Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Spreekt één taal (%) Spreekt meer dan één taal (%) Gesproken talen Papiaments (%) Gesproken talen Engels (%) Gesproken talen Nederlands (%) Gesproken talen Spaans (%) Gesproken talen Anders (%) Voertaal Papiaments (%) Voertaal Engels (%) Voertaal Nederlands (%) Voertaal Spaans (%) Voertaal Anders (%)
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2013 10,1 89,9 86,9 74,2 76,0 75,7 14,8 63,8 4,5 15,4 15,2 1,2
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2017/2018 14,0 86,0 87,1 69,6 70,4 70,5 16,2 60,2 6,6 16,1 14,6 2,5
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2013 32,0 68,0 25,2 96,0 49,7 38,7 13,4 . 84,7 6,3 7,4 .
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 47,5 52,5 20,8 92,7 36,0 33,8 8,6 1,4 80,3 3,0 13,1 2,2
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2013 43,4 56,6 13,4 99,6 32,3 27,1 23,3 . 92,9 . 3,3 3,1
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2017/2018 32,3 67,7 10,7 96,9 34,0 32,6 25,7 . 80,1 4,5 9,5 5,8
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over gesproken talen. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Spreekt één taal
De respondenten is de vraag gesteld: welke taal of welke talen spreekt u? Antwoordmogelijkheden: Papiaments, Engels, Nederlands, Spaans en Anders. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Weergegeven is het percentage van de respondenten die één taal spreken.
Spreekt meer dan één taal
De respondenten is de vraag gesteld: welke taal of welke talen spreekt u? Antwoordmogelijkheden: Papiaments, Engels , Nederlands, Spaans en Anders. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Weergegeven is het percentage van de respondenten die meer dan één taal spreken.
Gesproken talen
De respondenten is de vraag gesteld: welke taal of welke talen spreekt u? Antwoordmogelijkheden: Papiaments, Engels , Nederlands, Spaans en Anders. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het percentage geeft voor elke taal weer hoeveel procent van de respondenten de betreffende taal spreekt.
Papiaments
Engels
Nederlands
Spaans
Anders
Voertaal
De respondenten is de vraag gesteld: welke taal of welke talen spreekt u? Antwoordmogelijkheden: Papiaments, Engels , Nederlands, Spaans en Anders. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Indien de respondent meer dan één taal spreekt is de vraag gesteld: welke taal spreekt u het meest? Het percentage geeft voor elke taal weer hoeveel procent van de respondenten de betreffende taal als voertaal gebruikt. Bij respondenten die meer dan één taal spreken, gaat het om de taal die de respondent het meest spreekt.
Papiaments
Engels
Nederlands
Spaans
Anders