Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Status van bewoning Regio's Perioden Totale woningvoorraad (aantal) Koopwoningen (aantal) Huurwoningen Totaal huurwoningen (aantal) Huurwoningen Eigendom woningcorporatie (aantal) Huurwoningen Eigendom overige verhuurders (aantal) Eigendom onbekend (aantal)
Totaal Nederland 2017 7.686.178 4.321.868 3.283.957 2.273.731 1.010.226 80.353
Totaal Nederland 2018 7.740.984 4.386.769 3.275.965 2.268.383 1.007.582 78.250
Totaal Nederland 2019 7.814.912 4.487.894 3.299.639 2.300.031 999.608 27.379
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2024:
De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per 22 maart 2024:
De cijfers van 2020 zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen 2019 t/m 2022:
In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2024 worden verwacht in november 2024. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Totale woningvoorraad
Woningvoorraad op 1 januari
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik zijn als tweede woning. Of waarbij de officiële partner van een overleden eigenaar in de woning woont.
Huurwoningen
Totaal huurwoningen
Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning of niet in gebruik zijn als tweede woning. Hierbij gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.
Eigendom woningcorporatie
Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
Eigendom overige verhuurders
Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld, maar de eigenaar niet, vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv's en nv's, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.
Eigendom onbekend
Woningen waarvan het eigendom niet afgeleid kon worden op basis van diverse registraties zoals het WOZ-register, Personenregister en het woningbestand Kadaster.