ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2014


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2014. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2013. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2014

Bedrijfsgrootte Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTICT-personeel (% van werkzame personen) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Adverteren op internet (% van bedrijven) Cloud-dienstenTotaal (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen verzonden (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2013Gebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2013Gebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen 70 65 24 27 3 58 28 28 41 72 23 56
10 tot 20 werkzame personen 61 59 21 20 4 53 26 25 36 70 20 55
20 tot 50 werkzame personen 64 59 22 21 3 57 28 27 43 73 22 53
50 tot 100 werkzame personen 63 59 22 21 3 63 32 32 49 76 29 57
100 tot 250 werkzame personen 65 61 23 24 3 67 37 39 51 75 32 63
250 tot 500 werkzame personen 72 67 26 27 3 77 37 47 49 72 34 63
500 of meer werkzame personen 75 70 26 31 3 87 37 55 48 70 31 72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens