Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen 2010-2014


Deze tabel bevat gegevens over toeristische kernindicatoren. Toerisme draagt bij aan de Nederlandse economie (bijdrage aan werkgelegenheid, bruto binnenlands product en toegevoegde waarde). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2012 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2013 en 2014 hebben een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 augustus 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat een deel van de hier getoonde macrocijfers, conform het beleid van de Nationale Rekeningen, alleen nog in basisprijzen wordt gepubliceerd. Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen 2010-2014

Perioden Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: bbp tegen marktprijzen (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenRecreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010Toerisme: bbp tegen marktprijzen (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2010 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2010Recreatieve bestedingen van huishoudens (2010 = 100) Aandeel toerisme per kernindicatorToerisme: bbp tegen marktprijzen (%) Aandeel toerisme per kernindicatorToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (%) Aandeel toerisme per kernindicatorRecreatieve bestedingen van huishoudens (%) WerkgelegenheidToerisme: banen (x 1 000) WerkgelegenheidToerisme: werkzame personen (x 1 000) WerkgelegenheidToerisme: arbeidsvolume (x 1 000) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: banen (%) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: werkzame personen (%) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: arbeidsvolume (%)
2010 20.300 17.300 59.542 53.322 100,0 100,0 100,0 100,0 3,2 3,0 18,9 552 466 338 5,6 5,3 4,8
2011 21.142 17.855 62.395 55.352 103,9 104,1 102,7 101,1 3,3 3,1 19,2 571 481 346 5,7 5,4 4,9
2012 22.192 18.690 64.662 56.608 105,7 106,2 103,5 100,4 3,4 3,2 19,5 577 487 348 5,8 5,5 4,9
2013 22.987 19.155 65.548 56.786 106,8 106,3 103,8 99,4 3,5 3,3 19,4 591 498 357 6,0 5,7 5,1
2014* 24.381 20.336 68.264 58.685 109,7 109,1 107,5 101,8 3,7 3,4 19,8 606 510 366 6,2 5,8 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens