Scheiden; belangrijke redenen, geslacht, 2008-2013

Scheiden; belangrijke redenen, geslacht, 2008-2013

Redenen voor (echt)scheiding Geslacht Scheiding na een huwelijk (%) Scheiding na niet-gehuwd samenwonen (%)
Op elkaar uitgekeken Mannen 29,3 42,0
Op elkaar uitgekeken Vrouwen 15,2 34,4
Geen vertrouwen meer Mannen 24,3 21,2
Geen vertrouwen meer Vrouwen 19,3 30,6
Karakters botsen Mannen 19,3 25,5
Karakters botsen Vrouwen 13,2 30,3
Iemand anders in het spel Mannen 13,8 12,6
Iemand anders in het spel Vrouwen 18,1 25,7
Toekomstplannen onverenigbaar Mannen 8,3 21,6
Toekomstplannen onverenigbaar Vrouwen 10,3 20,6
Sociale / culturele verschillen Mannen 6,1 9,1
Sociale / culturele verschillen Vrouwen 7,8 11,9
Gezondheidsproblemen Mannen 6,0 4,3
Gezondheidsproblemen Vrouwen 6,2 5,0
Onenigheid over het krijgen van kinderen Mannen 5,5 7,4
Onenigheid over het krijgen van kinderen Vrouwen 1,7 6,0
Financiële problemen Mannen 4,4 11,7
Financiële problemen Vrouwen 6,2 8,3
Seksuele problemen Mannen 4,4 2,6
Seksuele problemen Vrouwen 2,5 7,3
Lichamelijk geweld Mannen 2,2 0,4
Lichamelijk geweld Vrouwen 4,5 8,7
Verslavingsproblemen Mannen 1,1 0,4
Verslavingsproblemen Vrouwen 7,0 9,2
Andere reden Mannen 18,2 12,5
Andere reden Vrouwen 11,2 8,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Redenen die een rol speelden bij de laatst meegemaakte (echt)scheiding voor personen (steekproef) in Nederland die in 2013 18-79 jaar oud waren en tussen 2008 en 2013 zijn gescheiden.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming (OG) 2013. Respondenten konden meerdere redenen opgeven waardoor de som van de percentages meer dan honderd procent kan zijn.

De percentages in de tabel moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De cijfers hebben betrekking op een gewogen steekproef uit de bevolking. Van de ruim 10 duizend respondenten hadden er 450 tussen 2008 en 2013 een scheiding meegemaakt. Op deze groep zijn de percentages in de tabel gebaseerd.

Gegevens beschikbaar voor 2013.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Scheiding na een huwelijk
(Echt)scheiding
Ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie anders dan door overlijden.

Geregistreerd partnerschap
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na niet-gehuwd samenwonen
(Echt)scheiding
Ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie anders dan door overlijden.

Geregistreerd partnerschap
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.