Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Aandeel bedrijven met procesinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Ja (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Nee (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Onbekend (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 12.033 60 6.003 3.424 7.634 1.585 8.059 2.389
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 3.026 61 2.249 709 1.600 531 1.782 713
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 4.113 62 1.480 1.811 2.512 371 3.152 590
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 2.509 61 1.096 433 1.841 353 1.693 463
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 8.688 61 4.231 2.359 5.562 1.049 6.134 1.505
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 1.873 62 1.304 386 1.053 260 1.211 403
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 3.168 62 1.233 1.376 1.894 276 2.510 382
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 1.899 61 828 310 1.374 276 1.341 282
50 tot 250 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 2.729 60 1.416 843 1.706 400 1.627 702
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 936 59 754 264 453 209 493 234
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 798 62 204 344 528 69 557 173
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 486 62 209 95 375 56 282 148
250 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 616 61 357 222 366 136 297 183
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 217 63 191 59 94 62 79 76
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 146 62 42 91 91 26 85 35
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 125 58 59 28 92 22 70 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van technologische innovatoren die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Aandeel bedrijven met procesinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
Logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen, zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of calculatiemethoden.
Procesinnovatie was nieuw voor de markt
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Ja
Nee
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.