ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2014

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2014. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2013. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld (ten minste één keer per week) een computer met toegang tot het internet gebruikt.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Aantal werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
ICT-personeel
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Het aantal bedrijven dat sociale media gebruikt.
Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie. Bedrijven die sociale media uitsluitend hebben gebruikt voor het plaatsen van advertenties vallen hier niet onder.
Adverteren op internet
Bedrijven die internet gebruiken om te adverteren. Bijvoorbeeld voor advertenties bij zoekmachines, op sociale media of op andere websites. Bedrijven die zoekmachines betalen voor een hoge plaats in de zoekresultaten vallen hier ook onder.
Cloud-diensten
Het gebruik van cloud computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- Servers van de aanbieder leveren de diensten;
- Gebruikers kunnen de diensten uitbreiden of verminderen;
- Gebruikers hebben na installatie toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- De gebruiker betaalt voor de diensten.
Totaal
Elektronische facturen
Elektronische facturen verzonden
Het aantal bedrijven dat in 2013 één of meerdere elektronische facturen heeft verstuurd.

Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.

Er zijn twee soorten elektronische facturen:
- Facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.

- Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat.
Elektronische facturen ontvangen
Het aantal bedrijven dat in 2013 één of meerdere elektronische facturen heeft ontvangen.

Er zijn twee soorten elektronische facturen:

- Facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.

- Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat.
E-commerce in 2013
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website.
Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.

Let op: het betreft hier de E-commerce-omzet in het jaar 2013.

Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het
verkopen van goederen en diensten.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail). Tot de inkopen behoren bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten, maar ook kantoorartikelen en energie (gas, water, elektriciteit). Ook diensten zoals externe accountants en juristen, onderhoud, telecom en verzekeringen horen bij de inkopen. Loonkosten van eigen personeel behoren niet tot de inkopen.
Inkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het inkopen van goederen en diensten.