Institutionele beleggers; beleggingen buitenland 1980-2017

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de beleggingen van institutionele beleggers in het buitenland. Deze staan regelmatig in de belangstelling vanwege de relatie met de Nederlandse economie. Zo zijn er voorstellen gedaan om een groter deel van het pensioenvermogen in te zetten om de Nederlandse economie te ondersteunen, bijvoorbeeld door hypotheken over te nemen van banken of te investeren in infrastructuur.
De tabel beschrijft naast de omvang ook de samenstelling van de buitenlandse beleggingen vanaf 1980. Zo kan worden vastgesteld dat de toename in de buitenlandse beleggingen van institutionele beleggers vooral bestaat uit buitenlandse aandelen en langlopende schuldbewijzen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1980 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 2005 tot en met 2017.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief, de cijfers vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland 1980-2017

Institutionele beleggers Perioden Belegging buitenland totaal (mld euro) Direct vastgoed (mld euro) Aandelen en overige deelnemingen (mld euro) Schuldbewijzen (mld euro) Langlopende leningen (mld euro) Overige beleggingen (mld euro)
Totaal institutionele beleggers 2017 1e kwartaal* 1.389,6 0,8 710,6 644,6 14,3 19,3
Totaal institutionele beleggers 2017 2e kwartaal* 1.382,4 0,8 698,6 649,0 14,2 19,7
Totaal institutionele beleggers 2017 3e kwartaal* 1.404,3 0,8 713,5 656,5 13,9 19,5
Totaal institutionele beleggers 2017 4e kwartaal* 1.435,7 0,8 741,0 657,4 13,1 23,4
Pensioenfondsen 2017 1e kwartaal* 540,0 0,0 257,3 274,1 1,0 7,5
Pensioenfondsen 2017 2e kwartaal* 538,1 0,0 250,8 279,8 0,9 6,5
Pensioenfondsen 2017 3e kwartaal* 542,9 0,0 251,4 284,5 0,8 6,1
Pensioenfondsen 2017 4e kwartaal* 580,9 0,0 255,7 314,1 0,8 10,3
Verzekeringsinstellingen 2017 1e kwartaal* 177,6 0,0 25,4 145,5 3,4 3,3
Verzekeringsinstellingen 2017 2e kwartaal* 176,5 0,0 25,9 142,4 3,4 4,8
Verzekeringsinstellingen 2017 3e kwartaal* 175,9 0,0 25,3 141,9 3,5 5,1
Verzekeringsinstellingen 2017 4e kwartaal* 172,7 0,0 25,7 140,2 3,3 3,5
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 1e kwartaal* 672,1 0,7 427,9 225,0 9,9 8,5
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 2e kwartaal* 667,8 0,7 421,9 226,9 9,9 8,4
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 3e kwartaal* 685,5 0,7 436,7 230,2 9,5 8,3
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 4e kwartaal* 682,1 0,7 459,6 203,2 9,0 9,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens