Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016

Perioden Totaal institutionele beleggers Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Totaal institutionele beleggers Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Totaal institutionele beleggers Direct vastgoed Woningen (mld euro) Totaal institutionele beleggers Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Totaal institutionele beleggers Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Totaal institutionele beleggers Indirect vastgoed Totaal indirect vastgoed (mld euro) Totaal institutionele beleggers Indirect vastgoed Indirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) Pensioenfondsen Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Woningen (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Pensioenfondsen Indirect vastgoed Totaal indirect vastgoed (mld euro) Pensioenfondsen Indirect vastgoed Indirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) Verzekeringsinstellingen Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Verzekeringsinstellingen Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Verzekeringsinstellingen Direct vastgoed Woningen (mld euro) Verzekeringsinstellingen Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Verzekeringsinstellingen Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Verzekeringsinstellingen Indirect vastgoed Totaal indirect vastgoed (mld euro) Verzekeringsinstellingen Indirect vastgoed Indirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Direct vastgoed Woningen (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Indirect vastgoed Totaal indirect vastgoed (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen Indirect vastgoed Indirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro)
2011 155,9 47,4 19,5 26,8 1,2 108,5 50,1 77,9 9,3 3,9 5,1 0,2 68,6 14,8 8,9 6,2 3,0 3,2 0,0 2,7 0,7 69,1 31,9 12,6 18,4 0,9 37,2 34,5
2012 166,3 45,9 19,3 25,6 1,0 120,5 57,2 82,1 8,8 4,1 4,6 0,1 73,4 15,6 8,5 6,0 2,8 3,1 0,0 2,6 0,7 75,7 31,2 12,4 17,9 0,8 44,5 40,9
2013 163,9 43,6 18,7 24,1 0,8 120,3 56,5 82,8 8,5 3,7 4,7 0,1 74,3 16,1 8,0 5,4 2,4 2,9 0,0 2,6 0,7 73,0 29,7 12,6 16,5 0,6 43,4 39,6
2014 194,7 41,2 18,0 22,4 0,8 153,4 71,7 99,9 7,7 3,6 4,1 0,1 92,2 17,2 8,0 5,2 2,4 2,8 0,0 2,9 0,9 86,7 28,4 12,1 15,6 0,7 58,3 53,6
2015 212,8 42,7 19,5 22,3 0,9 170,1 81,1 109,8 7,5 3,6 3,9 0,1 102,3 19,4 7,9 4,6 2,4 2,2 0,0 3,3 0,9 95,1 30,6 13,5 16,2 0,8 64,6 60,7
2016* 228,2 44,9 22,4 21,7 0,8 183,3 87,0 117,9 8,0 3,9 4,1 0,0 109,9 21,0 8,4 4,9 2,5 2,3 0,0 3,5 0,0 101,8 32,0 15,9 15,3 0,7 69,9 66,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de beleggingen van institutionele beleggers in vastgoed. Het laat onder andere zien dat institutionele beleggers nu veel meer indirect in vastgoed beleggen, dus via participaties in vastgoed beleggingsfondsen. Daarnaast kan worden bekeken of er meer dan wel minder wordt belegd in de verschillende soorten van direct vastgoed zoals woningen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1980 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Toelichting onderwerpen

Totaal institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn instellingen die door hun activiteiten de beschikking krijgen over gelden die ze moeten beleggen. Deze activiteiten bestaan vooral uit het verzekeren van pensioenen en het aan particuliere beleggers bieden van mogelijkheden tot beleggen met een gewenst risicoprofiel. Tot de institutionele beleggers worden gerekend: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden tot en met 2008 voor revisie onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Overig binnenland
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft participaties in zowel Nederlandse (onder andere Corio, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Totaal indirect vastgoed
Indirect vastgoed waarvan buitenland
Participaties in buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Pensioenfondsen
Pensioenfondsen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van sociale risico's en behoeften van de verzekerden (sociale verzekering). Pensioenfondsen en socialeverzekeringsregelingen verschaffen een inkomen aan gepensioneerden en vaak uitkeringen bij overlijden en invaliditeit.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden tot en met 2008 voor revisie onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Overig binnenland
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft participaties in zowel Nederlandse (onder andere Corio, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Totaal indirect vastgoed
Indirect vastgoed waarvan buitenland
Participaties in buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Verzekeringsinstellingen
Verzekeringsinstellingen bestaan uit financiële instellingen met als hoofdfunctie financiële intermediatie door middel van het poolen van risico's, hoofdzakelijk in de vorm van directe verzekering of herverzekering.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden tot en met 2008 voor revisie onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Overig binnenland
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft participaties in zowel Nederlandse (onder andere Corio, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Totaal indirect vastgoed
Indirect vastgoed waarvan buitenland
Participaties in buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen
Beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen bestaan uit collectieve-beleggingsprogramma's die zich hoofdzakelijk bezighouden met het uitgeven van aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen en voor eigen rekening beleggingen te verrichten, vooral in langlopende financiële activa (zoals obligaties en aandelen) en in niet-financiële activa (gewoonlijk onroerend goed).
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden tot en met 2008 voor revisie onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Overig binnenland
Vanaf 2008 na revisie vallen kantoren en winkels onder overig binnenland.
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft participaties in zowel Nederlandse (onder andere Corio, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.
Totaal indirect vastgoed
Indirect vastgoed waarvan buitenland
Participaties in buitenlandse vastgoedbeleggingsfondsen.