Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Bedrijfstakken SBI 2008 Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatoren Niet-technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Aandeel van de onderzoekspopulatie (%) Samenwerking technologische innovatoren Samenwerkende technologische innovatoren (aantal) Samenwerking technologische innovatoren Aandeel samenwerkende tech innovatoren (%) Technologische innovatie uitgaven Totaal technologische innovatie uitgaven (mln euro) Financiering technologische innovatie Innovatoren met overheidssteun (aantal) Financiering technologische innovatie Aandeel innovatoren met overheidssteun (%)
A-N Business economy en landbouw 2010 - 2012 53.917 20.666 38 16.823 31 14.318 27 5.133 31 12.093 6.467 38
A-N Business economy en landbouw 2012 - 2014 50.951 24.337 48 19.043 37 14.914 29 7.155 38 13.812 6.272 33
A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 51.796 24.609 48 19.916 38 13.430 26 5.802 29 16.344 6.280 32
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 - 2012 9.035 5.122 57 4.550 50 3.375 37 1.632 36 6.321 2.777 61
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 - 2014 8.635 5.049 58 4.575 53 2.819 33 1.955 43 7.464 2.498 55
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 8.586 5.486 64 4.947 58 2.853 33 1.654 33 8.311 2.576 52
C Industrie 2010 - 2012 8.581 4.859 57 4.322 50 3.218 38 1.560 36 6.127 2.678 62
C Industrie 2012 - 2014 8.205 4.847 59 4.414 54 2.681 33 1.874 42 7.324 2.424 55
C Industrie 2014 - 2016** 8.133 5.257 65 4.778 59 2.723 33 1.607 34 8.164 2.505 52
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 - 2012 21.633 7.139 33 5.697 26 4.800 22 1.480 26 1.775 1.208 21
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 - 2014 20.872 8.586 41 6.035 29 5.673 27 2.042 34 1.716 1.157 19
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 21.418 8.848 41 6.626 31 4.895 23 1.568 24 2.186 1.003 15
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 - 2012 10.760 3.819 35 2.793 26 2.812 26 857 31 1.838 885 32
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 - 2014 10.134 4.457 44 3.214 32 2.930 29 1.220 38 2.482 852 27
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 10.395 5.207 50 4.092 39 2.856 27 1.170 29 2.799 874 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008), peildatum 01-01-2014: Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N). Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI2008.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Niet-technologische innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode niet-technologische innovaties hebben geïntroduceerd, zoals vernieuwingen in de organisatie en marketinginnovaties.
Aandeel van de onderzoekspopulatie
Aantal niet-technologische innovatoren als percentage van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Samenwerking technologische innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Samenwerkende technologische innovatoren
Technologische innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aantal technologische innovatoren die actief samenwerken met partners.

Door een wijziging in de enquête, treedt er voor dit onderwerp een breuk op tussen 2012-2014 en 2014-2016.
Aandeel samenwerkende tech innovatoren
Technologische innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Aantal technologische innovatoren die actief samenwerken met partners in procenten van alle technologische innovatoren.

Door een wijziging in de enquête, treedt er voor dit onderwerp een breuk op tussen 2012-2014 en 2014-2016.
Technologische innovatie uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor technologische innovatieactiviteiten.
Totaal technologische innovatie uitgaven
Totaal van de uitgaven aan eigen en uitbesteed R&D onderzoek, bijbehorende apparatuur, andere externe kennis, opleiding, de marktintroductie van innovaties, ontwerp, design en andere relevante activiteiten.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Financiering technologische innovatie
Ontvangen financiering voor R&D-activiteiten in de beschouwde periode zowel van de overheid, semi-overheid en bedrijven. Inclusief financiële steun in de vorm van belastingfaciliteiten, subsidies, gesubsidieerde leningen en garanties voor onderzoeksleningen. Exclusief onderzoeks- en andere innovatieactiviteiten die via een contract geheel zijn uitgevoerd voor de publieke sector.
Innovatoren met overheidssteun
Aantal technologische innovatoren dat subsidies, fiscale voordelen en/of andere overheidssteun uit binnen- of buitenland ontvangt.
Aandeel innovatoren met overheidssteun
Aantal technologische innovatoren dat subsidies, fiscale voordelen en/of andere overheidssteun uit binnen- of buitenland ontvangt.
In procenten van alle technologische innovatoren.