AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume), 2010-2017

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume), 2010-2017

Perioden Uitgaven (in euro's) Totaal uitgaven (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Totaal intramurale zorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Zorgzwaartepakketten (zzp's) Totaal zzp's (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Zorgzwaartepakketten (zzp's) zzp Verpleging en verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Zorgzwaartepakketten (zzp's) zzp Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Zorgzwaartepakketten (zzp's) zzp Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp Totaal overige componenten zzp (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp Overige basisprestaties (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp Toeslag extreme zorgbehoefte (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp zzp-meerzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp Overige toeslagen zzp (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Overige componenten zzp Overige kosten zzp (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Totaal nhc (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve huisvestingscomponent (nhc) nhc Verpleging en verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve huisvestingscomponent (nhc) nhc Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve huisvestingscomponent (nhc) nhc Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Overige componenten nhc (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve inventariscomponent (nic) Totaal nic (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve inventariscomponent (nic) nic Verpleging en verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve inventariscomponent (nic) nic Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve inventariscomponent (nic) nic Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Normatieve inventariscomponent (nic) Overige componenten nic (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Kinder en jeugd psychiatrie (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Dagbesteding (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Vervoer (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Intramurale zorg Kapitaallasten (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Totaal extramurale zorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Extramurale zorgfuncties Totaal extramurale zorgfuncties (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Extramurale zorgfuncties Persoonlijke verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Extramurale zorgfuncties Verpleging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Extramurale zorgfuncties Begeleiding individueel (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Extramurale zorgfuncties Behandeling individueel (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Uitleen verpleegartikelen (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Overige extramurale zorg n.e.g. (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Dagactiviteit Totaal dagactiviteit (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Dagactiviteit Dagactiviteit Verpleging en verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Dagactiviteit Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Dagactiviteit Dagactiv. Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Dagactiviteit Overige dagactiviteit (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Extramurale zorg Vervoer (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Totaal overige zorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Volledig pakket thuis (vpt) Totaal vpt (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Volledig pakket thuis (vpt) vpt Verpleging en verzorging (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Volledig pakket thuis (vpt) vpt Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Volledig pakket thuis (vpt) vpt Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Volledig pakket thuis (vpt) Overige componenten vpt (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Totaal overige componenten (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Zorginfrastructuur (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Experiment regelarme instellingen (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Waardigheid en trots (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen (1 000 euro) Uitgaven (in euro's) Overige zorg Overige componenten Overige uitgaven (1 000 euro) Volume (dagen, dagdelen, uren) Zorgzwaartepakketten (dagen) Totaal zzp's (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Zorgzwaartepakketten (dagen) zzp Verpleging en verzorging (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Zorgzwaartepakketten (dagen) zzp Gehandicaptenzorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Zorgzwaartepakketten (dagen) zzp Geestelijke gezondheidszorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Extramurale zorgfuncties (uren) Totaal extramurale zorgfuncties (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren) Extramurale zorgfuncties (uren) Persoonlijke verzorging (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren) Extramurale zorgfuncties (uren) Verpleging (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren) Extramurale zorgfuncties (uren) Begeleiding individueel (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren) Extramurale zorgfuncties (uren) Behandeling individueel (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren) Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen) Totaal dagactiviteit VV en GHZ (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen) Dagactiviteit Verpleging en verzorging (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen) Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Volledig pakket thuis (dagen) Totaal vpt (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Volledig pakket thuis (dagen) vpt Verpleging en verzorging (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Volledig pakket thuis (dagen) vpt Gehandicaptenzorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren) Volledig pakket thuis (dagen) vpt Geestelijke gezondheidszorg (1 000 dagen)
2010 nacalculatie 21.177.571 16.285.025 13.025.738 7.379.383 4.400.754 1.245.601 444.211 157.815 132.734 36.637 117.026 63.607 46.699 10.176 2.694.595 4.677.065 3.432.670 1.815.647 471.412 924.029 221.582 68.188 109.105 890.159 375.391 407.096 98.816 8.856 176.943 215.481 37.754 21.636 11.738 4.379 177.728 83.572 94.156 93.943 57.720 26.981 9.242 65.774 39.698 6.947 17.110 2.018 16.514 8.445 8.069 388 238 109 41
2011 nacalculatie 22.201.930 17.112.663 13.609.786 7.652.187 4.598.637 1.358.962 579.439 169.583 155.142 135.329 119.386 73.883 51.015 10.436 2.788.103 4.882.782 3.744.941 2.045.797 487.094 973.942 238.108 54.576 14.686 896.577 383.280 413.222 100.075 172.002 206.485 72.471 47.747 17.166 6.928 630 134.014 103.653 30.361 95.302 57.347 28.189 9.766 69.340 42.703 7.105 17.384 2.147 16.258 8.446 7.812 704 478 157 70
2012 nacalculatie 24.574.944 18.975.309 15.320.001 8.584.536 5.182.120 1.553.345 615.951 189.079 171.605 146.479 108.788 277.030 156.680 83.745 29.686 6.920 70.507 67.422 12.813 2.611.585 5.258.430 4.068.083 2.273.421 517.721 1.012.671 264.270 49.758 16.874 950.639 394.647 452.355 103.637 173.076 341.204 133.507 84.265 33.248 15.056 937 207.698 113.987 93.711 96.655 57.480 29.002 10.173 72.733 45.638 7.239 17.547 2.309 16.004 8.398 7.606 1.190 784 267 139
2013 nacalculatie 24.091.874 18.318.823 14.693.271 8.106.143 5.069.902 1.517.227 546.248 184.929 174.738 115.763 70.818 548.990 295.857 171.280 60.723 21.130 70.581 69.089 7.582 2.383.062 4.930.197 3.872.556 2.143.922 447.335 1.005.504 275.794 16.805 968.600 370.616 488.078 109.905 72.236 842.854 227.041 140.607 57.795 27.295 1.344 615.813 121.361 437.099 57.353 92.362 53.452 28.904 10.005 69.158 43.262 6.244 17.255 2.397 15.713 7.901 7.812 1.879 1.191 454 234
2014 nacalculatie 24.569.773 18.417.251 14.808.258 8.123.428 5.173.774 1.511.056 538.202 185.446 167.411 116.523 68.822 819.248 434.891 260.936 90.712 32.709 70.664 68.973 7.528 2.104.378 5.162.123 4.102.296 2.319.499 493.609 1.005.732 283.455 18.118 971.463 363.603 494.874 112.987 70.246 990.400 316.778 184.643 92.295 37.967 1.873 673.622 116.773 350.797 206.052 89.072 50.903 28.539 9.630 73.270 46.764 6.758 17.382 2.366 15.868 7.886 7.983 2.537 1.504 716 317
2015 nacalculatie 17.538.529 16.198.758 13.014.767 7.616.520 4.883.579 514.668 470.789 148.029 155.168 100.880 66.712 1.201.509 689.904 421.572 47.392 42.640 150.751 70.290 70.733 6.824 2.903 64.322 7.290 1.289.331 916.999 509.354 268.428 54.278 163.605 23.043 809 377.785 90.996 286.354 435 29.051 422.772 350.376 231.719 116.635 2.022 72.396 24.148 48.248 76.690 47.146 27.070 2.474 9.655 5.569 750 3.091 245 5.801 1.818 3.983 2.729 1.798 931
2016 nacalculatie 17.565.519 16.124.786 12.923.177 7.551.837 4.945.368 425.972 475.789 135.788 176.499 97.244 66.259 1.691.226 967.170 607.581 58.436 58.039 210.444 98.073 100.230 8.182 3.959 64.049 7.095 753.007 856.294 455.827 239.518 50.131 144.122 22.056 474 371.223 85.254 285.735 234 28.770 584.439 416.447 275.653 138.852 1.943 167.992 111.189 56.803 75.149 45.967 27.070 2.112 8.316 4.782 683 2.629 221 5.786 1.642 4.144 3.141 2.054 1.088
2017 nacalculatie 18.052.996 16.407.163 13.089.880 7.676.470 5.023.110 390.300 529.729 156.505 215.410 92.667 65.148 2.072.174 1.180.713 755.067 65.958 70.436 255.478 118.808 122.729 8.993 4.947 63.121 6.825 389.956 833.250 436.147 232.411 50.551 128.347 24.838 21.802 348.068 79.260 268.597 210 27.234 812.583 505.251 344.000 159.335 1.916 307.332 133.908 107.093 66.332 73.859 45.007 26.945 1.907 7.920 4.598 719 2.357 247 5.631 1.518 4.113 3.659 2.441 1.217
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarlijkse gegevens betreffende nagecalculeerde uitgaven en volume van de langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.
De uitgaven dekken het volledige budget van de AWBZ/Wlz-zorg in natura. Het volume betreft alleen zorg waarvan het volume rechtstreeks meetbaar is.

De cijfers zijn gebaseerd op productie-afspraken en nacalculaties. De nacalculaties betreffen gerealiseerde AWBZ/Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. De productie-afspraken betreffen de voorlopige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over de te leveren AWBZ/Wlz-zorg in natura.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt naar intramurale zorg, extramurale zorg en overige zorg. Bij intramurale zorg worden zgn. zorgzwaartepakketten gehanteerd en bij de extramurale zorg zgn. functies. De cijfers worden uitgesplitst naar zorgsector.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een ander deel wordt vanaf 2015 gefinancierd uit de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de 'Extramurale zorg', 'Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C Beschermd wonen' en 'Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ'. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in 2015. De cijfers die in deze tabel gepubliceerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
- Cijfers over 2017 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet. Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.
De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in MLZ-StatLinetabellen op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis (zie paragraaf 3 voor een link).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven (in euro's)
Totaal uitgaven
Intramurale zorg
Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.
Er is sprake van intramurale zorg als de cliënt minimaal 4 etmalen per week in de instelling verblijft.
Ook de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen onder intramurale zorg; de overige functies van kort verblijf zijn opgenomen bij extramurale zorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term 'intramurale zorg' bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ/Wlz-zorg. Binnen deze tabel wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume.
Totaal intramurale zorg
Zorgzwaartepakketten (zzp's)
Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen intramurale AWBZ/Wlz-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.
De indicatiestelling voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebeurde van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 in de vorm van zzp's en sinds 1 januari 2015 voor de Wlz-zorg in de vorm van zorgprofielen.
Het CAK hanteert zzp's bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ/Wlz-zorg.
Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg worden onderscheiden.
Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp's gehanteerd.
Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ/Wlz-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.
Totaal zzp's
Totaal zorgzwaartepakketten.
zzp Verpleging en verzorging
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Verpleging en verzorging.

Zorg voor ouderen en chronisch zieken door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
zzp Gehandicaptenzorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
zzp Geestelijke gezondheidszorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.
Overige componenten zzp
Overige componenten zorgzwaartepakketten

Dit betreft overige basisprestaties op het gebied van intramurale zorg (naast zorgzwaartepakketten (zzp's)), toeslagen op zzp's voor cliënten met specifieke zorgbehoeften en overige kosten zzp's zoals vergoeding voor vervoer naar de dagbesteding van cliënten die de dagbesteding bij dezelfde zorgaanbieder afnemen, als waar ze verblijven.
Totaal overige componenten zzp
Overige componenten zorgzwaartepakketten.
Overige basisprestaties
Specifieke zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg worden onderscheiden (naast zorgzwaartepakketten):
- dagen waarop een plaats of bed leeg is achtergelaten door overlijden of verhuizing van de cliënt (mutatiedagen);
- het vrijhouden van bedden voor cliënten met een onmiddellijke noodzaak tot opname in verband met extra medische complicaties en voor wie het niet opnemen tot ernstige gezondheidsrisico's leidt (crisisopvang);
- de verblijfscomponent van kort verblijf in een zorginstelling, opgebouwd uit huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten, voeding en hoteldiensten;
- de verblijfscomponent van niet-geïndiceerde partners van zorgcliënten, opgebouwd uit huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten, voeding en hoteldiensten.
Toeslag extreme zorgbehoefte
Toeslag die zorgaanbieders ontvangen voor de kosten van de extra zorg die gegeven wordt aan een beperkte groep cliënten met een zeer intensieve zorgvraag (tot en met het jaar 2012).
zzp-meerzorg
Vergoeding die zorgaanbieders ontvangen voor meerzorg. Meerzorg is zorg die aanvullend op een zzp wordt geleverd.

Overige toeslagen zzp
Overige toeslagen zorgzwaartepakketten

Toeslagen op zorgzwaartepakketten (zzp's) die zorgaanbieders ontvangen voor cliënten met specifieke zorgbehoeften, zoals cliënten met een Cerebrovasculair Accident (CVA) of Invasieve beademing (IB).
Overige kosten zzp
Overige kosten zorgzwaartepakketten

Dit betreft de volgende overige kosten zzp: 1) kosten leegstandsfinanciering; dit betreft een tijdelijke regeling (tot en met het jaar 2011) ter tegemoetkoming van de loon- en materiële kosten bij tijdelijke leegstand in verband met renovatie of nieuwbouw; 2) vergoeding voor vervoer naar de dagbesteding van cliënten die de dagbesteding bij dezelfde zorgaanbieder afnemen, als waar ze verblijven.
Normatieve huisvestingscomponent (nhc)
Opslag voor kapitaallasten die verwerkt is in het zzp-tarief. De nhc is alleen van toepassing op de intramurale zorg.
Het systeem van de nhc wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2012. Dit betekent dat zorgaanbieders elk jaar een steeds groter deel van de kapitaalslasten vergoed krijgen door middel van de nhc-regeling. Met ingang van 2018 zullen alle kapitaallasten vergoed worden met deze opslag. Tot die tijd ontvangen zorgaanbieders voor het overige deel van de kapitaallasten een aparte vergoeding.
Bij de extramurale zorg is een vergoeding voor de kapitaallasten al sinds 2007 verwerkt in de tarieven voor zorgprestaties.

Totaal nhc
Totaal normatieve huisvestingscomponent (nhc).
nhc Verpleging en verzorging
Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Verpleging en verzorging.

Zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
nhc Gehandicaptenzorg
Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
nhc Geestelijke gezondheidszorg
Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Geestelijke gezondheidszorg.

GGZ betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.
Overige componenten nhc
Overige componenten normatieve huisvestingscomponent.
Normatieve inventariscomponent (nic)
De normatieve inventariscomponent (nic) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken.

Het systeem van de nic wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat zorgaanbieders elk jaar een steeds groter deel van de inventarislasten vergoed krijgen door middel van de nic-regeling. Met ingang van 2018 vindt de vergoeding voor inventaris volledig plaats via de nic. Tot die tijd ontvangen zorgaanbieders voor het overige deel van de inventarislasten een aparte vergoeding via het budget.

De nic is alleen van toepassing op de intramurale zorg.

Inventaris zijn roerende medische en andere zaken die in en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt ook computerapparatuur en computerprogrammatuur begrepen. Vervoermiddelen zijn geen inventaris.


Totaal nic
Totaal normatieve inventariscomponent (nic).
nic Verpleging en verzorging
Normatieve inventariscomponent Verpleging en verzorging.

Zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
nic Gehandicaptenzorg
Normatieve inventariscomponent Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
nic Geestelijke gezondheidszorg
Normatieve inventariscomponent Geestelijke gezondheidszorg.

GGZ betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.
Overige componenten nic
Overige componenten normatieve inventariscomponent.
Kinder en jeugd psychiatrie
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische problemen die in aanmerking komen voor verblijfszorg worden buiten de zzp-systematiek gehouden. Hierbij wordt tot 2015 het budget vastgesteld door een normbedrag per bed en verpleegdag te nemen.
Tot 2015 viel de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar onder de AWBZ en valt vanaf 2015 onder de jeugdwet.
Dagbesteding
Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dit is uitsluitend dagbesteding voor mensen die in een instelling verblijven. Bij de zorgzwaartepakketten (zzp's) voor verpleging en verzorging (VV), licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) is dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. Bij de overige zzp's is dagbesteding een optioneel onderdeel.
Dagbesteding voor mensen die in een zorginstelling verblijven valt in deze tabel onder intramurale zorg.
Mensen kunnen dagbesteding ontvangen in de instelling waar ze verblijven of in een andere instelling. Dagbesteding in dezelfde instelling is in deze tabel opgenomen binnen het zzp. Dagbesteding in een andere instelling, dan waar de cliënt verblijft, is in deze tabel weergegeven in deze categorie 'Dagbesteding en vervoer' van intramurale zorg. Dagbesteding in een andere instelling betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Vervoer
Vervoer van en naar dagbesteding voor cliënten die dagbesteding afnemen bij een andere zorgaanbieder, dan waar de cliënt verblijft of waar de cliënt volledig pakket thuis (vpt) afneemt.
Kapitaallasten
Rente-, afschrijvings- en instandhoudingskosten van kapitaalgoederen van zorgaanbieders. Kapitaalgoederen zijn gebouwen, terreinen, apparatuur en inventaris.
Aanbieders van intramurale zorg ontvangen de vergoeding voor deze kosten in twee delen. Met ingang van 2012 wordt elk jaar een steeds groter deel van de kapitaallasten vergoed door middel van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent (nhc). Dit is een opslag die verwerkt is in het zzp-tarief.
Met ingang van 2015 wordt ook een percentage van de Normatieve Inventariscomponent in het te declareren bedrag opgenomen. Hiervan gelijk al 50 procent, overeenkomstig percentage nhc in 2015.
Met ingang van 2018 zullen alle kapitaallasten vergoed worden door middel van deze opslag.Tot 2018 krijgen de zorgaanbieders voor het overige deel van de kapitaallasten een aparte vergoeding
Bij de extramurale zorg is een vergoeding voor kapitaallasten al sinds 2007 verwerkt in de tarieven voor zorgprestaties.
Extramurale zorg
Zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Ook de 'overige functies' van kort verblijf zijn opgenomen onder extramurale zorg; de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen bij intramurale zorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term 'extramurale zorg' bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ/Wlz-zorg. Binnen deze tabel wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume.

Totaal extramurale zorg
Extramurale zorgfuncties
Specifieke vormen van zorgfuncties zoals die bij de bekostiging worden onderscheiden. Bijvoorbeeld bij de zorgfunctie 'persoonlijke verzorging' worden de volgende zorgprestaties gehanteerd: persoonlijke verzorging basis, persoonlijke verzorging extra (niet alleen planbare zorg maar ook oproepbare zorg), persoonlijke verzorging speciaal (zorg in combinatie met hulp bij chronische gezondheidsproblemen en/of complexe zorgvraag).
Totaal extramurale zorgfuncties
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.
Verpleging
Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.
Begeleiding individueel
Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit betreft uitsluitend individuele begeleiding. Begeleiding in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.
Behandeling individueel
Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Dit betreft uitsluitend individuele behandeling. Behandeling in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.
Uitleen verpleegartikelen
Uitleen van verpleegartikelen, hulpmiddelen (zoals krukken en rollators) en matrassen.
Vanaf 2013 valt de uitleen van verpleegartikelen onder de Zorgverzekeringswet.
Overige extramurale zorg n.e.g.
Niet eerder genoemde overige extramurale zorg.

Dit betreft kosten voor nachtverzorging en nachtverpleging (oftewel gedurende de nacht bieden van een veilig logeeradres ter ondersteuning van de thuissituatie en overbrugging tot een definitieve opname in een instelling), reiskosten van zorgverlener die een behandeling uitvoert bij een cliënt, kosten expertisecomponent bij zorg aan zintuiglijk gehandicapten en kosten i.v.m. de bonus-malusregeling (een zorginstelling krijgt een bonus als voldaan wordt aan een bepaalde prestatienorm en een malus als deze norm niet wordt gehaald) en huishoudelijke hulp (per 1 april 2017 ontvangen Wlz-cliënten de huishoudelijke hulp op grond van de Wlz en niet meer vanuit de Wmo).
Dagactiviteit
Dagactiviteit is een zinvolle besteding van de dag voor ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychiatrische problemen. Vervoer is medisch noodzakelijk vervoer van en naar dagactiviteit. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar wel in een instelling hun dagactiviteit krijgen.
Totaal dagactiviteit
Dagactiviteit Verpleging en verzorging
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (VV) betreft zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Dagactiv. Geestelijke gezondheidszorg
Dagactiviteit geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.

Geestelijke gezondheidszorg betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.
Overige dagactiviteit
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een overgangsregeling vastgesteld ten behoeve van dagbesteding voor Lichamelijk Gehandicapten (LG) in 2010. De regeling biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om de overgang naar lagere tarieven voor extramurale dagbesteding aan LG te organiseren.
Vervoer
Medisch noodzakelijk vervoer van en naar dagactiviteit voor mensen die thuis wonen en geen volledig pakket thuis (vpt) ontvangen. Dit betreft mensen met een handicap, met langdurige psychische problemen of ouderen.
Overige zorg
Totaal overige zorg
Volledig pakket thuis (vpt)
Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie 'zorg met verblijf' thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.
Totaal vpt
Totaal volledig pakket thuis (vpt)
vpt Verpleging en verzorging
Volledig pakket thuis verpleging en verzorging.

Verpleging en verzorging betreft zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
vpt Gehandicaptenzorg
Volledig pakket thuis Gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
vpt Geestelijke gezondheidszorg
Volledig pakket thuis Geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.
Overige componenten vpt
Overige componenten voor volledig pakket thuis (vpt).

Dit betreft toeslagen voor cliënten met specifieke zorgbehoeften en vervoer van cliënten naar dagbesteding.
Overige componenten
Overige onderdelen van het budget aanvaardbare kosten naast kosten van intramurale zorg, extramurale zorg en volledig pakket thuis. Dit betreft onder andere kosten van zorginfrastructuur.
Totaal overige componenten
Zorginfrastructuur
Vergoeding voor huisvestingskosten, zoals rente, afschrijvingen, huur, energie en onderhoud van ruimten en/of infrastructurele voorzieningen die van belang zijn voor het leveren van zorg aan cliënten die niet bij een zorgaanbieder verblijven (oftewel extramurale zorg).
Experiment regelarme instellingen
Met het Experiment regelarme instellingen is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van administratieve lasten in de langdurige zorg.

Het Experiment regelarme instellingen is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die wordt geleverd door zorgaanbieders die door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen voor deelname aan het Experiment regelarme instellingen en een individuele akkoordbrief of GO-brief ontvangen hebben.

De uitgaven onder deze variabele 'Regelarme instellingen' betreffen het deel van de productie dat onder het experiment valt en niet in het reguliere budget- of herschikkingsformulier van de Nederlandse Zorgautoriteit past.
Waardigheid en trots
Vanaf 2016 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel.
Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen
Om de kwaliteit van verpleeghuizen en daarmee de situatie voor cliënten en zorgmedewerkers aantoonbaar te verbeteren zijn er in 2017 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen waar sprake is van urgente kwaliteitsproblemen. De focus van de middelen moet liggen op:
- De locaties van zorginstellingen waar verpleeghuiszorg wordt geboden die verbetering van de kwaliteit het hardst nodig hebben;
- De inzet van extra benodigd personeel.
Overige uitgaven
Overige onderdelen van het budget aanvaardbare kosten naast kosten van intramurale zorg, extramurale zorg, volledig pakket thuis, zorginfrastructuur, het experiment regelarme instellingen en ‘Waardigheid en trots’.
Volume (dagen, dagdelen, uren)
Zorgzwaartepakketten (dagen)
Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen intramurale AWBZ/Wlz-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.
De indicatiestelling voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebeurde van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 in de vorm van zzp's en sinds 1 januari 2015 voor Wlz-zorg in de vorm van zorgprofielen.
Het CAK hanteert zzp's bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ/Wlz-zorg.
Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg worden onderscheiden.
Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp's gehanteerd.
Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ/Wlz-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.
Totaal zzp's
Totaal zorgzwaartepakketten.
zzp Verpleging en verzorging
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Verpleging en verzorging (VV).

Zorg voor ouderen en chronisch zieken door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
zzp Gehandicaptenzorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Gehandicaptenzorg (GHZ).

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven en het totaal aantal dagen zorgzwaartepakketten 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
zzp Geestelijke gezondheidszorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Geestelijke gezondheidszorg.

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.
Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C, deze zijn opgenomen in de MLZ. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.


Extramurale zorgfuncties (uren)
Specifieke vormen van zorgfuncties zoals die bij de bekostiging worden onderscheiden. Bijvoorbeeld bij de zorgfunctie 'persoonlijke verzorging' worden de volgende zorgprestaties gehanteerd: persoonlijke verzorging basis, persoonlijke verzorging extra (niet alleen planbare zorg maar ook oproepbare zorg), persoonlijke verzorging speciaal (zorg in combinatie met hulp bij chronische gezondheidsproblemen en/of complexe zorgvraag).
Totaal extramurale zorgfuncties
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.
Verpleging
Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.
Begeleiding individueel
Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit betreft uitsluitend individuele begeleiding. Begeleiding in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.
Behandeling individueel
Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Dit betreft uitsluitend individuele behandeling. Behandeling in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.
Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen)
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (VV) en Gehandicaptenzorg (GHZ).

Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit VV en GHZ betreft dagactiviteit in het kader van Verpleging en verzorging (VV), oftewel zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen, en Gehandicaptenzorg (GHZ), oftewel zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Totaal dagactiviteit VV en GHZ
Totaal dagactiviteit Verpleging en verzorging (VV) en Gehandicaptenzorg (GHZ).
Dagactiviteit Verpleging en verzorging
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (VV) betreft zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Volledig pakket thuis (dagen)
Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie 'zorg met verblijf' thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.
Totaal vpt
Totaal volledig pakket thuis.
vpt Verpleging en verzorging
Volledig pakket thuis Verpleging en verzorging.

Verpleging en verzorging betreft zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
vpt Gehandicaptenzorg
Volledig pakket thuis Gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
vpt Geestelijke gezondheidszorg
Volledig pakket thuis Geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betreft zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de AWBZ/Wlz is opgenomen in deze tabel.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. In deze tabel is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).
Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.
Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in deze tabel. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.