Werkzame beroepsbevolking; beroep, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; beroep, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2018 617
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2018 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2018 984
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2018 1.621
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2018 428
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2018 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2018 1.244
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2018 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2018 188
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2018 1.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2018 810
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2018 638
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2018 143
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; beroep. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.