Prognose bevolking kerncijfers, 2014-2060

Bewerk tabel

Deze tabel bevat prognoses (2014-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2014-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Prognose bevolking kerncijfers, 2014-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische drukTotale druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachtingBij geboorteMannen (jaar) Periode-levensverwachtingBij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2014 174.575 1,71 140.568 79,90 83,26 35.602
Prognose 2015 16.898.898 67,9 177.520 1,73 141.740 80,10 83,41 36.800
Prognose 2020 17.248.834 71,4 187.483 1,75 151.483 80,90 84,01 21.744
Prognose 2025 17.524.138 75,6 192.051 1,75 161.831 81,77 84,64 19.370
Prognose 2030 17.748.974 82,2 193.272 1,75 173.992 82,61 85,32 18.159
Prognose 2035 17.905.596 89,1 189.818 1,75 185.461 83,42 86,11 17.282
Prognose 2040 17.982.704 92,6 184.095 1,75 193.879 84,19 86,95 17.034
Prognose 2045 18.002.344 91,2 182.429 1,75 198.037 84,94 87,74 16.629
Prognose 2050 18.008.402 89,4 186.340 1,75 200.497 85,66 88,49 16.196
Prognose 2055 18.023.386 88,6 190.814 1,75 201.587 86,36 89,19 15.614
Prognose 2060 18.057.326 89,3 . 1,75 . 87,02 89,85 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens