ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2014

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2014

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT ICT-personeel (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Internet (% van bedrijven) Sociale media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Adverteren op internet (% van bedrijven) Cloud-diensten Totaal (% van bedrijven) Elektronische facturen Elektronische facturen verzonden (% van bedrijven) Elektronische facturen Elektronische facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2013 Gebruik voor verkoop Verkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2013 Gebruik voor inkoop Inkoop via externe netwerken (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 70 65 24 27 3 100 58 28 28 41 72 23 56
10 of meer werkzame personen C Industrie 55 49 16 18 2 100 50 24 22 47 78 26 58
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 76 75 39 43 5 100 56 25 33 42 67 27 62
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 53 51 25 23 1 100 41 17 17 33 73 11 51
10 of meer werkzame personen G Handel 63 55 18 17 2 100 60 32 25 43 75 36 53
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 55 51 20 20 2 99 39 19 21 46 70 22 44
10 of meer werkzame personen I Horeca 34 32 9 7 1 100 74 38 21 25 61 27 52
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 96 54 54 27 100 85 45 55 62 80 22 78
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 99 49 47 8 100 57 32 39 33 74 31 65
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 90 89 50 38 3 100 70 21 35 20 65 8 49
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 91 41 48 5 100 70 29 42 43 75 13 66
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 73 31 35 1 100 54 34 31 47 69 15 51
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 76 72 18 23 1 100 56 22 37 28 54 10 58
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 58 51 17 17 2 100 59 31 23 40 72 32 51
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 81 79 34 40 2 100 63 31 37 45 72 14 59
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 63 59 21 21 3 100 55 27 26 39 71 21 54
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 50 45 14 13 1 100 48 23 19 43 77 23 57
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 49 48 19 14 1 100 43 22 22 44 65 20 56
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 42 39 15 12 1 100 37 16 14 32 71 11 48
10 tot 50 werkzame personen G Handel 67 61 20 16 2 100 58 30 23 41 75 33 52
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 46 41 16 12 1 99 34 16 15 44 68 16 41
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 33 30 8 5 0 100 73 37 19 23 60 26 51
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 96 95 47 55 35 100 84 41 54 62 81 20 79
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 96 41 35 3 100 48 26 35 30 75 25 62
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 87 86 42 28 2 100 65 18 33 23 67 8 46
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 91 36 41 5 100 68 27 40 41 74 12 65
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 64 62 27 26 2 100 48 31 28 43 67 14 49
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 70 67 14 26 1 100 50 23 31 29 53 9 55
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 57 53 17 13 2 100 57 29 21 38 71 29 50
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 80 79 32 35 3 100 60 29 35 42 71 13 59
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 64 60 23 23 3 100 65 34 35 50 75 30 59
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 55 47 15 15 1 100 53 25 25 57 79 32 60
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 60 56 22 23 2 100 68 28 47 42 75 32 69
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 48 47 23 18 1 100 62 22 27 42 82 12 63
50 tot 250 werkzame personen G Handel 70 66 23 22 2 100 71 44 31 55 76 52 55
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 46 43 14 17 2 100 51 24 36 52 78 38 51
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 25 22 6 5 1 100 76 50 34 44 69 37 62
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 96 94 48 46 27 100 87 58 56 65 80 29 72
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 99 34 35 9 100 66 43 41 37 72 35 72
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 92 91 54 43 2 100 86 30 42 14 65 7 58
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 92 90 39 45 5 100 81 34 49 54 83 16 67
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 64 63 26 24 1 100 65 40 37 54 74 17 55
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 65 59 16 20 1 100 56 21 44 20 53 13 62
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 60 56 19 19 2 100 66 40 32 53 76 47 55
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 75 73 31 32 3 100 71 38 41 54 78 16 60
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 74 70 26 30 3 100 82 37 51 49 71 32 68
250 en meer werkzame personen C Industrie 58 52 17 23 2 100 72 27 45 55 76 40 65
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 85 84 46 52 6 100 100 37 68 37 55 55 76
250 en meer werkzame personen F Bouwnijverheid 69 65 36 37 1 100 83 27 60 52 78 10 73
250 en meer werkzame personen G Handel 56 42 12 15 1 100 81 51 40 55 75 65 71
250 en meer werkzame personen H Vervoer en opslag 63 58 24 25 3 100 73 40 49 57 73 63 70
250 en meer werkzame personen I Horeca 43 43 13 13 3 100 84 56 62 51 80 42 69
250 en meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 97 61 58 23 100 96 67 65 39 64 45 73
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 99 50 48 8 100 91 49 55 40 77 60 64
250 en meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 90 88 50 39 4 100 100 30 48 4 33 19 56
250 en meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 91 46 56 5 100 93 57 65 61 80 22 77
250 en meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 79 33 41 0 100 79 48 40 61 76 18 60
250 en meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 78 74 19 24 1 100 85 20 58 36 62 10 67
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 57 47 16 18 2 100 79 48 44 55 75 62 71
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 84 82 36 45 2 100 84 51 49 61 77 20 66
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak SBI 2008 en bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen.
De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2014. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2013. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld (ten minste één keer per week) een computer met toegang tot het internet gebruikt.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Aantal werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
ICT-personeel
Toegang en gebruik internet
Internet
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Het aantal bedrijven dat sociale media gebruikt.
Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie. Bedrijven die sociale media uitsluitend hebben gebruikt voor het plaatsen van advertenties vallen hier niet onder.
Adverteren op internet
Bedrijven die internet gebruiken om te adverteren. Bijvoorbeeld voor advertenties bij zoekmachines, op sociale media of op andere websites. Bedrijven die zoekmachines betalen voor een hoge plaats in de zoekresultaten vallen hier ook onder.
Cloud-diensten
Het gebruik van cloud computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- Servers van de aanbieder leveren de diensten;
- Gebruikers kunnen de diensten uitbreiden of verminderen;
- Gebruikers hebben na installatie toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- De gebruiker betaalt voor de diensten.
Totaal
Elektronische facturen
Elektronische facturen verzonden
Het aantal bedrijven dat in 2013 één of meerdere elektronische facturen heeft verstuurd.

Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.

Er zijn twee soorten elektronische facturen:
- Facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.

- Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat.
Elektronische facturen ontvangen
Het aantal bedrijven dat in 2013 één of meerdere elektronische facturen heeft ontvangen.

Er zijn twee soorten elektronische facturen:

- Facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.

- Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat.
E-commerce in 2013
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website.
Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.

Let op: het betreft hier de E-commerce-omzet in het jaar 2013.

Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het
verkopen van goederen en diensten.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail). Tot de inkopen behoren bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten, maar ook kantoorartikelen en energie (gas, water, elektriciteit). Ook diensten zoals externe accountants en juristen, onderhoud, telecom en verzekeringen horen bij de inkopen. Loonkosten van eigen personeel behoren niet tot de inkopen.
Inkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het inkopen van goederen en diensten.