Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Niet-technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 51.796 24.609 48 19.916 38 13.430 26
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 8.586 5.486 64 4.947 58 2.853 33
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 21.418 8.848 41 6.626 31 4.895 23
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 10.395 5.207 50 4.092 39 2.856 27
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 41.551 17.999 43 14.348 35 9.304 22
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 6.040 3.433 57 3.025 50 1.687 28
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 17.877 6.870 38 5.098 29 3.572 20
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 8.116 3.934 48 3.093 38 2.049 25
50 tot 250 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 8.519 5.371 63 4.552 53 3.286 39
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 2.097 1.686 80 1.579 75 920 44
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 3.010 1.648 55 1.291 43 1.079 36
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 1.830 973 53 786 43 618 34
250 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 1.726 1.240 72 1.016 59 839 49
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 449 367 82 343 76 246 55
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 531 331 62 237 45 244 46
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 449 300 67 214 48 188 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008), peildatum 01-01-2014: Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N). Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI2008.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Niet-technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd, zoals vernieuwingen in de organisatie en marketinginnovaties.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal niet-technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.