Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2014-2059

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2014-2059

Leeftijd moeder (op 31 december) Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeboren (aantal) Levendgeborenen 1e kind (aantal) Levendgeborenen 2e kind (aantal) Levendgeborenen 3e kind (aantal) Levendgeborenen 4e of volgende kind (aantal) Vruchtbaarheidscijfers Alle rangnummers (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 1e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 2e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 3e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 4e of volgende kind (per vrouw)
Totaal alle leeftijden 2014 174.573 81.209 63.915 21.267 8.184 1,70658 0,79146 0,62662 0,20880 0,07970
Totaal alle leeftijden 2015 177.520 82.972 65.142 21.344 8.066 1,72517 0,80200 0,63539 0,20900 0,07878
Totaal alle leeftijden 2020 187.485 88.345 68.460 22.237 8.444 1,74799 0,81754 0,63957 0,21025 0,08063
Totaal alle leeftijden 2025 192.051 90.050 70.360 22.968 8.672 1,75005 0,81998 0,63978 0,21014 0,08015
Totaal alle leeftijden 2030 193.274 90.145 70.997 23.284 8.837 1,75007 0,81993 0,64001 0,21005 0,08008
Totaal alle leeftijden 2035 189.820 87.670 70.071 23.216 8.852 1,75001 0,81999 0,64000 0,21000 0,08002
Totaal alle leeftijden 2040 184.092 85.316 67.647 22.477 8.656 1,75000 0,82000 0,64000 0,21000 0,08000
Totaal alle leeftijden 2045 182.429 85.485 66.636 21.914 8.394 1,75000 0,82000 0,64000 0,21000 0,08000
Totaal alle leeftijden 2050 186.340 87.785 68.040 22.124 8.384 1,75000 0,82000 0,64000 0,21000 0,08000
Totaal alle leeftijden 2055 190.815 89.548 69.900 22.776 8.590 1,75000 0,82000 0,64000 0,21000 0,08000
Totaal alle leeftijden 2059 192.504 89.945 70.667 23.138 8.755 1,75000 0,82000 0,64000 0,21000 0,08000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levendgeborenen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) en het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer van vrouwen, beiden naar rangnummer uit de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal levendgeboren
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
1e kind
Levendgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levendgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levendgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kind
Levendgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.
Vruchtbaarheidscijfers
Vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Alle rangnummers
Rangnummer
De positie van het kind in de rangorde van levendgeboren kinderen uit de moeder.
1e kind
Levendgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levendgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levendgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kind
Levendgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.