Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016


Deze tabel beschrijft de beleggingen van institutionele beleggers in vastgoed. Het laat onder andere zien dat institutionele beleggers nu veel meer indirect in vastgoed beleggen, dus via participaties in vastgoed beleggingsfondsen. Daarnaast kan worden bekeken of er meer dan wel minder wordt belegd in de verschillende soorten van direct vastgoed zoals woningen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1980 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016

Perioden Totaal institutionele beleggersTotaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Totaal institutionele beleggersDirect vastgoedTotaal direct vastgoed (mld euro) Totaal institutionele beleggersDirect vastgoedWoningen (mld euro) Totaal institutionele beleggersDirect vastgoedOverig binnenland (mld euro) Totaal institutionele beleggersDirect vastgoedBuitenland (mld euro) Totaal institutionele beleggersIndirect vastgoedTotaal indirect vastgoed (mld euro) Totaal institutionele beleggersIndirect vastgoedIndirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) PensioenfondsenTotaal vastgoedbeleggingen (mld euro) PensioenfondsenDirect vastgoedTotaal direct vastgoed (mld euro) PensioenfondsenDirect vastgoedWoningen (mld euro) PensioenfondsenDirect vastgoedOverig binnenland (mld euro) PensioenfondsenDirect vastgoedBuitenland (mld euro) PensioenfondsenIndirect vastgoedTotaal indirect vastgoed (mld euro) PensioenfondsenIndirect vastgoedIndirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) VerzekeringsinstellingenTotaal vastgoedbeleggingen (mld euro) VerzekeringsinstellingenDirect vastgoedTotaal direct vastgoed (mld euro) VerzekeringsinstellingenDirect vastgoedWoningen (mld euro) VerzekeringsinstellingenDirect vastgoedOverig binnenland (mld euro) VerzekeringsinstellingenDirect vastgoedBuitenland (mld euro) VerzekeringsinstellingenIndirect vastgoedTotaal indirect vastgoed (mld euro) VerzekeringsinstellingenIndirect vastgoedIndirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenTotaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenDirect vastgoedTotaal direct vastgoed (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenDirect vastgoedWoningen (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenDirect vastgoedOverig binnenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenDirect vastgoedBuitenland (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenIndirect vastgoedTotaal indirect vastgoed (mld euro) Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsenIndirect vastgoedIndirect vastgoed waarvan buitenland (mld euro)
2011 155,9 47,4 19,5 26,8 1,2 108,5 50,1 77,9 9,3 3,9 5,1 0,2 68,6 14,8 8,9 6,2 3,0 3,2 0,0 2,7 0,7 69,1 31,9 12,6 18,4 0,9 37,2 34,5
2012 166,3 45,9 19,3 25,6 1,0 120,5 57,2 82,1 8,8 4,1 4,6 0,1 73,4 15,6 8,5 6,0 2,8 3,1 0,0 2,6 0,7 75,7 31,2 12,4 17,9 0,8 44,5 40,9
2013 163,9 43,6 18,7 24,1 0,8 120,3 56,5 82,8 8,5 3,7 4,7 0,1 74,3 16,1 8,0 5,4 2,4 2,9 0,0 2,6 0,7 73,0 29,7 12,6 16,5 0,6 43,4 39,6
2014 194,7 41,2 18,0 22,4 0,8 153,4 71,7 99,9 7,7 3,6 4,1 0,1 92,2 17,2 8,0 5,2 2,4 2,8 0,0 2,9 0,9 86,7 28,4 12,1 15,6 0,7 58,3 53,6
2015 212,8 42,7 19,5 22,3 0,9 170,1 81,1 109,8 7,5 3,6 3,9 0,1 102,3 19,4 7,9 4,6 2,4 2,2 0,0 3,3 0,9 95,1 30,6 13,5 16,2 0,8 64,6 60,7
2016* 228,2 44,9 22,4 21,7 0,8 183,3 87,0 117,9 8,0 3,9 4,1 0,0 109,9 21,0 8,4 4,9 2,5 2,3 0,0 3,5 0,0 101,8 32,0 15,9 15,3 0,7 69,9 66,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens