Ziekteverzuim volgens werknemers;bedrijfstak en vestigingsgrootte 2011-2013


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar bedrijfskenmerken, zoals bedrijfstakken/branches en bedrijfsomvang. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van:
2011 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 27 november 2014:
Er zijn voor de jaren 2012 en 2013 voor enkele uitsplitsingen afrondingsverschillen opgetreden voor de variabele 'Gemiddelde verzuimduur'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte. Zie paragraaf 3.

Ziekteverzuim volgens werknemers;bedrijfstak en vestigingsgrootte 2011-2013

Bedrijfskenmerken Perioden Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
A-U Alle economische activiteiten 2013 47,7 1,1 7,0 65,4 21,9 11,8 0,9 8,2 14,8 71,1 5,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 45,3 1,1 3,8 . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013 47,9 1,0 8,6 54,5 30,3 13,9 1,3 9,8 16,5 68,0 5,8
F Bouwnijverheid 2013 39,9 0,8 6,3 54,2 27,3 17,2 1,3 12,7 14,7 65,4 7,2
G Handel 2013 45,1 1,0 5,8 70,5 18,1 10,5 0,9 5,7 14,1 73,0 7,2
H Vervoer en opslag 2013 46,2 0,9 9,2 45,8 34,8 17,9 1,4 11,6 14,2 66,2 7,9
I Horeca 2013 39,3 1,1 4,6 72,9 17,6 9,0 0,5 10,7 18,0 63,9 7,4
J Informatie en communicatie 2013 49,2 1,1 6,3 72,5 16,3 9,6 1,7 7,3 13,3 74,9 4,5
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2013 47,5 1,0 6,3 69,5 19,2 10,4 0,9 6,0 11,4 79,5 3,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 47,5 1,0 6,3 68,4 21,3 9,6 0,8 10,0 15,0 69,6 5,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 55,1 1,1 9,7 59,1 27,1 12,6 1,2 6,1 12,4 77,5 3,9
P Onderwijs 2013 51,1 1,3 7,0 70,2 17,2 12,0 0,7 9,0 18,6 66,5 5,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 52,1 1,1 7,6 68,7 19,1 11,5 0,7 7,6 15,0 71,7 5,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 40,2 1,0 5,4 66,1 17,5 15,7 0,6 5,3 14,1 75,8 4,8
Subtotaal 1-10 2013 38,5 0,9 5,3 67,2 20,1 11,9 0,8 7,4 16,3 70,0 6,3
Subtotaal 10-100 2013 47,1 1,1 6,6 66,3 21,3 11,4 0,9 8,3 14,9 70,7 6,2
Subtotaal 100+ 2013 51,6 1,1 7,9 64,3 22,8 12,0 0,9 8,4 14,4 71,9 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens