Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Regio's Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Codering (code) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Afstand tot ziekenhuis (km) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 10 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 20 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) Afstand tot ziekenhuis (km) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 10 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 20 km (aantal) Kinderopvang Kinderdagverblijf Afstand tot kinderdagverblijf (km) Kinderopvang Kinderdagverblijf Aantal kinderdagverblijven Binnen 1 km (aantal) Kinderopvang Kinderdagverblijf Aantal kinderdagverblijven Binnen 3 km (aantal) Kinderopvang Kinderdagverblijf Aantal kinderdagverblijven Binnen 5 km (aantal) Kinderopvang Buitenschoolse opvang Afstand tot buitenschoolse opvang (km) Kinderopvang Buitenschoolse opvang Aantal buitenschoolse opvang Binnen 1 km (aantal) Kinderopvang Buitenschoolse opvang Aantal buitenschoolse opvang Binnen 3 km (aantal) Kinderopvang Buitenschoolse opvang Aantal buitenschoolse opvang Binnen 5 km (aantal) Verkeer en vervoer Afstand tot oprit hoofdverkeersweg (km) Verkeer en vervoer Treinstations Afstand tot treinstations totaal (km) Verkeer en vervoer Treinstations Afstand tot belangrijk overstapstation (km) Vrije tijd en cultuur Afstand tot bibliotheek (km) Vrije tijd en cultuur Sport Afstand tot kunstijsbaan (km) Afstand tot brandweerkazerne (km)
Nederland Nederland Land NL00 4,7 1,2 3,0 8,6 6,6 0,8 2,0 5,2 0,9 2,4 15,0 32,5 0,8 2,2 13,3 29,1 1,7 5,0 10,5 1,8 18,1 2,1
Amsterdam Amsterdam Gemeente GM0363 2,2 2,5 7,1 15,7 2,4 2,4 6,4 11,8 0,4 8,2 62,3 141,1 0,5 5,1 39,3 90,2 2,1 2,5 3,7 1,3 6,9 1,8
Stadsdeel West Amsterdam Wijk WK036302 2,0 3,5 7,7 18,0 2,0 3,5 7,3 13,4 0,3 13,1 94,0 194,9 0,3 8,8 58,6 117,3 1,6 2,4 2,7 0,7 7,7 1,5
Staatsliedenbuurt Amsterdam Buurt BU03630214 2,8 2,7 7,4 18,0 2,8 2,7 6,4 13,0 0,2 11,6 68,7 184,6 0,2 6,5 47,3 105,8 2,2 2,2 2,2 0,5 7,4 1,0
Centrale Markt Amsterdam Buurt BU03630215 2,8 2,3 7,2 18,1 2,8 2,3 6,4 13,1 0,3 6,6 74,6 182,5 0,3 5,2 50,9 102,9 1,9 2,7 2,7 0,8 7,6 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2014. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2016
In de vorige versie zijn abusievelijk lege cellen i.p.v. puntjes gepubliceerd. Dat is nu hersteld. Zie paragraaf 2 voor de verklaring van symbolen.

Wijzigingen per 11 oktober 2016

Er zijn cijfers toegevoegd over de nabijheid van:
- Huisartsenposten

Wijzigingen per 28 augustus 2015
Bij een zestal voorzieningen (overige dagelijkse levensmiddelen, warenhuizen, restaurants, hotels, sauna's en zwembaden) is er bij de sortering van de data een fout opgetreden. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 13 maart 2015
Per abuis is voor de afstand tot een kinderdagverblijf van 2014 over Nederland (totaal) een foutieve waarde gepubliceerd. Dit is hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen, voor zover beschikbaar, 4de kwartaal 2017.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Codering
Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
Gezondheid en welzijn
Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)
Ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek).

Ziekenhuis:
Instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van zieken.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd.

Buitenpolikliniek:
Locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.
Afstand tot ziekenhuis
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg.
Aantal ziekenhuizen
Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 5 km
Binnen 10 km
Binnen 20 km
Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek)
Ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek).

Ziekenhuis:
Instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van zieken.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd.

Buitenpolikliniek:
Locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.
Afstand tot ziekenhuis
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg.
Aantal ziekenhuizen
Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 5 km
Binnen 10 km
Binnen 20 km
Kinderopvang
Kinderdagverblijf
Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.
Afstand tot kinderdagverblijf
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.

Kinderdagverblijf:
Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.
Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.
Aantal kinderdagverblijven
Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Buitenschoolse opvang
Plaats waar kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties worden opgevangen.
Afstand tot buitenschoolse opvang
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang, berekend over de weg.
Aantal buitenschoolse opvang
Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Verkeer en vervoer
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde oprit van een rijks- of provinciale weg, berekend over de weg.

Toegang tot een rijks- of provinciale weg.
Als uitgangspunt voor de opritten is het Nationale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gebruikt.
Treinstations
Afstand tot treinstations totaal
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde treinstation, berekend over de weg.
Afstand tot belangrijk overstapstation
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde belangrijke overstapstation, berekend over de weg.

Treinstations van grote omvang of met belangrijke overstapmogelijkheden.
Vrije tijd en cultuur
Afstand tot bibliotheek
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, berekend over de weg.

Bibliotheken, hun vestigingen en servicepunten. De miniservicepunten, zelfbedieningsbibliotheken en de bibliobussen zijn niet opgenomen.

Een vestiging voldoet aan de volgende criteria: minimaal 15 uur per week open, digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod, vraagbemiddeling, culturele/literaire activiteiten, aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en- marketingbeleid en studiemogelijkheden.

Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau: is minimaal 4 uur per week open, biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod en voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).
Sport
Locaties (met uitzondering van kunstijsbanen) zijn opgenomen als zij voldoen aan de volgende criteria: er is een gebouw aanwezig, de activiteiten zijn commercieel opgezet en het is het hele jaar openbaar toegankelijk voor minimaal drie dagen per week.
Afstand tot kunstijsbaan
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde kunstijsbaan, berekend over de weg.

Kunstijsbaan:
Schaatsbaan van kunstijs die tijdens het winterseizoen toegankelijk is.
Afstand tot brandweerkazerne
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde brandweerkazerne, berekend over de weg.

Brandweerkazerne, exclusief locaties van blusboten.