Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2014-2059

Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2014-2059

Herkomstgroepering moeder Perioden Totaal levendgeborenen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (per vrouw)
Totaal herkomstgroeperingen 2014 174.575 1,71
Totaal herkomstgroeperingen 2015 177.520 1,73
Totaal herkomstgroeperingen 2020 187.483 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2025 192.051 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2030 193.272 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2035 189.818 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2040 184.095 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2045 182.429 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2050 186.340 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2055 190.814 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2059 192.500 1,75
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2014 143.821 1,72
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2015 146.677 1,75
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2020 155.444 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2025 159.705 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2030 160.639 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2035 156.625 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2040 150.169 1,80
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2045 147.807 1,80
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2050 151.128 1,80
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2055 155.094 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2059 156.447 1,79
Eerstegeneratieallochtonen 2014 30.754 1,70
Eerstegeneratieallochtonen 2015 30.844 1,69
Eerstegeneratieallochtonen 2020 32.040 1,64
Eerstegeneratieallochtonen 2025 32.346 1,63
Eerstegeneratieallochtonen 2030 32.633 1,61
Eerstegeneratieallochtonen 2035 33.194 1,61
Eerstegeneratieallochtonen 2040 33.926 1,60
Eerstegeneratieallochtonen 2045 34.623 1,59
Eerstegeneratieallochtonen 2050 35.213 1,59
Eerstegeneratieallochtonen 2055 35.720 1,59
Eerstegeneratieallochtonen 2059 36.054 1,59
Westerse allochtonen 2014 10.710 1,42
Westerse allochtonen 2015 11.102 1,42
Westerse allochtonen 2020 13.104 1,43
Westerse allochtonen 2025 14.277 1,44
Westerse allochtonen 2030 14.794 1,44
Westerse allochtonen 2035 15.176 1,44
Westerse allochtonen 2040 15.551 1,45
Westerse allochtonen 2045 15.903 1,45
Westerse allochtonen 2050 16.210 1,45
Westerse allochtonen 2055 16.463 1,45
Westerse allochtonen 2059 16.624 1,45
Niet-westerse allochtonen 2014 20.044 1,95
Niet-westerse allochtonen 2015 19.742 1,93
Niet-westerse allochtonen 2020 18.935 1,87
Niet-westerse allochtonen 2025 18.069 1,84
Niet-westerse allochtonen 2030 17.839 1,80
Niet-westerse allochtonen 2035 18.017 1,78
Niet-westerse allochtonen 2040 18.374 1,76
Niet-westerse allochtonen 2045 18.720 1,75
Niet-westerse allochtonen 2050 19.003 1,74
Niet-westerse allochtonen 2055 19.257 1,73
Niet-westerse allochtonen 2059 19.430 1,73
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over levendgeborenen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.