Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de banenpools/werkgelegenheidsprojecten (SBI 78203). De gegevens betreffen de geboden werkgelegenheid, kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018:
De definitieve cijfers over 2016 en 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen doorgaans 11 maanden na afloop van de laatste twee verslagjaren beschikbaar. In november 2020 zullen uitkomsten over deze verslagjaren namelijk 2018 en 2019 gepubliceerd worden.

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal sociale lasten en pensioenpremies (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
2008 11,9 1,4 10,1 1,2 234,3 232,3 2,0 236,6 5,3 207,9 164,5 30,7 12,7 21,6 1,3 5,4 0,6 1,9 0,9 0,9 2,2 8,4 1,8 -2,3 -0,1 -2,4
2009 11,3 1,5 9,5 1,2 231,8 229,1 2,8 228,7 7,0 200,9 159,3 29,1 12,4 18,9 1,3 5,3 0,4 1,5 1,4 0,9 1,9 6,2 1,9 3,1 0,3 3,4
2010 10,8 1,6 8,5 1,3 222,8 221,4 1,4 222,5 5,6 195,6 154,4 30,7 10,5 19,4 1,2 5,1 0,1 1,0 0,9 0,6 1,3 9,2 1,8 0,3 -0,2 0,1
2011 8,6 1,4 6,7 1,2 175,9 174,6 1,3 177,1 5,1 150,7 118,3 24,2 8,1 19,7 1,4 5,2 0,2 1,0 0,8 0,6 1,2 9,3 1,7 -1,3 0,5 -0,8
2012 6,5 1,3 5,1 0,9 155,3 154,1 1,3 155,9 4,6 130,4 102,1 21,1 7,2 19,2 1,3 5,7 0,6 1,8 0,6 0,7 1,2 7,3 1,8 -0,6 0,1 -0,4
2013 4,5 1,1 3,4 0,8 115,5 114,2 1,3 115,2 3,6 92,9 72,3 15,2 5,4 17,1 1,2 5,2 0,3 1,3 0,6 0,6 1,1 6,8 1,6 0,3 0,0 0,2
2014 4,7 1,1 3,4 0,9 120,2 119,9 0,3 118,3 10,4 91,3 70,2 16,0 5,1 15,1 0,8 4,4 0,0 1,3 0,4 0,3 1,3 6,6 1,5 2,1 0,2 2,3
2015 7,0 2,3 5,3 1,8 192,3 191,4 1,0 188,4 16,9 146,9 112,0 27,3 7,7 22,8 1,0 4,6 0,1 1,4 0,7 0,3 1,6 13,0 1,8 3,9 -1,5 2,5
2016 8,5 3,2 5,3 1,7 268,9 266,9 2,0 265,8 34,3 196,5 146,9 34,8 14,8 32,4 1,1 8,1 0,1 2,1 0,9 0,5 1,3 18,4 2,6 3,2 0,1 3,3
2017 7,4 2,8 4,9 1,8 246,8 243,8 2,9 242,8 44,0 162,3 119,8 28,9 13,5 34,5 1,0 8,0 0,1 2,1 0,8 0,5 1,3 20,8 2,1 3,9 -1,2 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens