Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omvang van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid, onderverdeeld naar bedrijfsgrootte.
De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijziging per 16 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008, 2016 (zie paragraaf 3).

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten per betaald uur (euro) Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur)
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen 327,9 56,6 33,14 28,00 1.707
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werkzame personen 38,6 49,8 28,52 24,58 1.745
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 100 werkzame personen 73,9 52,2 29,30 25,23 1.782
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 67,4 58,1 33,88 28,57 1.715
A-U Alle economische activiteiten 500 of meer werkzame personen 148,0 60,5 36,72 30,50 1.647
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal werkzame personen 2,8 39,5 21,60 18,87 1.828
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werkzame personen 1,0 35,1 20,01 17,08 1.755
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 100 werkzame personen 1,3 39,4 20,94 18,60 1.880
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 0,3 53,7 28,88 25,36 1.859
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 of meer werkzame personen 0,2 53,7 28,55 25,19 1.882
B Delfstoffenwinning Totaal werkzame personen 0,8 105,3 58,20 50,08 1.810
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werkzame personen x x x x x
B Delfstoffenwinning 10 tot 100 werkzame personen 0,2 84,8 44,89 39,60 1.888
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werkzame personen 0,3 105,6 60,02 51,32 1.760
B Delfstoffenwinning 500 of meer werkzame personen x x x x x
C Industrie Totaal werkzame personen 38,8 57,9 33,16 28,12 1.746
C Industrie 1 tot 10 werkzame personen 2,5 49,6 28,12 24,27 1.764
C Industrie 10 tot 100 werkzame personen 11,2 52,8 29,49 25,31 1.789
C Industrie 100 tot 500 werkzame personen 12,1 62,2 34,74 29,71 1.789
C Industrie 500 of meer werkzame personen 12,9 61,1 36,85 30,48 1.657
D Energievoorziening Totaal werkzame personen 2,1 84,8 49,47 41,39 1.715
D Energievoorziening 1 tot 10 werkzame personen 0,0 71,2 39,64 33,99 1.796
D Energievoorziening 10 tot 100 werkzame personen 0,1 83,6 48,01 40,77 1.741
D Energievoorziening 100 tot 500 werkzame personen 0,3 79,7 46,86 39,12 1.701
D Energievoorziening 500 of meer werkzame personen 1,7 86,1 50,23 41,98 1.714
Bron: CBS.
Verklaring van tekens