Caribisch Nederland; vakantie en sport, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; vakantie en sport, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Deelname aan vakanties Geen vakantie (%) Deelname aan vakanties Eén vakantie (%) Deelname aan vakanties Twee of drie vakanties (%) Deelname aan vakanties Meer dan drie vakanties (%)
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2013 39,9 36,8 16,7 6,6
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2017/2018 41,9 39,5 14,6 3,9
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2013 48,6 32,3 13,5 5,7
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2017/2018 48,4 35,0 13,4 3,2
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2013 23,4 32,4 32,4 11,8
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2017/2018 39,2 33,5 24,7 2,6
Geslacht: mannen Percentages Bonaire 2013 44,3 34,9 15,8 5,0
Geslacht: mannen Percentages Bonaire 2017/2018 44,8 37,0 15,0 3,2
Geslacht: mannen Percentages Sint-Eustatius 2013 43,0 36,5 13,9 6,6
Geslacht: mannen Percentages Sint-Eustatius 2017/2018 46,9 37,3 13,6 2,2
Geslacht: mannen Percentages Saba 2013 23,4 40,0 24,1 12,5
Geslacht: mannen Percentages Saba 2017/2018 35,1 36,7 23,4 4,8
Geslacht: vrouwen Percentages Bonaire 2013 34,9 38,9 17,8 8,5
Geslacht: vrouwen Percentages Bonaire 2017/2018 38,8 42,2 14,3 4,7
Geslacht: vrouwen Percentages Sint-Eustatius 2013 55,6 26,9 12,9 .
Geslacht: vrouwen Percentages Sint-Eustatius 2017/2018 50,1 32,6 13,1 4,3
Geslacht: vrouwen Percentages Saba 2013 23,4 24,8 40,7 11,1
Geslacht: vrouwen Percentages Saba 2017/2018 43,4 30,3 26,0 .
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over hoe vaak mensen de afgelopen 12 maanden op vakantie zijn geweest en of mensen lid zijn van een sportvereniging of een sportschool. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Deelname aan vakanties
De respondenten is gevraagd: hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? Onder een vakantie wordt verstaan: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting. Het gaat daarbij zowel binnen- als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen buiten uw eigen eiland valt onder het begrip vakantie.
Geen vakantie
Eén vakantie
Twee of drie vakanties
Meer dan drie vakanties