Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2014-2059

Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2014-2059

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2014 179.736 144.135 35.601
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2015 183.956 147.157 36.799
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2020 184.918 163.174 21.744
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2025 184.527 165.157 19.370
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2030 184.696 166.537 18.159
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2035 184.940 167.657 17.283
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2040 185.273 168.239 17.034
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2045 185.592 168.963 16.629
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2050 186.034 169.837 16.197
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2055 186.386 170.773 15.613
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2059 186.519 171.357 15.162
Mannen Totaal over alle leeftijden 2014 91.557 76.422 15.135
Mannen Totaal over alle leeftijden 2015 93.727 78.072 15.655
Mannen Totaal over alle leeftijden 2020 94.258 87.339 6.919
Mannen Totaal over alle leeftijden 2025 94.050 88.143 5.907
Mannen Totaal over alle leeftijden 2030 94.174 88.663 5.511
Mannen Totaal over alle leeftijden 2035 94.373 89.261 5.112
Mannen Totaal over alle leeftijden 2040 94.614 89.556 5.058
Mannen Totaal over alle leeftijden 2045 94.813 89.934 4.879
Mannen Totaal over alle leeftijden 2050 95.053 90.410 4.643
Mannen Totaal over alle leeftijden 2055 95.267 90.953 4.314
Mannen Totaal over alle leeftijden 2059 95.321 91.296 4.025
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2014 88.179 67.713 20.466
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2015 90.229 69.085 21.144
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2020 90.660 75.835 14.825
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2025 90.477 77.014 13.463
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2030 90.522 77.874 12.648
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2035 90.567 78.396 12.171
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2040 90.659 78.683 11.976
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2045 90.779 79.029 11.750
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2050 90.981 79.427 11.554
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2055 91.119 79.820 11.299
Vrouwen Totaal over alle leeftijden 2059 91.198 80.061 11.137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van minimaal vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.