Toeristische bestedingen; nr, 2010-2016


Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. In de tabel staan cijfers die betrekking hebben op de bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven, maar ook cijfers over wat ingezetenen in het buitenland uitgeven. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 augustus 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toeristische bestedingen; nr, 2010-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzenToeristische bestedingen NL economieTot.toeristische bestedingen NL economie (mln euro) Toeristische bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeTotaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro)
2010 59.542 43.967
2011 62.395 46.257
2012 64.662 47.130
2013 65.909 47.011
2014 69.084 48.473
2015 72.992 50.054
2016* 75.745 51.421
Bron: CBS.
Verklaring van tekens