overheid 2016* 7.848
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Rijk 2016* 7.759
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overige centrale overheid 2016* 113
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Lokale overheid 2016* 1.626
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Socialezekerheidsfondsen 2016* -1
1.8 Algemene overdrachten overheden Overheid 2016* 0
1.8 Algemene overdrachten overheden Centrale overheid 2016* 32.412
1.8 Algemene overdrachten overheden Rijk 2016* 32.412
1.8 Algemene overdrachten overheden Overige centrale overheid 2016* 0
1.8 Algemene overdrachten overheden Lokale overheid 2016* 1
1.8 Algemene overdrachten overheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2. Landsverdediging Overheid 2016* 8.253
2. Landsverdediging Centrale overheid 2016* 8.256
2. Landsverdediging Rijk 2016* 8.200
2. Landsverdediging Overige centrale overheid 2016* 63
2. Landsverdediging Lokale overheid 2016* 0
2. Landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.1 Defensie Overheid 2016* 6.954
2.1 Defensie Centrale overheid 2016* 6.954
2.1 Defensie Rijk 2016* 6.954
2.1 Defensie Overige centrale overheid 2016* 0
2.1 Defensie Lokale overheid 2016* 0
2.1 Defensie Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Centrale overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Rijk 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Overige centrale overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Lokale overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2016* 426
2.3 Militaire hulp buitenland Centrale overheid 2016* 426
2.3 Militaire hulp buitenland Rijk 2016* 426
2.3 Militaire hulp buitenland Overige centrale overheid 2016* 0
2.3 Militaire hulp buitenland Lokale overheid 2016* 0
2.3 Militaire hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2016* 122
2.4 Onderzoek landsverdediging Centrale overheid 2016* 122
2.4 Onderzoek landsverdediging Rijk 2016* 60
2.4 Onderzoek landsverdediging Overige centrale overheid 2016* 63
2.4 Onderzoek landsverdediging Lokale overheid 2016* 0
2.4 Onderzoek landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2016* 751
2.5 Landsverdediging (overig) Centrale overheid 2016* 754
2.5 Landsverdediging (overig) Rijk 2016* 760
2.5 Landsverdediging (overig) Overige centrale overheid 2016* 0
2.5 Landsverdediging (overig) Lokale overheid 2016* 0
2.5 Landsverdediging (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2016* 13.019
3. Openbare orde en veiligheid Centrale overheid 2016* 11.537
3. Openbare orde en veiligheid Rijk 2016* 11.368
3. Openbare orde en veiligheid Overige centrale overheid 2016* 5.710
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt.
De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de tabellen over de Nationale rekeningen.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.