Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2015-2060

Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2015-2060

Leeftijd Prognose(-interval) Perioden Totaal mannen en vrouwen (aantal) Mannen (aantal) Vrouwen (aantal)
Totaal alle leeftijden Prognose 2015 16.898.898 8.371.544 8.527.353
Totaal alle leeftijden Prognose 2020 17.248.834 8.551.396 8.697.438
Totaal alle leeftijden Prognose 2025 17.524.138 8.685.259 8.838.878
Totaal alle leeftijden Prognose 2030 17.748.974 8.791.519 8.957.454
Totaal alle leeftijden Prognose 2035 17.905.596 8.861.445 9.044.151
Totaal alle leeftijden Prognose 2040 17.982.704 8.888.857 9.093.848
Totaal alle leeftijden Prognose 2045 18.002.344 8.886.669 9.115.675
Totaal alle leeftijden Prognose 2050 18.008.402 8.878.278 9.130.124
Totaal alle leeftijden Prognose 2055 18.023.386 8.877.634 9.145.753
Totaal alle leeftijden Prognose 2060 18.057.326 8.892.120 9.165.205
0 tot 20 jaar Prognose 2015 3.827.351 1.958.444 1.868.906
0 tot 20 jaar Prognose 2020 3.781.970 1.935.052 1.846.917
0 tot 20 jaar Prognose 2025 3.736.660 1.912.462 1.824.198
0 tot 20 jaar Prognose 2030 3.781.915 1.935.691 1.846.224
0 tot 20 jaar Prognose 2035 3.862.654 1.977.294 1.885.360
0 tot 20 jaar Prognose 2040 3.891.472 1.992.355 1.899.117
0 tot 20 jaar Prognose 2045 3.861.419 1.977.336 1.884.084
0 tot 20 jaar Prognose 2050 3.819.491 1.956.207 1.863.284
0 tot 20 jaar Prognose 2055 3.802.112 1.947.570 1.854.543
0 tot 20 jaar Prognose 2060 3.825.603 1.959.842 1.865.761
20 tot 65 jaar Prognose 2015 10.065.804 5.050.636 5.015.168
20 tot 65 jaar Prognose 2020 10.064.814 5.040.007 5.024.808
20 tot 65 jaar Prognose 2025 9.981.836 4.987.952 4.993.885
20 tot 65 jaar Prognose 2030 9.739.179 4.858.279 4.880.900
20 tot 65 jaar Prognose 2035 9.466.838 4.715.753 4.751.085
20 tot 65 jaar Prognose 2040 9.338.732 4.652.151 4.686.582
20 tot 65 jaar Prognose 2045 9.414.152 4.690.108 4.724.044
20 tot 65 jaar Prognose 2050 9.506.194 4.736.798 4.769.396
20 tot 65 jaar Prognose 2055 9.556.972 4.762.750 4.794.222
20 tot 65 jaar Prognose 2060 9.538.944 4.752.740 4.786.205
65 jaar of ouder Prognose 2015 3.005.744 1.362.464 1.643.280
65 jaar of ouder Prognose 2020 3.402.050 1.576.337 1.825.712
65 jaar of ouder Prognose 2025 3.805.642 1.784.846 2.020.796
65 jaar of ouder Prognose 2030 4.227.879 1.997.549 2.230.331
65 jaar of ouder Prognose 2035 4.576.104 2.168.398 2.407.706
65 jaar of ouder Prognose 2040 4.752.501 2.244.351 2.508.150
65 jaar of ouder Prognose 2045 4.726.772 2.219.225 2.507.547
65 jaar of ouder Prognose 2050 4.682.717 2.185.273 2.497.444
65 jaar of ouder Prognose 2055 4.664.303 2.167.315 2.496.988
65 jaar of ouder Prognose 2060 4.692.778 2.179.539 2.513.240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht en leeftijd. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2015-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2015 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal mannen en vrouwen
Bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen
Mannelijke bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Vrouwen
Vrouwelijke bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.