Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort 2007 - 2016

Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort 2007 - 2016

Perioden Nieuw verkochte motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Personenauto (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bus (aantal) Nieuw verkochte motorvoertuigen Motorfiets (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Personenauto (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bus (aantal) Tweedehands verkochte motorvoertuigen Motorfiets (aantal)
2016 januari* 50.221 40.542 9.000 7.389 371 1.134 80 26 679 184.539 161.751 16.627 14.935 681 723 137 151 6.161
2016 februari* 36.669 28.097 7.730 6.306 303 1.032 75 14 842 182.663 158.579 16.860 15.308 654 698 130 70 7.224
2016 maart* 41.310 29.626 9.709 7.646 388 1.491 92 92 1.975 194.922 167.159 17.138 15.436 729 759 167 47 10.625
2016 1e kwartaal* 128.200 98.265 26.439 21.341 1.062 3.657 247 132 3.496 562.124 487.489 50.625 45.679 2.064 2.180 434 268 24.010
2016 april* 36.778 27.611 7.490 5.957 393 963 90 87 1.677 195.735 165.074 17.157 15.629 633 689 112 94 13.504
2016 mei* 37.038 28.791 6.829 5.671 425 620 86 27 1.418 188.730 159.640 15.603 14.390 569 523 85 36 13.487
2016 juni* 49.553 39.251 8.762 7.492 379 741 129 21 1.540 209.274 178.867 17.355 16.016 631 560 102 46 13.052
2016 2e kwartaal* 123.369 95.653 23.081 19.120 1.197 2.324 305 135 4.635 593.739 503.581 50.115 46.035 1.833 1.772 299 176 40.043
2016 juli* 38.399 31.029 6.197 5.076 374 618 123 6 1.173 195.230 166.777 16.320 15.052 568 522 138 40 12.133
2016 augustus* 33.353 26.847 5.565 4.625 232 607 91 10 941 174.804 150.023 14.189 13.033 537 488 90 41 10.592
2016 september* 41.006 33.327 6.690 5.318 327 931 83 31 989 185.129 157.403 17.074 15.573 647 650 150 54 10.652
2016 3e kwartaal* 112.758 91.203 18.452 15.019 933 2.156 297 47 3.103 555.163 474.203 47.583 43.658 1.752 1.660 378 135 33.377
2016 oktober* 37.106 29.814 6.678 5.458 330 769 85 36 614 190.934 164.539 17.179 15.748 652 652 79 48 9.216
2016 november* 39.676 32.091 7.233 5.984 346 640 90 173 352 179.924 156.225 16.857 15.320 643 702 109 83 6.842
2016 december* 40.710 35.567 4.738 3.509 287 553 72 317 405 182.879 159.097 17.440 15.599 754 780 143 164 6.342
2016 4e kwartaal* 117.492 97.472 18.649 14.951 963 1.962 247 526 1.371 553.737 479.861 51.476 46.667 2.049 2.134 331 295 22.400
2016* 481.819 382.593 86.621 70.431 4.155 10.099 1.096 840 12.605 2.264.763 1.945.134 199.799 182.039 7.698 7.746 1.442 874 119.830
Bron: RDC
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantallen nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen. Het betreft informatie over personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen en motorfietsen. In deze tabel zijn geen gegevens opgenomen over aanhangwagens, opleggers en bromfietsen.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2015 tot en met december 2016 hebben een voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 april 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Nieuw verkochte motorvoertuigen
Motorvoertuig
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.
Totaal motorvoertuigen
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Tweedehands verkochte motorvoertuigen
Motorvoertuig
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.
Totaal motorvoertuigen
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.