Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Bedrijfstakken SBI 2008 Perioden Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAandeel van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatorenTechnologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAandeel van de onderzoekspopulatie (%) 6 Onderzoekspopulatie en innovatorenNiet-technologische innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAandeel van de onderzoekspopulatie (%) 8 Samenwerking technologische innovatorenSamenwerkende technologische innovatoren (aantal) Samenwerking technologische innovatorenAandeel samenwerkende tech innovatoren (%) Technologische innovatie uitgavenTotaal technologische innovatie uitgaven (mln euro) Financiering technologische innovatieInnovatoren met overheidssteun (aantal) Financiering technologische innovatieAandeel innovatoren met overheidssteun (%)
A-N Business economy en landbouw 2010 - 2012 53.917 20.666 38 16.823 31 14.318 27 5.133 31 12.093 6.467 38
A-N Business economy en landbouw 2012 - 2014 50.951 24.337 48 19.043 37 14.914 29 7.155 38 13.812 6.272 33
A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016 51.796 24.609 48 19.916 38 13.430 26 5.802 29 16.344 6.280 32
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 - 2012 9.035 5.122 57 4.550 50 3.375 37 1.632 36 6.321 2.777 61
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 - 2014 8.635 5.049 58 4.575 53 2.819 33 1.955 43 7.464 2.498 55
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016 8.586 5.486 64 4.947 58 2.853 33 1.654 33 8.311 2.576 52
C Industrie 2010 - 2012 8.581 4.859 57 4.322 50 3.218 38 1.560 36 6.127 2.678 62
C Industrie 2012 - 2014 8.205 4.847 59 4.414 54 2.681 33 1.874 42 7.324 2.424 55
C Industrie 2014 - 2016 8.133 5.257 65 4.778 59 2.723 33 1.607 34 8.164 2.505 52
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 - 2012 21.633 7.139 33 5.697 26 4.800 22 1.480 26 1.775 1.208 21
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 - 2014 20.872 8.586 41 6.035 29 5.673 27 2.042 34 1.716 1.157 19
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016 21.418 8.848 41 6.626 31 4.895 23 1.568 24 2.186 1.003 15
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 - 2012 10.760 3.819 35 2.793 26 2.812 26 857 31 1.838 885 32
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 - 2014 10.134 4.457 44 3.214 32 2.930 29 1.220 38 2.482 852 27
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016 10.395 5.207 50 4.092 39 2.856 27 1.170 29 2.799 874 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens