Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2014-2059

Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2014-2059

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2014 174.575 140.568 179.736 144.134 35.602
Prognose 2015 177.520 141.740 183.956 147.156 36.800
Prognose 2020 187.483 151.483 184.918 163.174 21.744
Prognose 2025 192.051 161.831 184.527 165.157 19.370
Prognose 2030 193.272 173.992 184.696 166.537 18.159
Prognose 2035 189.818 185.461 184.940 167.658 17.282
Prognose 2040 184.095 193.879 185.273 168.239 17.034
Prognose 2045 182.429 198.037 185.592 168.963 16.629
Prognose 2050 186.340 200.497 186.034 169.838 16.196
Prognose 2055 190.814 201.587 186.386 170.772 15.614
Prognose 2059 192.500 198.655 186.519 171.357 15.162
Ondergrens 67%-prognose-interval 2014 170.771 135.230 165.793 135.503 20.147
Ondergrens 67%-prognose-interval 2015 171.924 134.555 164.820 136.712 15.628
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 176.449 139.407 153.681 148.096 -8.193
Ondergrens 67%-prognose-interval 2025 176.785 147.103 148.269 146.366 -11.900
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 175.160 156.249 145.182 144.369 -15.183
Ondergrens 67%-prognose-interval 2035 169.701 165.736 145.450 145.646 -15.128
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 162.223 174.191 143.974 144.582 -14.458
Ondergrens 67%-prognose-interval 2045 159.033 178.538 143.504 144.200 -14.793
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 157.654 181.356 146.348 144.224 -15.006
Ondergrens 67%-prognose-interval 2055 157.749 182.138 144.141 143.812 -16.423
Ondergrens 67%-prognose-interval 2059 157.471 179.627 144.335 143.087 -14.945
Bovengrens 67%-prognose-interval 2014 178.327 146.105 194.135 153.803 50.624
Bovengrens 67%-prognose-interval 2015 182.730 149.175 204.428 159.900 57.572
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 197.786 163.900 222.210 183.116 53.336
Bovengrens 67%-prognose-interval 2025 206.652 178.288 228.580 188.018 53.366
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 211.612 191.598 231.889 192.138 53.968
Bovengrens 67%-prognose-interval 2035 210.848 205.169 234.660 194.932 52.697
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 208.370 214.912 236.893 197.848 52.103
Bovengrens 67%-prognose-interval 2045 209.592 219.243 235.767 199.250 52.554
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 217.157 223.487 238.002 201.677 50.426
Bovengrens 67%-prognose-interval 2055 225.073 223.283 236.587 205.067 48.595
Bovengrens 67%-prognose-interval 2059 229.658 218.247 236.173 204.231 47.938
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie onder de bevolking van Nederland. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.