Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Toegang tot internet in het huishouden (%) Freq. internetgebruik afgelopen 3 mnd (Bijna) dagelijks (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Actualiteit, nieuws Radio, tv (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Actualiteit, nieuws Kranten (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Internetbankieren (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Vermaak Spelletjes, films of muziek downloaden (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Online aankopen (%)
Totaal persoonskenmerken Percentages Caribisch Nederland 2017/2018 84,8 93,0 69,7 41,8 52,7 48,9 43,6
Totaal persoonskenmerken Percentages Caribisch Nederland 2021* 89,2 98,3 86,5 45,0 69,1 47,8 45,5
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2017/2018 85,5 96,4 63,6 37,9 52,7 47,8 36,1
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2021* 90,3 98,3 82,6 49,6 70,0 50,6 37,9
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2017/2018 80,1 80,7 79,1 45,7 48,4 46,2 52,9
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2021* 83,9 97,5 89,9 30,4 75,9 36,6 53,7
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2017/2018 89,3 95,4 81,7 51,7 58,2 56,5 61,2
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2021* 95,3 99,6 91,7 53,9 57,0 56,7 53,5
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegang tot en gebruik van internet door personen. De volgende onderwerpen komen aan bod: toegang tot internet in het huishouden, type internetverbinding en wanneer personen voor het laatst internet hebben gebruikt.

Voor personen die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt, bevat de tabel gegevens over hoe vaak internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt is, de plaats waar internet gebruikt is en internetactiviteiten. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

In 2017 en 2021 zijn de vragen over ICT gebruik alleen gesteld aan mensen die thuis internet hebben. De cijfers zijn daardoor tussen 2013 en 2017, en tussen 2013 en 2021 niet vergelijkbaar.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. De cijfers die voorheen gelijk als definitief werden aangeboden, worden nu eerst als voorlopig aangemerkt.
Deze verandering heeft geen invloed op de huidige uitkomsten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Toegang tot internet in het huishouden
De respondenten is gevraagd of iemand in het huishouden thuis toegang tot internet heeft, ongeacht met welk apparaat.
Freq. internetgebruik afgelopen 3 mnd
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt? Antwoordmogelijkheden: 'dagelijks of bijna iedere dag', 'minimaal 1 keer per week, maar niet dagelijks’, 'minimaal 1 keer per maand, maar niet wekelijks' of 'minder dan 1 keer per maand'.
(Bijna) dagelijks
Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd om aan te geven welke internetactiviteiten zij in deze periode voor privé doeleinden hebben verricht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Communicatie; Actualiteiten en nieuws volgen; Internetbankieren; Vermaak; Software downloaden, anders dan voor spellen; en Online aankopen.
Actualiteit, nieuws
Radio, tv
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om te luisteren naar de radio en/of te kijken naar televisie?
Kranten
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om kranten of nieuwsbladen te lezen of te downloaden?
Internetbankieren
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt voor internetbankieren?
Vermaak
Spelletjes, films of muziek downloaden
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om spelletjes, afbeeldingen, films of muziek te spelen of te downloaden?
Online aankopen
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten gekocht of besteld via internet voor privé gebruik? Antwoordmogelijkheden : 'in de afgelopen 3 maanden', 'tussen de 3 maanden en 1 jaar geleden’ , 'meer dan 1 jaar geleden’, of ‘nog nooit goederen via internet gekocht of besteld'. Weergegeven is het percentage respondenten dat in de afgelopen 3 maanden goederen of diensten heeft gekocht of besteld via internet.