Toeristische bestedingen; nr, 2010-2016

Toeristische bestedingen; nr, 2010-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Tot.toeristische bestedingen NL economie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toeristische bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Totaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro)
2010 59.542 43.967
2011 62.395 46.257
2012 64.662 47.130
2013 65.909 47.011
2014 69.084 48.473
2015 72.992 50.054
2016* 75.745 51.421
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. In de tabel staan cijfers die betrekking hebben op de bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven, maar ook cijfers over wat ingezetenen in het buitenland uitgeven. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 augustus 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toeristische bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Tot.toeristische bestedingen NL economie
De totale bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners.