Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Toegang tot internet in het huishouden (%) Wanneer voor 't laatst internet gebruikt < 3 mnd geleden (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Communicatie Versturen/ontvangen e-mails (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Communicatie Berichten plaatsen op chatsites (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Communicatie Telefoneren via internet (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Actualiteit, nieuws Radio, tv (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Internetbankieren (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Vermaak Spelletjes, films of muziek downloaden (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Vermaak Foto, muziek, tekst of software uploaden (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Online aankopen (%)
Totaal persoonskenmerken Percentages Caribisch Nederland 2017/2018 84,8 93,8 72,9 37,4 77,2 69,7 52,7 48,9 48,9 43,6
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2017/2018 85,5 96,1 69,3 32,8 81,6 63,6 52,7 47,8 47,2 36,1
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2017/2018 80,1 87,9 73,9 40,7 65,7 79,1 48,4 46,2 40,4 52,9
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2017/2018 89,3 92,9 86,1 51,1 74,6 81,7 58,2 56,5 66,2 61,2
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegang tot en gebruik van internet door personen. De volgende onderwerpen komen aan bod: toegang tot internet in het huishouden, type internetverbinding en wanneer personen voor het laatst internet hebben gebruikt.
Voor personen die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt, bevat de tabel gegevens over hoe vaak internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt is, de plaats waar internet gebruikt is en internetactiviteiten. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
In 2017 zijn de vragen over ICT gebruik alleen gesteld aan mensen die thuis internet hebben. De cijfers zijn daardoor tussen 2013 en 2017 niet vergelijkbaar.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Toegang tot internet in het huishouden
De respondenten is gevraagd of iemand in het huishouden thuis toegang tot internet heeft, ongeacht met welk apparaat.
Wanneer voor 't laatst internet gebruikt
De respondenten is de vraag gesteld: wanneer heeft u voor het laatst internet gebruikt? Antwoordmogelijkheden: 'in de afgelopen 3 maanden', 'tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden’ , 'meer dan 1 jaar geleden’, of ‘nog nooit internet gebruikt'. Het weergegeven percentage heeft betrekking op alle respondenten.
< 3 mnd geleden
Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd om aan te geven welke internetactiviteiten zij in deze periode voor privé doeleinden hebben verricht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Communicatie; Actualiteiten en nieuws volgen; Internetbankieren; Vermaak; Software downloaden, anders dan voor spellen; en Online aankopen.
Communicatie
Versturen/ontvangen e-mails
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden privé gebruikt om e-mail te versturen of te ontvangen?
Berichten plaatsen op chatsites
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden privé gebruikt om berichten te plaatsen op een chat site, nieuwsgroep of online discussieforum?
Telefoneren via internet
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u in de afgelopen 3 maanden privé via internet gebeld met behulp van een software programma, bijvoorbeeld skype, facetime of messenger?
Actualiteit, nieuws
Radio, tv
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om te luisteren naar de radio en/of te kijken naar televisie?
Internetbankieren
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt voor internetbankieren?
Vermaak
Spelletjes, films of muziek downloaden
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om spelletjes, afbeeldingen, films of muziek te spelen of te downloaden?
Foto, muziek, tekst of software uploaden
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software te uploaden?
Online aankopen
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten gekocht of besteld via internet voor privé gebruik? Antwoordmogelijkheden : 'in de afgelopen 3 maanden', 'tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden’ , 'meer dan 1 jaar geleden’, of ‘nog nooit goederen via internet gekocht of besteld'. Weergegeven is het percentage respondenten dat in de afgelopen 3 maanden goederen of diensten heeft gekocht of besteld via internet.