Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Lonen (%) Structuur van de arbeidskosten Wettelijke sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Contractuele sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Toegerekende sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Overige kosten (%)
A-U Alle economische activiteiten 327.9 56,6 33,14 28,00 1.707 100,0 76,4 9,4 8,2 3,5 2,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2.8 39,5 21,60 18,87 1.828 100,0 79,0 10,4 7,9 1,9 0,8
01 Landbouw 2.7 38,8 21,20 18,53 1.829 100,0 78,9 10,5 7,9 1,9 0,8
02 Bosbouw 0.1 53,7 31,75 26,86 1.691 100,0 77,0 10,8 8,3 2,4 1,5
03 Visserij 0.1 69,3 35,81 30,83 1.934 100,0 83,0 6,7 7,6 1,9 0,9
B Delfstoffenwinning 0.8 105,3 58,20 50,08 1.810 100,0 80,8 7,2 7,7 2,1 2,1
06 Winning van aardolie en aardgas 0.4 133,3 75,76 63,74 1.759 100,0 82,2 6,0 7,2 2,1 2,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 0.1 77,3 42,53 37,34 1.818 100,0 78,4 9,0 8,6 2,2 1,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 0.3 93,2 50,14 43,59 1.858 100,0 79,8 8,0 8,0 2,2 1,9
C Industrie 38.8 57,9 33,16 28,12 1.746 100,0 76,5 10,2 8,6 3,3 1,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 5.3 56,9 32,13 27,58 1.771 100,0 75,4 10,3 9,4 3,2 1,7
11 Drankenindustrie 0.4 72,8 41,19 35,14 1.767 100,0 77,4 9,6 7,9 3,2 2,0
12 Tabaksindustrie 0.2 78,9 47,10 39,49 1.675 100,0 75,2 9,8 10,0 3,1 2,0
13 Textielindustrie 0.5 53,9 31,43 26,59 1.716 100,0 75,9 10,6 8,7 3,2 1,6
14 Kledingindustrie 0.1 47,7 27,78 23,55 1.715 100,0 78,4 9,3 7,7 2,7 2,0
15 Leer- en schoenenindustrie 0.1 49,8 28,25 23,95 1.764 100,0 79,8 9,9 6,3 2,8 1,2
16 Houtindustrie 0.6 49,1 27,81 23,77 1.764 100,0 77,0 11,4 7,2 2,7 1,6
17 Papierindustrie 1.0 61,0 35,22 30,19 1.733 100,0 76,4 11,1 7,5 3,2 1,7
18 Grafische industrie 1.1 52,1 30,86 26,31 1.687 100,0 76,8 11,8 6,5 3,1 1,8
19 Aardolie-industrie 0.5 91,8 54,23 45,25 1.694 100,0 83,7 8,6 1,8 3,4 2,5
20 Chemische industrie 3.5 84,5 47,53 40,34 1.777 100,0 73,7 8,8 13,0 3,0 1,4
21 Farmaceutische industrie 0.9 79,3 44,65 37,90 1.776 100,0 76,8 9,1 8,5 4,1 1,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 1.6 56,9 31,98 27,23 1.779 100,0 76,2 10,9 8,4 3,1 1,3
23 Bouwmaterialenindustrie 1.3 58,8 32,63 28,07 1.803 100,0 75,8 10,9 8,8 3,0 1,5
24 Basismetaalindustrie 1.2 64,8 36,14 30,69 1.794 100,0 75,9 10,4 8,8 3,2 1,7
25 Metaalproductenindustrie 4.0 53,7 29,65 25,50 1.810 100,0 77,9 10,5 7,4 2,9 1,4
26 Elektrotechnische industrie 1.7 72,7 41,70 35,15 1.743 100,0 79,7 9,6 7,8 2,9 0,0
27 Elektrische apparatenindustrie 1.3 63,6 35,53 30,24 1.791 100,0 78,4 9,6 7,6 3,0 1,3
28 Machine-industrie 4.7 66,6 36,14 31,23 1.843 100,0 78,5 9,8 7,8 2,5 1,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 1.0 58,1 33,52 28,23 1.732 100,0 77,7 10,6 7,5 3,1 1,2
30 Overige transportmiddelenindustrie 1.0 61,8 33,82 28,93 1.828 100,0 78,6 10,1 7,5 2,9 1,0
31 Meubelindustrie 0.8 49,0 27,57 23,62 1.776 100,0 77,2 11,0 7,5 2,6 1,7
32 Overige industrie 3.6 34,9 22,78 18,32 1.533 100,0 72,2 10,9 9,3 5,9 1,7
33 Reparatie en installatie van machines 2.3 64,0 35,14 30,20 1.821 100,0 77,6 9,9 7,7 3,0 1,8
D Energievoorziening 2.1 84,8 49,47 41,39 1.715 100,0 74,3 7,2 12,1 2,8 3,6
35 Energiebedrijven 2.1 84,8 49,47 41,39 1.715 100,0 74,3 7,2 12,1 2,8 3,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2.1 61,5 33,45 29,06 1.838 100,0 74,9 9,6 9,1 3,9 2,4
36 Waterleidingbedrijven 0.4 73,2 45,01 35,49 1.627 100,0 74,3 7,9 11,6 3,8 2,3
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 0.3 61,7 35,64 30,64 1.732 100,0 74,1 9,6 9,9 3,9 2,4
38 Afvalbehandeling en recycling 1.4 59,1 31,17 27,61 1.898 100,0 75,2 10,0 8,4 4,0 2,4
39 Sanering en overig afvalbeheer 0.1 60,7 32,37 28,01 1.875 100,0 76,2 10,2 8,5 3,1 2,0
F Bouwnijverheid 18.8 58,6 32,84 27,74 1.783 100,0 76,5 10,3 8,6 2,7 1,9
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 5.5 60,6 34,72 28,67 1.746 100,0 76,4 10,1 8,7 2,7 2,1
42 Grond-, water- en wegenbouw 3.6 68,1 37,44 31,56 1.819 100,0 76,1 9,8 9,6 2,9 1,6
43 Gespecialiseerde bouw 9.7 54,7 30,52 26,09 1.791 100,0 76,7 10,6 8,1 2,7 1,9
G Handel 43.1 48,7 27,69 23,76 1.757 100,0 78,6 9,9 6,9 2,4 2,2
45 Autohandel en -reparatie 4.8 47,8 27,12 23,22 1.763 100,0 78,8 10,2 7,1 2,1 1,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 24.5 61,3 34,16 29,41 1.795 100,0 79,1 9,5 7,1 2,4 2,0
47 Detailhandel (niet in auto's) 13.8 35,8 20,82 17,82 1.717 100,0 77,7 10,7 6,5 2,6 2,5
H Vervoer en opslag 16.8 56,8 28,53 25,87 1.991 100,0 76,2 10,2 8,3 3,3 2,0
49 Vervoer over land 7.9 52,7 24,04 22,97 2.192 100,0 75,4 11,0 8,6 2,7 2,2
50 Vervoer over water 0.8 60,3 32,87 27,97 1.834 100,0 84,6 9,0 8,6 2,5 -4,7
51 Vervoer door de lucht 1.8 80,5 46,84 37,93 1.720 100,0 77,6 8,3 7,5 3,7 2,9
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 4.5 64,0 34,80 30,30 1.840 100,0 77,2 9,9 7,7 2,9 2,3
53 Post en koeriers 1.7 44,7 26,36 22,22 1.695 100,0 71,6 10,0 9,1 6,6 2,7
I Horeca 5.4 31,2 18,04 15,43 1.730 100,0 80,1 11,5 4,2 1,8 2,4
55 Logiesverstrekking 1.5 35,8 20,62 17,34 1.738 100,0 79,8 11,2 4,5 2,1 2,3
56 Eet- en drinkgelegenheden 3.9 29,8 17,23 14,82 1.727 100,0 80,2 11,6 4,1 1,6 2,5
J Informatie en communicatie 14.4 71,4 40,36 34,36 1.768 100,0 79,7 9,8 6,3 2,5 1,7
58 Uitgeverijen 1.8 68,2 40,42 34,31 1.687 100,0 76,7 10,2 7,9 2,9 2,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 0.5 56,9 31,29 26,65 1.819 100,0 79,9 9,8 5,9 2,2 2,3
60 Radio- en televisieomroepen 0.5 80,7 48,26 40,75 1.673 100,0 77,0 10,1 7,9 2,8 2,2
61 Telecommunicatie 2.1 73,7 41,81 35,96 1.764 100,0 79,2 9,6 6,1 3,0 2,1
62 IT-dienstverlening 8.9 72,5 40,63 34,52 1.784 100,0 80,2 9,8 6,1 2,4 1,5
63 Diensten op het gebied van informatie 0.6 64,9 35,82 30,68 1.811 100,0 84,5 7,9 4,7 1,6 1,3
K Financiële dienstverlening 21.0 91,7 54,73 46,26 1.676 100,0 72,9 7,1 14,4 2,2 3,4
64 Bankwezen 12.4 99,3 59,30 50,28 1.675 100,0 72,2 6,6 15,7 2,1 3,3
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 5.8 91,6 56,03 46,83 1.635 100,0 70,2 8,0 15,7 2,6 3,5
66 Overige financiële dienstverlening 2.8 68,6 39,35 33,53 1.743 100,0 81,7 7,5 5,9 1,8 3,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 3.5 62,9 37,80 31,87 1.663 100,0 78,5 9,2 6,3 2,6 3,4
68 Verhuur en handel van onroerend goed 3.5 62,9 37,80 31,87 1.663 100,0 78,5 9,2 6,3 2,6 3,4
M Specialistische zakelijke diensten 29.7 73,4 41,67 35,36 1.762 100,0 80,6 7,8 6,8 2,1 2,7
69 Juridische diensten en administratie 6.9 67,5 38,95 32,86 1.733 100,0 80,3 8,1 6,2 2,2 3,1
70 Holdings en managementadviesbureaus 11.3 89,0 50,37 42,93 1.767 100,0 82,8 6,1 6,6 1,9 2,6
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 6.1 68,8 38,51 32,61 1.788 100,0 78,1 9,5 7,7 2,0 2,6
72 Research 2.2 75,0 43,08 36,03 1.741 100,0 78,2 9,2 8,8 2,6 1,2
73 Reclamewezen en marktonderzoek 1.8 55,7 30,99 26,63 1.799 100,0 80,2 9,4 4,9 2,0 3,4
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 1.1 58,5 32,96 28,33 1.774 100,0 80,2 8,9 5,8 1,9 3,1
75 Veterinaire dienstverlening 0.2 42,6 25,89 22,12 1.646 100,0 77,8 9,2 6,1 2,4 4,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 21.3 39,6 22,26 19,40 1.781 100,0 79,0 12,7 4,2 2,0 2,1
77 Verhuur van roerende goederen 1.4 56,8 31,09 26,97 1.828 100,0 78,9 9,9 6,6 2,1 2,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 13.3 37,8 21,13 18,63 1.791 100,0 79,8 13,7 3,1 1,4 1,9
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 0.8 51,6 28,46 24,00 1.815 100,0 80,4 9,2 5,6 2,6 2,2
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 1.2 45,2 24,35 21,06 1.855 100,0 78,2 12,4 4,6 3,0 1,8
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 3.4 36,6 21,63 18,16 1.690 100,0 76,2 11,7 5,9 3,7 2,5
82 Overige zakelijke dienstverlening 1.2 45,5 25,11 21,72 1.813 100,0 78,0 10,8 6,4 2,7 2,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 30.6 68,2 42,27 35,11 1.613 100,0 70,0 7,5 11,0 8,5 2,9
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 30.6 68,2 42,27 35,11 1.613 100,0 70,0 7,5 11,0 8,5 2,9
P Onderwijs 23.4 62,2 40,93 32,36 1.520 100,0 73,9 8,5 10,3 4,7 2,6
85 Onderwijs 23.4 62,2 40,93 32,36 1.520 100,0 73,9 8,5 10,3 4,7 2,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 44.6 50,3 32,57 26,40 1.545 100,0 75,7 9,5 7,4 4,3 3,1
86 Gezondheidszorg 22.1 58,3 36,60 30,20 1.594 100,0 76,0 9,0 7,9 3,8 3,2
87 Verpleging en zorg met overnachting 13.0 44,9 29,70 23,74 1.510 100,0 75,5 10,1 6,5 4,8 3,1
88 Welzijnszorg zonder overnachting 9.5 43,6 28,97 23,15 1.506 100,0 75,1 9,9 7,2 4,6 3,1
R Cultuur, sport en recreatie 3.7 49,5 29,34 24,72 1.687 100,0 78,2 10,0 6,4 2,8 2,6
90 Kunst 0.8 53,8 30,97 26,10 1.738 100,0 78,1 9,8 7,3 2,5 2,3
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 0.8 52,4 32,58 27,40 1.609 100,0 75,5 10,7 8,3 2,9 2,5
92 Loterijen en kansspelen 0.4 61,0 36,18 30,23 1.687 100,0 76,1 11,0 6,7 3,3 2,9
93 Sport en recreatie 1.6 44,3 26,05 21,99 1.699 100,0 80,2 9,6 4,8 2,7 2,7
S Overige dienstverlening 4.9 49,6 30,28 25,30 1.637 100,0 76,2 10,0 8,1 3,1 2,6
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 3.4 60,7 37,19 30,94 1.632 100,0 75,1 9,8 9,2 3,2 2,7
95 Reparatie van consumentenartikelen 0.2 40,7 23,20 19,82 1.756 100,0 79,5 10,4 5,1 2,3 2,7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 1.3 34,4 21,06 17,66 1.632 100,0 78,6 10,4 5,5 3,0 2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016 (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Wettelijke sociale premies
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten, te weten de WIA, de ZVW en de WW.
Contractuele sociale premies
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.
Toegerekende sociale premies
Gegarandeerde beloning bij ziekte, vertrekpremies en ontslagvergoedingen, uitkeringen bij overlijden.
Overige kosten
Opleidingskosten, werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
In mindering zijn gebracht: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen. Hierdoor kunnen in sommige economische activiteiten de overige kosten negatief uitkomen.