Werkzame beroepsbevolking; beroep, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; beroep, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2018 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2018 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2018 109
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2018 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2018 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2018 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0213 Journalisten 2018 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2018 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2018 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2018 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2018 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0411 Accountants 2018 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0412 Financieel specialisten en economen 2018 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2018 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0414 Beleidsadviseurs 2018 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0415 Specialisten personeels- en loop. 2018 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0511 Algemeen directeuren 2018 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0521 Managers zakelijke en administra. 2018 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0522 Managers verkoop en marketing 2018 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0531 Managers productie 2018 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0532 Managers logistiek 2018 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0533 Managers ICT 2018 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0534 Managers zorginstellingen 2018 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0535 Managers onderwijs 2018 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0536 Managers gespecialiseerde dienst. 2018 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0611 Overheidsbestuurders 2018 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0621 Juristen 2018 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0711 Biologen en natuurwetenschappers 2018 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2018 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2018 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0714 Architecten 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0811 Software- en applicatieontwikkel. 2018 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0812 Databank- en netwerkspecialisten 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1011 Artsen 2018 121
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1012 Gespecialiseerd verpleegkundigen 2018 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1013 Fysiotherapeuten 2018 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1021 Maatschappelijk werkers 2018 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1022 Psychologen en sociologen 2018 75
Mannen Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2018 27
Mannen Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2018 15
Mannen Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2018 48
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2018 27
Mannen Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2018 23
Mannen Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2018 4
Mannen Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2018 12
Mannen Totaal personen 0213 Journalisten 2018 17
Mannen Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2018 7
Mannen Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2018 34
Mannen Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2018 35
Mannen Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2018 86
Mannen Totaal personen 0411 Accountants 2018 68
Mannen Totaal personen 0412 Financieel specialisten en economen 2018 57
Mannen Totaal personen 0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2018 82
Mannen Totaal personen 0414 Beleidsadviseurs 2018 31
Mannen Totaal personen 0415 Specialisten personeels- en loop. 2018 38
Mannen Totaal personen 0511 Algemeen directeuren 2018 60
Mannen Totaal personen 0521 Managers zakelijke en administra. 2018 52
Mannen Totaal personen 0522 Managers verkoop en marketing 2018 36
Mannen Totaal personen 0531 Managers productie 2018 40
Mannen Totaal personen 0532 Managers logistiek 2018 17
Mannen Totaal personen 0533 Managers ICT 2018 18
Mannen Totaal personen 0534 Managers zorginstellingen 2018 6
Mannen Totaal personen 0535 Managers onderwijs 2018 9
Mannen Totaal personen 0536 Managers gespecialiseerde dienst. 2018 24
Mannen Totaal personen 0611 Overheidsbestuurders 2018 14
Mannen Totaal personen 0621 Juristen 2018 35
Mannen Totaal personen 0711 Biologen en natuurwetenschappers 2018 27
Mannen Totaal personen 0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2018 102
Mannen Totaal personen 0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2018 16
Mannen Totaal personen 0714 Architecten 2018 26
Mannen Totaal personen 0811 Software- en applicatieontwikkel. 2018 204
Mannen Totaal personen 0812 Databank- en netwerkspecialisten 2018 58
Mannen Totaal personen 1011 Artsen 2018 50
Mannen Totaal personen 1012 Gespecialiseerd verpleegkundigen 2018 19
Mannen Totaal personen 1013 Fysiotherapeuten 2018 21
Mannen Totaal personen 1021 Maatschappelijk werkers 2018 16
Mannen Totaal personen 1022 Psychologen en sociologen 2018 18
Vrouwen Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2018 30
Vrouwen Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2018 18
Vrouwen Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2018 61
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2018 134
Vrouwen Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2018 47
Vrouwen Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2018 4
Vrouwen Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2018 20
Vrouwen Totaal personen 0213 Journalisten 2018 14
Vrouwen Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2018 7
Vrouwen Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2018 20
Vrouwen Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2018 25
Vrouwen Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2018 77
Vrouwen Totaal personen 0411 Accountants 2018 30
Vrouwen Totaal personen 0412 Financieel specialisten en economen 2018 25
Vrouwen Totaal personen 0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2018 45
Vrouwen Totaal personen 0414 Beleidsadviseurs 2018 41
Vrouwen Totaal personen 0415 Specialisten personeels- en loop. 2018 60
Vrouwen Totaal personen 0511 Algemeen directeuren 2018 14
Vrouwen Totaal personen 0521 Managers zakelijke en administra. 2018 24
Vrouwen Totaal personen 0522 Managers verkoop en marketing 2018 11
Vrouwen Totaal personen 0531 Managers productie 2018 4
Vrouwen Totaal personen 0532 Managers logistiek 2018 1
Vrouwen Totaal personen 0533 Managers ICT 2018 1
Vrouwen Totaal personen 0534 Managers zorginstellingen 2018 14
Vrouwen Totaal personen 0535 Managers onderwijs 2018 9
Vrouwen Totaal personen 0536 Managers gespecialiseerde dienst. 2018 4
Vrouwen Totaal personen 0611 Overheidsbestuurders 2018 9
Vrouwen Totaal personen 0621 Juristen 2018 36
Vrouwen Totaal personen 0711 Biologen en natuurwetenschappers 2018 11
Vrouwen Totaal personen 0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2018 15
Vrouwen Totaal personen 0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2018 1
Vrouwen Totaal personen 0714 Architecten 2018 14
Vrouwen Totaal personen 0811 Software- en applicatieontwikkel. 2018 31
Vrouwen Totaal personen 0812 Databank- en netwerkspecialisten 2018 12
Vrouwen Totaal personen 1011 Artsen 2018 71
Vrouwen Totaal personen 1012 Gespecialiseerd verpleegkundigen 2018 110
Vrouwen Totaal personen 1013 Fysiotherapeuten 2018 57
Vrouwen Totaal personen 1021 Maatschappelijk werkers 2018 53
Vrouwen Totaal personen 1022 Psychologen en sociologen 2018 57
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; beroep. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.