Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten per betaald uur (euro) Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur)
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen 327,9 56,6 33,14 28,00 1.707
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werkzame personen 38,6 49,8 28,52 24,58 1.745
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 100 werkzame personen 73,9 52,2 29,30 25,23 1.782
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 67,4 58,1 33,88 28,57 1.715
A-U Alle economische activiteiten 500 of meer werkzame personen 148,0 60,5 36,72 30,50 1.647
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal werkzame personen 2,8 39,5 21,60 18,87 1.828
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werkzame personen 1,0 35,1 20,01 17,08 1.755
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 100 werkzame personen 1,3 39,4 20,94 18,60 1.880
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 0,3 53,7 28,88 25,36 1.859
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 of meer werkzame personen 0,2 53,7 28,55 25,19 1.882
B Delfstoffenwinning Totaal werkzame personen 0,8 105,3 58,20 50,08 1.810
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werkzame personen x x x x x
B Delfstoffenwinning 10 tot 100 werkzame personen 0,2 84,8 44,89 39,60 1.888
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werkzame personen 0,3 105,6 60,02 51,32 1.760
B Delfstoffenwinning 500 of meer werkzame personen x x x x x
C Industrie Totaal werkzame personen 38,8 57,9 33,16 28,12 1.746
C Industrie 1 tot 10 werkzame personen 2,5 49,6 28,12 24,27 1.764
C Industrie 10 tot 100 werkzame personen 11,2 52,8 29,49 25,31 1.789
C Industrie 100 tot 500 werkzame personen 12,1 62,2 34,74 29,71 1.789
C Industrie 500 of meer werkzame personen 12,9 61,1 36,85 30,48 1.657
D Energievoorziening Totaal werkzame personen 2,1 84,8 49,47 41,39 1.715
D Energievoorziening 1 tot 10 werkzame personen 0,0 71,2 39,64 33,99 1.796
D Energievoorziening 10 tot 100 werkzame personen 0,1 83,6 48,01 40,77 1.741
D Energievoorziening 100 tot 500 werkzame personen 0,3 79,7 46,86 39,12 1.701
D Energievoorziening 500 of meer werkzame personen 1,7 86,1 50,23 41,98 1.714
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid, onderverdeeld naar bedrijfsgrootte.
De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijziging per 16 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008, 2016 (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totaal arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.

Voltijdeenheid:
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.

Gewerkte uren:
De tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.

Betaalde uren:
De tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Gewerkte uren:
De tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.

Voltijdeenheid:
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.