Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht (2012-2016)

Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht (2012-2016)

Geslacht Functies Perioden Personeel (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal personeel 2016 8.421
Mannen en vrouwen Totaal lijnmanagement 2016 700
Mannen en vrouwen Middenmanager 2016 105
Mannen en vrouwen Operationeel manager 2016 595
Mannen en vrouwen Totaal uitvoering 2016 7.055
Mannen en vrouwen (Inrichtings)beveiliger 2016 2.076
Mannen en vrouwen Forensisch therapeutisch werker 2016 688
Mannen en vrouwen Inrichtingswerker 2016 2.789
Mannen en vrouwen Medewerker behandelen en ontwikkelen 2016 26
Mannen en vrouwen Medewerker educatie en vorming 2016 224
Mannen en vrouwen Medewerker verwerken en behandelen 2016 455
Mannen en vrouwen Medicus / gedragswetenschapper 2016 150
Mannen en vrouwen Sociaal-maatschappelijk werker 2016 362
Mannen en vrouwen Zorgprofessional 2016 287
Mannen en vrouwen Totaal bedrijfsvoering 2016 660
Mannen en vrouwen Adviseur bedrijfsvoering 2016 194
Mannen en vrouwen Managementondersteuner 2016 117
Mannen en vrouwen Medewerker administratie 2016 146
Mannen en vrouwen Medewerker facilitair management 2016 115
Mannen en vrouwen Medewerker ICT / techniek / inform. beh 2016 45
Mannen en vrouwen Medewerker vervoer 2016 2
Mannen en vrouwen Senior adviseur bedrijfsvoering 2016 31
Mannen en vrouwen Trainer 2016 10
Mannen en vrouwen Niet ingedeeld en overige functies 2016 6
Mannen Totaal personeel 2016 5.700
Mannen Totaal lijnmanagement 2016 544
Mannen Middenmanager 2016 71
Mannen Operationeel manager 2016 473
Mannen Totaal uitvoering 2016 4.787
Mannen (Inrichtings)beveiliger 2016 1.572
Mannen Forensisch therapeutisch werker 2016 482
Mannen Inrichtingswerker 2016 2.201
Mannen Medewerker behandelen en ontwikkelen 2016 10
Mannen Medewerker educatie en vorming 2016 139
Mannen Medewerker verwerken en behandelen 2016 112
Mannen Medicus / gedragswetenschapper 2016 45
Mannen Sociaal-maatschappelijk werker 2016 162
Mannen Zorgprofessional 2016 65
Mannen Totaal bedrijfsvoering 2016 367
Mannen Adviseur bedrijfsvoering 2016 127
Mannen Managementondersteuner 2016 7
Mannen Medewerker administratie 2016 66
Mannen Medewerker facilitair management 2016 92
Mannen Medewerker ICT / techniek / inform. beh 2016 45
Mannen Medewerker vervoer 2016 2
Mannen Senior adviseur bedrijfsvoering 2016 23
Mannen Trainer 2016 5
Mannen Niet ingedeeld en overige functies 2016 2
Vrouwen Totaal personeel 2016 2.722
Vrouwen Totaal lijnmanagement 2016 156
Vrouwen Middenmanager 2016 34
Vrouwen Operationeel manager 2016 122
Vrouwen Totaal uitvoering 2016 2.268
Vrouwen (Inrichtings)beveiliger 2016 504
Vrouwen Forensisch therapeutisch werker 2016 206
Vrouwen Inrichtingswerker 2016 588
Vrouwen Medewerker behandelen en ontwikkelen 2016 16
Vrouwen Medewerker educatie en vorming 2016 85
Vrouwen Medewerker verwerken en behandelen 2016 343
Vrouwen Medicus / gedragswetenschapper 2016 105
Vrouwen Sociaal-maatschappelijk werker 2016 200
Vrouwen Zorgprofessional 2016 222
Vrouwen Totaal bedrijfsvoering 2016 294
Vrouwen Adviseur bedrijfsvoering 2016 68
Vrouwen Managementondersteuner 2016 110
Vrouwen Medewerker administratie 2016 80
Vrouwen Medewerker facilitair management 2016 23
Vrouwen Medewerker ICT / techniek / inform. beh 2016 -
Vrouwen Medewerker vervoer 2016 -
Vrouwen Senior adviseur bedrijfsvoering 2016 8
Vrouwen Trainer 2016 5
Vrouwen Niet ingedeeld en overige functies 2016 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum per functie. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016.
De peildatum is 30 september.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Alleen overheidspersoneel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband is meegeteld. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.