Prognose immigratie en emigratie; herkomstgroepering, 2014-2059

Prognose immigratie en emigratie; herkomstgroepering, 2014-2059

Geslacht Herkomstgroepering Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2014 179.736 144.134
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2015 183.956 147.156
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2020 184.918 163.174
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2025 184.527 165.157
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2030 184.696 166.536
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2035 184.940 167.658
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2040 185.273 168.239
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2045 185.592 168.963
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2050 186.034 169.838
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2055 186.386 170.772
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2059 186.519 171.357
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2014 30.860 46.328
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2015 30.333 46.338
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2020 30.491 49.763
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2025 31.090 49.782
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2030 31.364 49.724
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2035 31.527 49.624
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2040 31.706 49.649
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2045 31.952 50.076
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2050 32.321 50.736
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2055 32.621 51.445
Mannen en Vrouwen Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2059 32.714 51.873
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2014 148.876 97.807
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2015 153.623 100.819
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2020 154.427 113.412
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2025 153.437 115.374
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2030 153.332 116.811
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2035 153.413 118.034
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2040 153.567 118.588
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2045 153.640 118.887
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2050 153.713 119.101
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2055 153.765 119.328
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2059 153.805 119.484
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de buitenlandse migratie naar geslacht en herkomstgroepering onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.