Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Duur van de uitkeringssituatie Perioden Personen met bijstand (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2019 1e kwartaal 431.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2019 2e kwartaal 425.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2019 3e kwartaal 416.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2019 4e kwartaal 414.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2020 1e kwartaal* 421.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2020 2e kwartaal* 429.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2020 3e kwartaal* 424.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2020 4e kwartaal* 428.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkeringsduur, totaal 2021 1e kwartaal* 430.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2019 1e kwartaal 39.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2019 2e kwartaal 31.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2019 3e kwartaal 30.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2019 4e kwartaal 33.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2020 1e kwartaal* 44.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2020 2e kwartaal* 43.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2020 3e kwartaal* 36.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2020 4e kwartaal* 39.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 0 tot 6 maanden 2021 1e kwartaal* 43.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2019 1e kwartaal 34.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2019 2e kwartaal 36.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2019 3e kwartaal 30.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2019 4e kwartaal 25.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2020 1e kwartaal* 31.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2020 2e kwartaal* 36.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2020 3e kwartaal* 36.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2020 4e kwartaal* 32.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 tot 12 maanden 2021 1e kwartaal* 34.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2019 1e kwartaal 57.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2019 2e kwartaal 56.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2019 3e kwartaal 54.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2019 4e kwartaal 53.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2020 1e kwartaal* 50.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2020 2e kwartaal* 51.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2020 3e kwartaal* 51.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2020 4e kwartaal* 53.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 tot 2 jaar 2021 1e kwartaal* 54.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2019 1e kwartaal 50.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2019 2e kwartaal 50.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2019 3e kwartaal 48.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2019 4e kwartaal 46.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2020 1e kwartaal* 42.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2020 2e kwartaal* 41.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2020 3e kwartaal* 41.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2020 4e kwartaal* 41.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 tot 3 jaar 2021 1e kwartaal* 39.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2019 1e kwartaal 41.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2019 2e kwartaal 40.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2019 3e kwartaal 38.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2019 4e kwartaal 38.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2020 1e kwartaal* 38.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2020 2e kwartaal* 39.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2020 3e kwartaal* 38.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2020 4e kwartaal* 37.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 tot 4 jaar 2021 1e kwartaal* 34.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2019 1e kwartaal 31.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2019 2e kwartaal 32.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2019 3e kwartaal 32.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2019 4e kwartaal 33.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2020 1e kwartaal* 32.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2020 2e kwartaal* 32.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2020 3e kwartaal* 31.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2020 4e kwartaal* 32.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 tot 5 jaar 2021 1e kwartaal* 32.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2019 1e kwartaal 176.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2019 2e kwartaal 179.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2019 3e kwartaal 180.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2019 4e kwartaal 182.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2020 1e kwartaal* 181.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2020 2e kwartaal* 185.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2020 3e kwartaal* 188.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2020 4e kwartaal* 191.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 jaar of langer 2021 1e kwartaal* 190.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie.
De aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 ultimo 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in november 2021.

Toelichting onderwerpen

Personen met bijstand
Personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) of de Participatiewet (vanaf 2015).

Participatiewet
De wet regelt in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het verlenen van bijstand door gemeenten voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen.
Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen met of zonder arbeidsbeperking op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten.
De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid.
De participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

WWB
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen).
De wet is per 1 januari 2015 vervangen door de participatiewet.