Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Bedrijfstakken SBI 2008 Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Niet-technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Samenwerking technologische innovatoren Samenwerkende technologische innovatoren (aantal) Samenwerking technologische innovatoren Aandeel samenwerkende tech innovatoren (%) Technologische innovatie uitgaven Totaal technologische innovatie uitgaven (mln euro) Financiering technologische innovatie Innovatoren met overheidssteun (aantal) Financiering technologische innovatie Aandeel innovatoren met overheidssteun (%)
A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 51.796 24.609 48 19.916 38 13.430 26 5.802 29 16.344 6.280 32
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 - 2016** 1.945 480 25 296 15 240 12 261 88 386 266 90
01 Landbouw 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
02 Bosbouw 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
03 Visserij 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 8.586 5.486 64 4.947 58 2.853 33 1.654 33 8.311 2.576 52
B Delfstoffenwinning 2014 - 2016** 70 42 61 34 49 22 32 8 24 36 15 42
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
C Industrie 2014 - 2016** 8.133 5.257 65 4.778 59 2.723 33 1.607 34 8.164 2.505 52
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 - 2016** 1.291 758 59 684 53 365 28 160 23 655 252 37
10 Voedingsmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
11 Drankenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 - 2016** 219 149 68 145 66 67 31 61 42 40 69 48
13 Textielindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
14 Kledingindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
16 Houtindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
18 Grafische industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 - 2016** 850 654 77 616 73 385 45 256 41 2.490 386 63
19 Aardolie-industrie 2014 - 2016** 14 7 46 7 46 1 7 4 62 800 4 62
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 - 2016** 408 333 82 319 78 190 47 133 42 1.547 230 72
20 Chemische industrie 2014 - 2016** 343 276 80 265 77 157 46 113 43 802 192 73
21 Farmaceutische industrie 2014 - 2016** 65 58 89 54 83 33 51 20 37 745 37 69
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2014 - 2016** 428 314 73 291 68 194 45 118 41 143 153 53
23 Bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** 227 163 72 160 71 73 32 52 32 26 58 36
24-30, 33 Metalektro 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 - 2016** 1.736 909 52 837 48 417 24 287 34 284 420 50
24 Basismetaalindustrie 2014 - 2016** 117 62 53 62 53 33 29 22 36 105 51 82
25 Metaalproductenindustrie 2014 - 2016** 1.619 846 52 774 48 383 24 264 34 179 369 48
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
26 Elektrotechnische industrie 2014 - 2016** 268 225 84 215 80 121 45 80 37 1.424 163 76
27 Elektrische apparatenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
28 Machine-industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
31 Meubelindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
32 Overige industrie 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
33 Reparatie en installatie van machines 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
D Energievoorziening 2014 - 2016** 89 53 60 45 51 31 35 15 33 58 22 48
35 Energiebedrijven 2014 - 2016** 89 53 60 45 51 31 35 15 33 58 22 48
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 - 2016** 294 134 45 90 31 76 26 24 27 53 35 39
36 Waterleidingbedrijven 2014 - 2016** 10 10 100 10 100 7 70 . . 20 8 80
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
38 Afvalbehandeling en recycling 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
39 Sanering en overig afvalbeheer 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2014 - 2016** 4.741 1.598 34 1.324 28 740 16 404 30 131 400 30
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
43 Gespecialiseerde bouw 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 21.418 8.848 41 6.626 31 4.895 23 1.568 24 2.186 1.003 15
G Handel 2014 - 2016** 13.501 6.059 45 4.798 36 3.270 24 1.303 27 1.789 875 18
45 Autohandel en -reparatie 2014 - 2016** 1.628 370 23 292 18 140 9 123 42 33 6 2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 - 2016** 7.369 4.164 57 3.516 48 2.188 30 938 27 1.311 857 24
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2014 - 2016** 4.504 1.525 34 990 22 943 21 242 24 445 13 1
H Vervoer en opslag 2014 - 2016** 3.480 1.505 43 1.280 37 759 22 176 14 380 126 10
49 Vervoer over land 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
50 Vervoer over water 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
51 Vervoer door de lucht 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
I Horeca 2014 - 2016** 4.437 1.284 29 547 12 866 20 89 16 18 2 0
55 Logiesverstrekking 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2014 - 2016** 2.910 2.195 75 2.012 69 1.346 46 481 24 2.112 1.089 54
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2014 - 2016** 409 257 63 218 53 138 34 21 10 . 58 27
58 Uitgeverijen 2014 - 2016** 227 192 85 158 69 117 51 13 8 . 53 34
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
60 Radio- en televisieomroepen 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2014 - 2016** 117 90 77 76 65 66 56 19 25 812 34 45
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2014 - 2016** 2.384 1.848 78 1.718 72 1.142 48 442 26 1.149 997 58
62 IT-dienstverlening 2014 - 2016** 2.141 1.659 77 1.541 72 1.015 47 415 27 1.108 898 58
63 Diensten op het gebied van informatie 2014 - 2016** 243 189 78 178 73 127 52 26 15 41 98 55
K Financiële dienstverlening 2014 - 2016** 1.070 555 52 421 39 383 36 175 42 403 68 16
64 Bankwezen 2014 - 2016** 399 206 52 176 44 134 34 100 57 173 42 24
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2014 - 2016** 114 59 52 57 50 39 35 20 34 116 11 18
66 Overige financiële dienstverlening 2014 - 2016** 557 290 52 187 34 210 38 55 29 115 15 8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 731 240 33 199 27 117 16 88 44 17 4 2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 731 240 33 199 27 117 16 88 44 17 4 2
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 10.395 5.207 50 4.092 39 2.856 27 1.170 29 2.799 874 21
M Specialistische zakelijke diensten 2014 - 2016** 5.644 3.209 57 2.649 47 1.886 33 729 28 2.658 798 30
69-71 Management- en technisch advies 2014 - 2016** 4.081 2.338 57 1.942 48 1.353 33 546 28 598 514 26
69 Juridische diensten en administratie 2014 - 2016** 1.412 672 48 469 33 419 30 66 14 28 3 1
70 Holdings en managementadviesbureaus 2014 - 2016** 1.324 784 59 690 52 439 33 194 28 121 177 26
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2014 - 2016** 1.345 882 66 782 58 496 37 286 37 449 333 43
72 Research 2014 - 2016** 312 249 80 242 78 112 36 117 49 1.950 197 82
73-75 Reclame, design, overige diensten 2014 - 2016** 1.251 621 50 465 37 421 34 66 14 110 87 19
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2014 - 2016** 732 360 49 281 38 216 29 63 22 51 79 28
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
75 Veterinaire dienstverlening 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 - 2016** 4.751 1.998 42 1.444 30 969 20 440 31 141 76 5
77 Verhuur van roerende goederen 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 - 2016** . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008), peildatum 01-01-2014: Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N). Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI2008.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Niet-technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd, zoals vernieuwingen in de organisatie en marketinginnovaties.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal niet-technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Samenwerking technologische innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Samenwerkende technologische innovatoren
Technologische innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aantal technologische innovatoren die actief samenwerken met partners.

Door een wijziging in de enquête, treedt er voor dit onderwerp een breuk op tussen 2012-2014 en 2014-2016.
Aandeel samenwerkende tech innovatoren
Technologische innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aantal technologische innovatoren die actief samenwerken met partners in procenten van alle technologische innovatoren.

Door een wijziging in de enquête, treedt er voor dit onderwerp een breuk op tussen 2012-2014 en 2014-2016.
Technologische innovatie uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor technologische innovatieactiviteiten.
Totaal technologische innovatie uitgaven
Totaal van de uitgaven aan eigen en uitbesteed R&D onderzoek, bijbehorende apparatuur, andere externe kennis, opleiding, de marktintroductie van innovaties, ontwerp, design en andere relevante activiteiten.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Financiering technologische innovatie
Ontvangen financiering voor R&D-activiteiten in de beschouwde periode zowel van de overheid, semi-overheid en bedrijven. Inclusief financiële steun in de vorm van belastingfaciliteiten, subsidies, gesubsidieerde leningen en garanties voor onderzoeksleningen. Exclusief onderzoeks- en andere innovatieactiviteiten die via een contract geheel zijn uitgevoerd voor de publieke sector.
Innovatoren met overheidssteun
Aantal technologische innovatoren dat subsidies, fiscale voordelen en/of andere overheidssteun uit binnen- of buitenland ontvangt.
Aandeel innovatoren met overheidssteun
Aantal technologische innovatoren dat subsidies, fiscale voordelen en/of andere overheidssteun uit binnen- of buitenland ontvangt.
In procenten van alle technologische innovatoren.