Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Perioden Activa Totaal activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Totaal niet-financiële activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Totaal vaste activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Woningen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Bedrijfsgebouwen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Overdrachtskosten op grond (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Totaal vervoermiddelen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Personenauto's (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Treinen en trams (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Schepen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Vervoermiddelen Vliegtuigen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Computers (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Telecommunicatie apparatuur (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Machines en installaties (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Overige materiële vaste activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa In cultuur gebrachte activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Activa Niet-financiële activa Vaste activa Overige immateriële activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa Voorraden (mln euro) Activa Niet-financiële activa Grond Totaal grond (mln euro) Activa Niet-financiële activa Grond Grond onder woningen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Grond Grond onder bedrijfsgebouwen (mln euro) Activa Niet-financiële activa Grond Landbouwgrond (mln euro) Activa Niet-financiële activa Olie- en gasreserves (mln euro) Activa Financiële activa Totaal financiële activa (mln euro) Activa Financiële activa Chartaal geld en deposito's Totaal chartaal geld en deposito's (mln euro) Activa Financiële activa Chartaal geld en deposito's Chartaal geld (mln euro) Activa Financiële activa Chartaal geld en deposito's Girale deposito's (mln euro) Activa Financiële activa Chartaal geld en deposito's Overige deposito's (mln euro) Activa Financiële activa Schuldbewijzen Totaal schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa Schuldbewijzen Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa Schuldbewijzen Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa Financiële derivaten (mln euro) Activa Financiële activa Leningen Totaal leningen (mln euro) Activa Financiële activa Leningen Kortlopende leningen (mln euro) Activa Financiële activa Leningen Langlopende leningen (mln euro) Activa Financiële activa Aandelen en overige deelnemingen Totaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Activa Financiële activa Aandelen en overige deelnemingen Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Activa Financiële activa Aandelen en overige deelnemingen Overige deelnemingen (mln euro) Activa Financiële activa Aandelen en overige deelnemingen Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro) Activa Financiële activa Handelskredieten, transitorische posten (mln euro) Passiva Totaal passiva (mln euro) Passiva Financiële passiva Totaal financiële passiva (mln euro) Passiva Financiële passiva Deposito's Totaal deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva Deposito's Girale deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva Deposito's Overige deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva Schuldbewijzen Totaal schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva Schuldbewijzen Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva Schuldbewijzen Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva Leningen Totaal leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva Leningen Kortlopende leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva Leningen Langlopende leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva Handelskredieten, transitorische posten (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Totaal vermogenssaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Vermogenssaldo vorig jaar (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo Totaal mutatie in vermogenssaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo Exploitatiesaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo Overig (mln euro)
2001 557.692 420.035 257.029 1.970 64.290 154.037 2.198 3.252 454 524 0 978 1.296 1.746 342 9.641 3.364 0 12.636 3.553 0 0 40.032 2.301 33.318 4.413 122.974 137.657 15.132 79 7.140 7.913 3.119 615 2.504 69 31.178 535 30.643 53.768 9.345 44.362 61 34.391 557.692 268.815 3.072 1.814 1.258 194.538 5.817 188.721 50.567 8.761 41.806 20.638 288.877 . . 2.731 .
2005 625.974 477.645 305.231 2.409 73.753 186.457 2.610 2.978 435 548 0 1.019 977 2.305 343 9.598 4.479 0 15.156 5.143 0 0 46.383 2.812 40.039 3.533 126.031 148.329 20.824 61 6.817 13.946 2.575 645 1.930 803 30.228 668 29.560 56.752 4.146 50.787 1.819 37.147 625.974 312.763 3.021 827 2.194 239.537 17.929 221.608 45.467 4.544 40.923 24.738 313.211 271.729 41.482 61 41.421
2010 792.573 567.573 380.382 3.313 89.917 238.455 2.622 2.881 418 765 0 944 755 2.798 411 10.733 4.455 0 17.365 7.432 0 0 49.434 3.186 40.322 5.926 137.757 225.000 14.603 30 10.180 4.393 23.514 490 23.024 1.830 48.329 460 47.869 86.704 112 84.561 2.031 50.020 792.573 429.249 1.369 719 650 317.993 53.146 264.847 78.673 12.493 66.180 31.214 363.324 401.469 -38.145 -26.695 -11.450
2012 863.106 617.822 398.467 3.374 89.148 256.711 1.782 2.816 428 850 0 827 712 2.806 575 11.067 4.374 0 18.235 7.581 0 0 44.120 2.887 34.956 6.277 175.235 245.284 14.985 48 10.041 4.896 20.067 832 19.235 12.726 57.986 520 57.466 93.465 104 91.830 1.531 46.055 863.106 501.095 1.168 410 758 377.652 32.623 345.029 95.064 26.778 68.286 27.211 362.011 357.252 4.759 -23.274 28.033
2013 837.630 599.125 404.942 3.381 89.588 262.405 1.687 2.821 459 914 0 797 651 2.908 619 10.790 4.303 0 18.591 7.847 0 0 39.462 2.605 30.571 6.287 154.721 238.505 11.469 53 7.867 3.549 14.157 452 13.705 9.714 67.723 1.932 65.791 90.275 130 89.368 777 45.167 837.630 500.162 1.262 510 752 377.876 26.070 351.806 93.392 25.769 67.623 27.632 337.468 362.011 -24.543 -18.356 -6.187
2014 815.627 567.779 407.298 3.317 89.018 265.559 1.652 2.680 395 873 0 778 635 2.842 658 10.262 4.297 0 18.958 8.054 0 0 36.296 2.817 27.078 6.400 124.185 247.848 10.408 37 6.270 4.101 9.738 591 9.147 23.619 67.927 1.589 66.338 89.173 151 88.313 709 46.983 815.627 538.484 1.126 310 816 416.696 23.085 393.611 92.102 26.282 65.820 28.560 277.143 337.468 -60.325 -15.222 -45.103
2015 784.674 545.096 405.545 3.219 85.525 266.032 1.597 2.726 411 873 0 749 694 2.720 674 10.652 4.287 0 19.470 8.641 0 0 36.780 3.121 26.943 6.717 102.770 239.578 9.720 32 6.578 3.110 8.779 393 8.386 17.891 63.184 288 62.896 95.296 105 94.557 634 44.708 784.674 529.491 2.003 1.191 812 402.976 14.040 388.936 91.505 26.125 65.380 33.007 255.183 277.143 -21.960 -13.762 -8.198
2016* 727.877 483.971 407.340 3.219 84.494 267.894 1.521 2.654 426 847 0 736 645 2.772 731 10.536 4.362 0 20.069 9.087 0 0 35.362 3.430 24.977 6.954 41.270 243.906 10.488 45 7.181 3.262 7.965 243 7.722 15.584 58.157 283 57.874 99.523 2.264 96.637 622 52.189 727.877 529.234 4.000 3.421 579 404.089 16.622 387.467 89.071 24.184 64.887 32.074 198.643 255.183 -56.540 2.377 -58.917
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals woningen). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2016

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsbalans; activa en passiva. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
Totaal niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
Vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
Totaal vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: kazernes, ambtswoningen en andere gebouwen die voor permanente bewoning zijn bestemd.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Luchtvaartuigen die zich voortbewegen door een luchtstroom langs draagvleugels te leiden.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze rubriek vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatie apparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie: elektronisch werkende toestellen en de elektronische onderdelen daarvan.
Machines en installaties
Machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystem behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Goederen zoals meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee en aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreeks toezicht, verantwoordelijkheid en beheer staan. Voorbeelden zijn fruitbomen,
druivenstokken, fok-, broed- en kweekdieren (inclusief vis en gevogelte), melkvee en schapen.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Grote uitgaven voor de aankoop, ontwikkeling of uitbreiding van geautomatiseerde gegevensbestanden waarvan het gebruik langer dan een jaar betreft vallen ook onder deze rubriek.
Overige immateriële activa
Nieuwe informatie of specialistische kennis waarvan het gebruik in het productieproces is beperkt tot de eenheden die hierover het eigendom hebben of die van de eigenaar een vergunning voor het gebruik hebben gekregen.
Voorraden
Alle grondstoffen, halffabrikaten, onderhanden werk en eindproducten, die op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces
verbruikt te worden. De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan.
Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Grond
Totaal van grond onder woningen, grond onder bedrijfsgebouwen en landbouwgrond.
Grond onder infrastructuur en natuurgrond krijgt geen waarde toegerekend.
Totaal grond
Totaal van grond onder woningen, grond onder bedrijfsgebouwen en landbouwgrond.
Grond onder infrastructuur en natuurgrond krijgt geen waarde toegerekend.
Grond onder woningen
Grond onder gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning inclusief bijgebouwen. De waarde van grond onder woningen wordt bepaald als het verschil
tussen de waarde van het gehele onroerende goed (grond plus opstal) en de waarde van de opstal.
Grond onder bedrijfsgebouwen
Grond onder andere gebouwen dan woningen, bestemd voor de huisvesting van de onderneming. De waarde van grond onder bedrijfsgebouwen wordt bepaald als het
verschil tussen de waarde van het gehele onroerende goed (grond plus opstal) en de waarde van de opstal.
Landbouwgrond
Grond voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw. Grond onder kassen en boerenerven valt ook onder landbouwgrond. Ook grond onder kassen die voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals voor de opslag van caravans of voor tuincentra, wordt tot de landbouwgrond gerekend.
Olie- en gasreserves
De ondergrondse reserves van olie, aardgas en aardgascondensaat. Olie en gas dat al uit de grond is gehaald, maar nog niet is verkocht, wordt tot de voorraden gerekend.
Financiële activa
De financiële bezittingen, ofwel de financiële activa op de balans.
Totaal financiële activa
De financiële bezittingen, ofwel de financiële activa op de balans.
Chartaal geld en deposito's
Alle bankbiljetten en munten in omloop, rekeningcourant tegoeden bij (buitenlandse) banken en spaartegoeden.
Totaal chartaal geld en deposito's
Alle bankbiljetten en munten in omloop, rekeningcourant tegoeden bij (buitenlandse) banken en spaartegoeden.
Chartaal geld
Alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de banken (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten en munten) en het buitenland (vreemde valuta).
Girale deposito's
Alle rekeningcourant tegoeden (zowel in euro's als in vreemde valuta) bij banken, waarover door middel van cheques, overschrijving of op andere wijze onmiddellijk en volledig kan worden beschikt. Als schuld komt deze post uitsluitend voor bij de banken, de centrale overheid en het buitenland.
Overige deposito's
Alle tegoeden in euro's van particulieren bij banken, de centrale overheid en het buitenland in de vorm van gewone spaarrekeningen, termijnspaarrekeningen, premiespaarrekeningen en termijndeposito's. (Zeer) korte termijn leningen, zoals sell-buy-backs en daggeldleningen, waarbij de overheid een vordering heeft op een bank, worden hier ook toe gerekend.
Schuldbewijzen
Waardepapieren waarbij de houder recht heeft op een vaste of contractueel variabele vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald in de vorm van couponbetalingen in geld of een vast bedrag op een afgesproken datum.
Totaal schuldbewijzen
Waardepapieren waarbij de houder recht heeft op een vaste of contractueel variabele vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald in de vorm van couponbetalingen in geld of een vast bedrag op een afgesproken datum.
Kortlopende schuldbewijzen
Alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar, waarvan de verkoopprijs van tevoren is vastgesteld. In deze prijs is meestal de door de schuldenaar te betalen rente al verrekend. De schuldbewijzen kunnen op of vanaf een bij uitgifte vastgestelde datum in geld worden omgezet. Deze transactie omvat schatkistpapier ten laste van zowel de Nederlandse overheid als van buitenlandse overheden, spaarbewijzen aan toonder en verhandelbare depositocertificaten, uitgegeven door ingezeten en niet-ingezeten banken.
Langlopende schuldbewijzen
Alle schuldbewijzen met een looptijd van minimaal een jaar. De waarde van deze schuldbewijzen wordt over het algemeen op de beurs bepaald, de rente wordt meestal door middel van coupons betaalbaar gesteld. Tot de langlopende schuldbewijzen horen ook pandbrieven, door banken geëmitteerde 'notes' en converteerbare obligaties (zolang deze niet in aandelen zijn omgezet).
Financiële derivaten
Beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen of handelsgoederen zoals olie.

Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen.
Leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar (langlopend).
Totaal leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar (langlopend).
Kortlopende leningen
Alle kredieten waarvan de afgesproken looptijd doorgaans korter is dan een jaar, behalve deposito's. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, kortlopend consumptief krediet, rekeningcourant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), wissels en schuldbekentenissen.
Langlopende leningen
Alle kredieten met een afgesproken looptijd van minimaal een jaar, behalve deposito's. Het gaat hierbij met name om langlopende leningen op schuldbekentenissen (voornamelijk aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Aandelen en overige deelnemingen
Alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Totaal aandelen en overige deelnemingen
Alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Beursgenoteerde aandelen
Vorderingen die eigendomsrechten op naamloze vennootschappen vertegenwoordigen en die verhandeld kunnen worden op de beurs.
Overige deelnemingen
Alle vormen van deelnemingen die niet zijn ingedeeld bij de categorie beursgenoteerde aandelen. Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen en die niet verhandeld kunnen worden op de beurs worden hier toe gerekend.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen vertegenwoordigen een aanspraak op een deel van de waarde van een beleggingsfonds. Dit type van aandelen of rechten van deelneming worden door beleggingsfondsen uitgegeven.
Handelskredieten, transitorische posten
Handelskredieten en transitorische posten.
De transacties in het rekeningenstelsel worden in de meeste gevallen geregistreerd op een moment dat niet samenvalt met het moment waarop ze financieel worden afgewikkeld. Uit dit tijdverschil vloeien vorderingen en schulden voort die onder deze transactie worden verantwoord. Zo worden verkopen geregistreerd op het moment van levering. Op dat moment ontstaat een vordering van de leverancier op de afnemer (leverancierskrediet) die pas teniet wordt gedaan op het moment dat de afnemer tot betaling overgaat. Andere componenten van deze transactie zijn: vooruitbetalingen op leveringen (afnemerskrediet) en te betalen of te ontvangen lonen, rente en premies.
Passiva
Totaal van alle schulden plus het vermogenssaldo.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden plus het vermogenssaldo.
Financiële passiva
De financiële verplichtingen, ofwel de financiële passiva op de balans.
Totaal financiële passiva
De financiële verplichtingen, ofwel de financiële passiva op de balans.
Deposito's
Alle rekeningcourant tegoeden bij (buitenlandse) banken en spaartegoeden.
Totaal deposito's
Alle rekeningcourant tegoeden bij (buitenlandse) banken en spaartegoeden.
Girale deposito's
Alle rekeningcourant tegoeden (zowel in euro's als in vreemde valuta) bij banken, waarover door middel van cheques, overschrijving of op andere wijze onmiddellijk en volledig kan worden beschikt. Als schuld komt deze post uitsluitend voor bij de banken, de centrale overheid en het buitenland.
Overige deposito's
Alle tegoeden in euro's van particulieren bij banken, de centrale overheid en het buitenland in de vorm van gewone spaarrekeningen, termijnspaarrekeningen, premiespaarrekeningen en termijndeposito's. (Zeer) korte termijn leningen, zoals sell-buy-backs en daggeldleningen, waarbij de overheid een vordering heeft op een bank worden hier ook toe gerekend.
Schuldbewijzen
Waardepapieren waarbij de houder recht heeft op een vaste of contractueel variabele vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald in de vorm van couponbetalingen in geld of een vast bedrag op een afgesproken datum.
Totaal schuldbewijzen
Waardepapieren waarbij de houder recht heeft op een vaste of contractueel variabele vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald in de vorm van couponbetalingen in geld of een vast bedrag op een afgesproken datum.
Kortlopende schuldbewijzen
Alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar, waarvan de verkoopprijs van tevoren is vastgesteld. In deze prijs is meestal de door de schuldenaar te betalen rente al verrekend. De schuldbewijzen kunnen op of vanaf een bij uitgifte vastgestelde datum in geld worden omgezet. Deze transactie omvat schatkistpapier ten laste van zowel de Nederlandse overheid als van buitenlandse overheden, spaarbewijzen aan toonder en verhandelbare depositocertificaten, uitgegeven door ingezeten en niet-ingezeten banken.
Langlopende schuldbewijzen
Alle schuldbewijzen met een looptijd van minimaal een jaar. De waarde van deze schuldbewijzen wordt over het algemeen op de beurs bepaald, de rente wordt meestal door middel van coupons betaalbaar gesteld. Tot de langlopende schuldbewijzen horen ook pandbrieven, door banken geëmitteerde 'notes' en converteerbare obligaties (zolang deze niet in aandelen zijn omgezet).
Leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar (langlopend).
Totaal leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar (langlopend).
Kortlopende leningen
Alle kredieten waarvan de afgesproken looptijd doorgaans korter is dan een jaar, behalve deposito's. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, kortlopend consumptief krediet, rekeningcourant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), wissels en schuldbekentenissen. (Zeer) korte termijn leningen, zoals buy-sell-backs en daggeldleningen, waarbij de overheid een schuld heeft, worden hier ook toe gerekend.
Langlopende leningen
Alle kredieten met een afgesproken looptijd van minimaal een jaar, behalve deposito's. Het gaat hierbij met name om langlopende leningen op schuldbekentenissen (voornamelijk aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Handelskredieten, transitorische posten
Handelskredieten en transitorische posten.
De transacties in het rekeningenstelsel worden in de meeste gevallen geregistreerd op een moment dat niet samenvalt met het moment waarop ze financieel worden afgewikkeld. Uit dit tijdverschil vloeien vorderingen en schulden voort die onder deze transactie worden verantwoord. Zo worden verkopen geregistreerd op het moment van levering. Op dat moment ontstaat een vordering van de leverancier op de afnemer (leverancierskrediet) die pas teniet wordt gedaan op het moment dat de afnemer tot betaling overgaat. Andere componenten van deze transactie zijn: vooruitbetalingen op leveringen (afnemerskrediet) en te betalen of te ontvangen lonen, rente en premies.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
Totaal vermogenssaldo
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
Vermogenssaldo vorig jaar
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
Mutatie in vermogenssaldo
De mutatie in het vermogenssaldo geeft de ontwikkeling van het vermogenssaldo weer van het betreffende jaar.

Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden. De mutatie in het vermogenssaldo is de som van de mutaties van deze onderdelen.
Totaal mutatie in vermogenssaldo
De mutatie in het vermogenssaldo geeft de ontwikkeling van het vermogenssaldo weer van het betreffende jaar.

Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden. De mutatie in het vermogenssaldo is de som van de mutaties van deze onderdelen.
Exploitatiesaldo
Saldo van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd voor netto-investeringen en het saldo van aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.

Wanneer de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven is sprake van een exploitatieoverschot. Een overschot draagt bij aan een positieve mutatie van het vermogenssaldo. Investeringen en aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa hebben geen effect op het exploitatiesaldo. Deze transacties hebben een direct effect op de niet-financiële activa en beïnvloeden zo wel het vermogenssaldo.
Overig
De overige onderdelen die naast het exploitatiesaldo de mutatie van het vermogenssaldo veroorzaken.

Dit betreft de waardeverandering van niet-financiële activa, vorderingen of schulden. Statistische verschillen zitten ook verwerkt in de post ‘overig’.
Daarnaast verandert het vermogen ook door aan- of verkoop van niet-financiële activa die niet opgenomen zijn in de balans maar wel geld hebben gekost of opgeleverd. Door het ontbreken van de niet-financiële balanspost heeft dit wel een vermogenseffect. Een voorbeeld van een ontbrekende balanspost is het gebruiksrecht van radiofrequenties.
De veranderingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld herwaarderingen of eenzijdige afboekingen van oninbare vorderingen.