Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Status van bewoning Perioden Regio's Totale woningvoorraad (aantal) Koopwoningen (aantal) Huurwoningen Totaal huurwoningen (aantal) Huurwoningen Eigendom woningcorporatie (aantal) Huurwoningen Eigendom overige verhuurders (aantal) Eigendom onbekend (aantal)
Totaal 2012 Nederland 7.386.743 4.182.889 3.121.980 2.269.883 852.097 81.874
Totaal 2013 Nederland 7.449.298 4.216.760 3.171.057 2.277.246 893.811 61.481
Totaal 2014 Nederland 7.535.315 4.238.259 3.217.156 2.275.389 941.767 79.900
Totaal 2015 Nederland 7.587.964 4.266.966 3.244.238 2.304.505 939.733 76.760
Totaal 2016 Nederland 7.641.323 4.300.406 3.256.930 2.281.742 975.188 83.987
Totaal 2017 Nederland 7.686.178 4.321.868 3.283.957 2.273.731 1.010.226 80.353
Totaal 2018 Nederland 7.740.984 4.386.769 3.275.965 2.268.383 1.007.582 78.250
Totaal 2019 Nederland 7.814.912 4.487.894 3.299.639 2.300.031 999.608 27.379
Totaal 2020 Nederland 7.891.786 4.517.921 3.357.721 2.298.885 1.058.836 16.144
Totaal 2021 Nederland 7.966.331 4.549.480 3.401.779 2.301.737 1.100.042 15.072
Totaal 2022 Nederland 8.045.580 4.597.518 3.434.455 2.305.772 1.128.683 13.607
Totaal 2023 Nederland 8.125.229 4.634.411 3.479.588 2.312.981 1.166.607 11.230
Bewoonde woningen 2012 Nederland 6.975.208 4.017.623 2.922.982 2.190.987 731.995 34.603
Bewoonde woningen 2013 Nederland 7.055.105 4.059.105 2.969.143 2.197.399 771.744 26.857
Bewoonde woningen 2014 Nederland 7.143.163 4.087.530 3.017.118 2.200.331 816.787 38.515
Bewoonde woningen 2015 Nederland 7.211.229 4.119.362 3.057.052 2.234.114 822.938 34.815
Bewoonde woningen 2016 Nederland 7.276.184 4.158.379 3.077.223 2.218.789 858.434 40.582
Bewoonde woningen 2017 Nederland 7.331.144 4.189.012 3.102.723 2.211.578 891.145 39.409
Bewoonde woningen 2018 Nederland 7.398.054 4.260.602 3.095.275 2.207.510 887.765 42.177
Bewoonde woningen 2019 Nederland 7.469.356 4.348.316 3.102.561 2.229.352 873.209 18.479
Bewoonde woningen 2020 Nederland 7.547.587 4.380.084 3.157.910 2.229.202 928.708 9.593
Bewoonde woningen 2021 Nederland 7.615.576 4.416.428 3.189.735 2.224.222 965.513 9.413
Bewoonde woningen 2022 Nederland 7.704.623 4.467.789 3.228.496 2.229.458 999.038 8.338
Bewoonde woningen 2023 Nederland 7.777.143 4.497.516 3.273.205 2.237.360 1.035.845 6.422
Niet bewoonde woningen 2012 Nederland 411.535 165.266 198.998 78.896 120.102 47.271
Niet bewoonde woningen 2013 Nederland 394.193 157.655 201.914 79.847 122.067 34.624
Niet bewoonde woningen 2014 Nederland 392.152 150.729 200.038 75.058 124.980 41.385
Niet bewoonde woningen 2015 Nederland 376.735 147.604 187.186 70.391 116.795 41.945
Niet bewoonde woningen 2016 Nederland 365.139 142.027 179.707 62.953 116.754 43.405
Niet bewoonde woningen 2017 Nederland 355.034 132.856 181.234 62.153 119.081 40.944
Niet bewoonde woningen 2018 Nederland 342.930 126.167 180.690 60.873 119.817 36.073
Niet bewoonde woningen 2019 Nederland 345.556 139.578 197.078 70.679 126.399 8.900
Niet bewoonde woningen 2020 Nederland 344.199 137.837 199.811 69.683 130.128 6.551
Niet bewoonde woningen 2021 Nederland 350.755 133.052 212.044 77.515 134.529 5.659
Niet bewoonde woningen 2022 Nederland 340.957 129.729 205.959 76.314 129.645 5.269
Niet bewoonde woningen 2023 Nederland 348.086 136.895 206.383 75.621 130.762 4.808
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2024:
De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per 22 maart 2024:
De cijfers van 2020 zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen 2019 t/m 2022:
In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2024 worden verwacht in november 2024. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Totale woningvoorraad
Woningvoorraad op 1 januari
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik zijn als tweede woning. Of waarbij de officiële partner van een overleden eigenaar in de woning woont.
Huurwoningen
Totaal huurwoningen
Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning of niet in gebruik zijn als tweede woning. Hierbij gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.
Eigendom woningcorporatie
Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
Eigendom overige verhuurders
Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld, maar de eigenaar niet, vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv's en nv's, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.
Eigendom onbekend
Woningen waarvan het eigendom niet afgeleid kon worden op basis van diverse registraties zoals het WOZ-register, Personenregister en het woningbestand Kadaster.