Vruchtbaarheid; waarneming en prognose (2014), leeftijd, geboortegeneratie

Vruchtbaarheid; waarneming en prognose (2014), leeftijd, geboortegeneratie

Leeftijd moeder (op 31 december) Geboortegeneratie Waarneming en prognose, totaal (per vrouw)
Totaal alle leeftijden 1935 2,49886
Totaal alle leeftijden 1940 2,21382
Totaal alle leeftijden 1945 1,99651
Totaal alle leeftijden 1950 1,90060
Totaal alle leeftijden 1955 1,86746
Totaal alle leeftijden 1960 1,86297
Totaal alle leeftijden 1965 1,78470
Totaal alle leeftijden 1970 1,75724
Totaal alle leeftijden 1975 1,76601
Totaal alle leeftijden 1980 1,76131
Totaal alle leeftijden 1985 1,75790
Totaal alle leeftijden 1990 1,75421
Totaal alle leeftijden 1995 1,75124
Totaal alle leeftijden 2000 1,75000
Totaal alle leeftijden 2005 1,75000
Totaal alle leeftijden 2010 1,75000
Totaal alle leeftijden 2015 1,75000
Totaal alle leeftijden 2020 1,75000
20 jaar 1935 0,04556
20 jaar 1940 0,05174
20 jaar 1945 0,06426
20 jaar 1950 0,06438
20 jaar 1955 0,03993
20 jaar 1960 0,03016
20 jaar 1965 0,02194
20 jaar 1970 0,02105
20 jaar 1975 0,01772
20 jaar 1980 0,02045
20 jaar 1985 0,01821
20 jaar 1990 0,01470
20 jaar 1995 0,01342
20 jaar 2000 0,01327
20 jaar 2005 0,01320
20 jaar 2010 0,01319
20 jaar 2015 0,01319
20 jaar 2020 0,01319
25 jaar 1935 0,19488
25 jaar 1940 0,20855
25 jaar 1945 0,19784
25 jaar 1950 0,15036
25 jaar 1955 0,13729
25 jaar 1960 0,10867
25 jaar 1965 0,08806
25 jaar 1970 0,06549
25 jaar 1975 0,06927
25 jaar 1980 0,06702
25 jaar 1985 0,07110
25 jaar 1990 0,06595
25 jaar 1995 0,06624
25 jaar 2000 0,06605
25 jaar 2005 0,06605
25 jaar 2010 0,06605
25 jaar 2015 0,06605
25 jaar 2020 0,06605
30 jaar 1935 0,17809
30 jaar 1940 0,14882
30 jaar 1945 0,09690
30 jaar 1950 0,11473
30 jaar 1955 0,12312
30 jaar 1960 0,14390
30 jaar 1965 0,13604
30 jaar 1970 0,14737
30 jaar 1975 0,13980
30 jaar 1980 0,14580
30 jaar 1985 0,14412
30 jaar 1990 0,14858
30 jaar 1995 0,14843
30 jaar 2000 0,14836
30 jaar 2005 0,14835
30 jaar 2010 0,14835
30 jaar 2015 0,14835
30 jaar 2020 0,14835
35 jaar 1935 0,07522
35 jaar 1940 0,03262
35 jaar 1945 0,03166
35 jaar 1950 0,04075
35 jaar 1955 0,06127
35 jaar 1960 0,07373
35 jaar 1965 0,09214
35 jaar 1970 0,09675
35 jaar 1975 0,10472
35 jaar 1980 0,09823
35 jaar 1985 0,09815
35 jaar 1990 0,09960
35 jaar 1995 0,09960
35 jaar 2000 0,09960
35 jaar 2005 0,09960
35 jaar 2010 0,09960
35 jaar 2015 0,09960
35 jaar 2020 0,09960
40 jaar 1935 0,01033
40 jaar 1940 0,00818
40 jaar 1945 0,00725
40 jaar 1950 0,01068
40 jaar 1955 0,01382
40 jaar 1960 0,01878
40 jaar 1965 0,02099
40 jaar 1970 0,02559
40 jaar 1975 0,02351
40 jaar 1980 0,02252
40 jaar 1985 0,02237
40 jaar 1990 0,02259
40 jaar 1995 0,02262
40 jaar 2000 0,02262
40 jaar 2005 0,02262
40 jaar 2010 0,02262
40 jaar 2015 0,02262
40 jaar 2020 0,02262
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar rangnummer uit de moeder en de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

De vruchtbaarheidscijfers bestaan gedeeltelijk uit waarnemingen, aangevuld met toekomstige verwachtingen van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2013 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2014-2060. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1963. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2013 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1983 gebasseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.
- In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2013 verwerkt;
- In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 verschijnt een nieuwe tabel waarin de waarnemingen over 2015, 2016 en 2017 worden verwerkt en de toekomstige verwachtingen worden vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2017-2060.

Toelichting onderwerpen

Waarneming en prognose, totaal
Totaal vruchtbaarheidscijfer (leeftijdsspecifiek)

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2013 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2014-2060. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1963. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2013 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1983 gebasseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.