Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en (provinciaal gefinancierde) jeugdzorg. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2018:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel ‘Zorginstellingen; financiële kengetallen’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioTotaal (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) LiquiditeitCurrent ratioTotaal (%) LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenLeverage (%) Kengetallen; gemiddeldenAandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddeldenGem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddeldenDebiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddeldenAandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddeldenOpbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenArbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenParttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) 51 LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) 52 LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) 53 LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) 54 LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) 55 LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) 56 LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) 57 Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengstenMinder dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten125 mln euro of meer (%)
Totaal ziekenhuizen 2014 103 22 -9 5 16 25 42 23 -7 5 13 18 25 35 100 20 57 101 151 111 24 56 97 153 2 -2 1 3 5 66 9 10 47 59 119.159 62.016 73 2 6 29 55 8 2 7 5 17 54 15 2 27 51 19 1 9 57 33 17 28 44 12 . . 4 15 18 61
86101 Universitair medische centra 2014 8 24 . . . . . 24 . . . . . . 120 . . . . 125 . . . . 2 . . . . 64 8 10 45 61 135.786 73.586 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 100
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 21 . . . . . 22 . . . . . . 93 . . . . 104 . . . . 2 . . . . 66 10 10 50 57 113.760 57.313 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 3 24 74
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 25 . . . . . 26 . . . . . . 87 . . . . 121 . . . . 1 . . . . 66 8 11 27 67 102.831 60.516 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 25 -23 7 17 25 56 21 -13 6 13 18 24 44 92 27 55 90 223 123 . 56 98 208 1 -3 1 3 7 63 10 9 28 74 89.790 58.909 75 8 6 15 29 37 8 15 12 12 27 21 4 18 29 44 2 4 36 53 26 27 13 29 38 8 9 24 5 13
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2014 165 33 -11 10 18 27 50 26 -7 5 12 18 24 45 111 19 56 96 206 119 24 59 98 206 2 -3 1 3 6 50 11 10 3 70 82.686 51.067 62 7 1 8 30 53 7 8 8 16 30 29 6 16 24 53 3 13 25 57 8 30 22 38 32 13 9 22 11 12
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 30 -18 8 16 28 46 25 -7 6 12 18 25 44 117 23 44 103 200 124 19 46 101 189 2 -3 1 3 6 59 11 11 5 73 76.182 48.827 55 7 4 12 31 43 7 13 8 8 26 34 7 12 31 47 4 11 30 51 21 24 21 30 26 18 17 22 6 8
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 38 0 5 17 31 61 18 0 7 12 18 26 49 131 0 33 99 231 149 5 55 110 242 1 -1 1 3 7 41 10 8 3 70 85.402 53.691 73 0 6 17 23 54 0 29 23 9 17 23 3 3 20 74 3 6 17 74 37 26 9 29 17 31 43 3 3 3
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 27 . 7 16 27 43 16 . 8 12 18 23 41 150 . . . . 145 . . . . 2 -6 1 3 6 62 . 12 . 70 97.237 59.889 77 5 7 12 53 23 5 23 30 26 12 5 . . . . . . . . 16 33 26 26 9 5 28 51 5 2
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 24 -1 0 16 27 44 7 0 7 11 20 . . 136 . . . . 133 . . . . 2 -3 0 3 9 15 . 3 . 81 86.987 63.390 83 7 0 13 60 20 7 60 27 7 0 0 . . . . . . . . 40 13 20 27 0 0 33 53 13 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens