Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals woningen). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2016

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsbalans; activa en passiva. Zie paragraaf 3.

Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaTotaal niet-financiële activa (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaTotaal vaste activa (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaWoningen (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaBedrijfsgebouwen (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaGrond-, weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaOverdrachtskosten op grond (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenTotaal vervoermiddelen (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenPersonenauto's (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenOverige wegvervoermiddelen (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenTreinen en trams (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenSchepen (mln euro) Vaste activaVervoermiddelenVliegtuigen (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaComputers (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaTelecommunicatie apparatuur (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaMachines en installaties (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaOverige materiële vaste activa (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaOnderzoek en ontwikkeling (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaComputerprogrammatuur en databanken (mln euro) Niet-financiële activaVaste activaOverige immateriële activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaVoorraden (mln euro) Niet-financiële activaGrondTotaal grond (mln euro) Niet-financiële activaGrondGrond onder woningen (mln euro) Niet-financiële activaGrondGrond onder bedrijfsgebouwen (mln euro) Niet-financiële activaGrondLandbouwgrond (mln euro) ActivaNiet-financiële activaOlie- en gasreserves (mln euro) ActivaFinanciële activaTotaal financiële activa (mln euro) Financiële activaChartaal geld en deposito'sTotaal chartaal geld en deposito's (mln euro) Financiële activaChartaal geld en deposito'sChartaal geld (mln euro) Financiële activaChartaal geld en deposito'sGirale deposito's (mln euro) Financiële activaChartaal geld en deposito'sOverige deposito's (mln euro) Financiële activaSchuldbewijzenTotaal schuldbewijzen (mln euro) Financiële activaSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) Financiële activaSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaFinanciële activaFinanciële derivaten (mln euro) Financiële activaLeningenTotaal leningen (mln euro) Financiële activaLeningenKortlopende leningen (mln euro) Financiële activaLeningenLanglopende leningen (mln euro) Financiële activaAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Financiële activaAandelen en overige deelnemingenBeursgenoteerde aandelen (mln euro) Financiële activaAandelen en overige deelnemingenOverige deelnemingen (mln euro) Financiële activaAandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsen (mln euro) ActivaFinanciële activaHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) PassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaFinanciële passivaTotaal financiële passiva (mln euro) Financiële passivaDeposito'sTotaal deposito's (mln euro) Financiële passivaDeposito'sGirale deposito's (mln euro) Financiële passivaDeposito'sOverige deposito's (mln euro) Financiële passivaSchuldbewijzenTotaal schuldbewijzen (mln euro) Financiële passivaSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) Financiële passivaSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) Financiële passivaLeningenTotaal leningen (mln euro) Financiële passivaLeningenKortlopende leningen (mln euro) Financiële passivaLeningenLanglopende leningen (mln euro) PassivaFinanciële passivaHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) PassivaVermogenssaldoTotaal vermogenssaldo (mln euro) PassivaVermogenssaldoVermogenssaldo vorig jaar (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoTotaal mutatie in vermogenssaldo (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoExploitatiesaldo (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoOverig (mln euro)
2001 557.692 420.035 257.029 1.970 64.290 154.037 2.198 3.252 454 524 0 978 1.296 1.746 342 9.641 3.364 0 12.636 3.553 0 0 40.032 2.301 33.318 4.413 122.974 137.657 15.132 79 7.140 7.913 3.119 615 2.504 69 31.178 535 30.643 53.768 9.345 44.362 61 34.391 557.692 268.815 3.072 1.814 1.258 194.538 5.817 188.721 50.567 8.761 41.806 20.638 288.877 . . 2.731 .
2005 625.974 477.645 305.231 2.409 73.753 186.457 2.610 2.978 435 548 0 1.019 977 2.305 343 9.598 4.479 0 15.156 5.143 0 0 46.383 2.812 40.039 3.533 126.031 148.329 20.824 61 6.817 13.946 2.575 645 1.930 803 30.228 668 29.560 56.752 4.146 50.787 1.819 37.147 625.974 312.763 3.021 827 2.194 239.537 17.929 221.608 45.467 4.544 40.923 24.738 313.211 271.729 41.482 61 41.421
2010 792.573 567.573 380.382 3.313 89.917 238.455 2.622 2.881 418 765 0 944 755 2.798 411 10.733 4.455 0 17.365 7.432 0 0 49.434 3.186 40.322 5.926 137.757 225.000 14.603 30 10.180 4.393 23.514 490 23.024 1.830 48.329 460 47.869 86.704 112 84.561 2.031 50.020 792.573 429.249 1.369 719 650 317.993 53.146 264.847 78.673 12.493 66.180 31.214 363.324 401.469 -38.145 -26.695 -11.450
2012 863.106 617.822 398.467 3.374 89.148 256.711 1.782 2.816 428 850 0 827 712 2.806 575 11.067 4.374 0 18.235 7.581 0 0 44.120 2.887 34.956 6.277 175.235 245.284 14.985 48 10.041 4.896 20.067 832 19.235 12.726 57.986 520 57.466 93.465 104 91.830 1.531 46.055 863.106 501.095 1.168 410 758 377.652 32.623 345.029 95.064 26.778 68.286 27.211 362.011 357.252 4.759 -23.274 28.033
2013 837.630 599.125 404.942 3.381 89.588 262.405 1.687 2.821 459 914 0 797 651 2.908 619 10.790 4.303 0 18.591 7.847 0 0 39.462 2.605 30.571 6.287 154.721 238.505 11.469 53 7.867 3.549 14.157 452 13.705 9.714 67.723 1.932 65.791 90.275 130 89.368 777 45.167 837.630 500.162 1.262 510 752 377.876 26.070 351.806 93.392 25.769 67.623 27.632 337.468 362.011 -24.543 -18.356 -6.187
2014 815.627 567.779 407.298 3.317 89.018 265.559 1.652 2.680 395 873 0 778 635 2.842 658 10.262 4.297 0 18.958 8.054 0 0 36.296 2.817 27.078 6.400 124.185 247.848 10.408 37 6.270 4.101 9.738 591 9.147 23.619 67.927 1.589 66.338 89.173 151 88.313 709 46.983 815.627 538.484 1.126 310 816 416.696 23.085 393.611 92.102 26.282 65.820 28.560 277.143 337.468 -60.325 -15.222 -45.103
2015 784.674 545.096 405.545 3.219 85.525 266.032 1.597 2.726 411 873 0 749 694 2.720 674 10.652 4.287 0 19.470 8.641 0 0 36.780 3.121 26.943 6.717 102.770 239.578 9.720 32 6.578 3.110 8.779 393 8.386 17.891 63.184 288 62.896 95.296 105 94.557 634 44.708 784.674 529.491 2.003 1.191 812 402.976 14.040 388.936 91.505 26.125 65.380 33.007 255.183 277.143 -21.960 -13.762 -8.198
2016* 727.877 483.971 407.340 3.219 84.494 267.894 1.521 2.654 426 847 0 736 645 2.772 731 10.536 4.362 0 20.069 9.087 0 0 35.362 3.430 24.977 6.954 41.270 243.906 10.488 45 7.181 3.262 7.965 243 7.722 15.584 58.157 283 57.874 99.523 2.264 96.637 622 52.189 727.877 529.234 4.000 3.421 579 404.089 16.622 387.467 89.071 24.184 64.887 32.074 198.643 255.183 -56.540 2.377 -58.917
Bron: CBS.
Verklaring van tekens