Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen 2010-2014

Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen 2010-2014

Perioden Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: bbp tegen marktprijzen (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Recreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010 Toerisme: bbp tegen marktprijzen (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010 Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010 Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010 Recreatieve bestedingen van huishoudens (2010 = 100) Aandeel toerisme per kernindicator Toerisme: bbp tegen marktprijzen (%) Aandeel toerisme per kernindicator Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (%) Aandeel toerisme per kernindicator Recreatieve bestedingen van huishoudens (%) Werkgelegenheid Toerisme: banen (x 1 000) Werkgelegenheid Toerisme: werkzame personen (x 1 000) Werkgelegenheid Toerisme: arbeidsvolume (x 1 000) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: banen (%) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: werkzame personen (%) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: arbeidsvolume (%)
2010 20.300 17.300 59.542 53.322 100,0 100,0 100,0 100,0 3,2 3,0 18,9 552 466 338 5,6 5,3 4,8
2011 21.142 17.855 62.395 55.352 103,9 104,1 102,7 101,1 3,3 3,1 19,2 571 481 346 5,7 5,4 4,9
2012 22.192 18.690 64.662 56.608 105,7 106,2 103,5 100,4 3,4 3,2 19,5 577 487 348 5,8 5,5 4,9
2013** 22.987 19.155 65.548 56.786 106,8 106,3 103,8 99,4 3,5 3,3 19,4 591 498 357 6,0 5,7 5,1
2014* 24.381 20.336 68.264 58.685 109,7 109,1 107,5 101,8 3,7 3,4 19,8 606 510 366 6,2 5,8 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over toeristische kernindicatoren. Toerisme draagt bij aan de Nederlandse economie (bijdrage aan werkgelegenheid, bruto binnenlands product en toegevoegde waarde). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2012 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2013 en 2014 hebben een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 augustus 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat een deel van de hier getoonde macrocijfers, conform het beleid van de Nationale Rekeningen, alleen nog in basisprijzen wordt gepubliceerd. Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het toeristisch bruto binnenlands product van Nederland wordt in aankoopprijzen (‘marktprijzen’) uitgedrukt. Het wordt verkregen door bij de toeristische toegevoegde waarde het verschil van de productgebonden belastingen en subsidies op te tellen die verbonden zijn aan toeristische uitgaven.
---
De volumeontwikkeling van het toeristisch bruto binnenlands product is een maatstaf voor de toeristische economische groei.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de interne toeristische bestedingen.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus de duurzame recreatiegoederen.
Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010
De bedragen in miljoenen euro's zijn volumecijfers uitgedrukt in prijzen van het referentiejaar 2010.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het toeristisch bruto binnenlands product van Nederland wordt in aankoopprijzen (‘marktprijzen’) uitgedrukt. Het wordt verkregen door bij de toeristische toegevoegde waarde het verschil van de productgebonden belastingen en subsidies op te tellen die verbonden zijn aan toeristische uitgaven.
---
De volumeontwikkeling van het toeristisch bruto binnenlands product is een maatstaf voor de toeristische economische groei.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de interne toeristische bestedingen.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus de duurzame recreatiegoederen.
Aandeel toerisme per kernindicator
Het aandeel door toerisme in het bbp, de toegevoegde waarde en de recreatieve bestedingen van huishoudens.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het percentage toeristisch bbp van het totale bbp van Nederland.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
Het aandeel van de toeristische toegevoegde waarde in de totale toegevoegde waarde van Nederland.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
Het aandeel recreatieve bestedingen in het totaal van de consumptieve bestedingen door huishoudens van Nederland.
Werkgelegenheid
Het aantal toeristische banen, werkzame personen en arbeidsvolume.
Toerisme: banen
Het aantal toeristische banen.
Toerisme: werkzame personen
Het aantal toeristische werkzame personen.
Toerisme: arbeidsvolume
Arbeidsjaren is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Werkgelegenheid (relatief)
Aandeel toeristische banen, werkzame personen en arbeidsvolume van het totaal aantal.
Toerisme: banen
Het aandeel toeristische banen in het totaal aantal banen van Nederland.
Toerisme: werkzame personen
Het aandeel toeristisch werkzame personen in het totaal aantal werkzame personen van Nederland.
Toerisme: arbeidsvolume
Dit zijn de toeristische arbeidsjaren gedeeld door de totale arbeidsjaren in Nederland.