ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2014

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak SBI 2008. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2014. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2013. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2014

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTICT-personeel (% van werkzame personen) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Adverteren op internet (% van bedrijven) Cloud-dienstenTotaal (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen verzonden (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2013Gebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2013Gebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (% van bedrijven)
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 49 43 13 17 1 53 18 18 53 75 54 55
D-E Energie, water, afvalbeheer 76 75 39 43 5 56 25 33 42 67 27 62
41-42 B&U en wegenbouw 55 53 28 24 1 45 15 19 34 79 6 47
H Vervoer en opslag 55 51 20 20 2 39 19 21 46 70 22 44
62-63 IT- en informatiedienstverlening 98 97 57 60 40 85 45 60 64 81 16 78
6419-6492 Banken 99 99 64 46 5 50 26 42 34 70 20 54
6612-6619 Financiële advisering 98 97 44 30 21 58 33 41 38 79 31 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens