Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2021 4e kwartaal 87.500 2.704 -84.796 31,9 32,5
Totaal goederen 2021 291.505 9.673 -281.832 19,6 20,3
Totaal goederen 2022 1e kwartaal* 77.275 3.456 -73.819 17,4 56,7
0 Voeding en levende dieren 2021 4e kwartaal 16.721 18 -16.703 40,4 500,0
0 Voeding en levende dieren 2021 55.165 64 -55.101 22,1 220,0
0 Voeding en levende dieren 2022 1e kwartaal* 14.679 7 -14.672 27,3 -73,1
1 Dranken en tabak 2021 4e kwartaal 8.748 1 -8.747 36,3 -93,8
1 Dranken en tabak 2021 22.950 34 -22.916 15,5 -68,2
1 Dranken en tabak 2022 1e kwartaal* 4.790 6 -4.784 67,5 500,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2021 4e kwartaal 1.666 241 -1.425 -24,9 653,1
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2021 7.972 400 -7.572 -3,9 471,4
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2022 1e kwartaal* 2.354 97 -2.257 16,0 234,5
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2021 4e kwartaal 778 1 -777 113,7 100,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2021 1.983 22 -1.961 10,5 2.100,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2022 1e kwartaal* 462 0 -462 73,0 -100,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2021 4e kwartaal 204 0 -204 71,4 0,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2021 728 43 -685 52,6 72,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2022 1e kwartaal* 210 29 -181 213,4 38,1
5 Chemische producten 2021 4e kwartaal 7.217 23 -7.194 10,9 187,5
5 Chemische producten 2021 27.708 81 -27.627 9,6 17,4
5 Chemische producten 2022 1e kwartaal* 7.242 11 -7.231 9,7 100,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2021 4e kwartaal 14.046 815 -13.231 19,8 34,5
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2021 47.585 3.277 -44.308 7,6 28,1
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2022 1e kwartaal* 12.947 802 -12.145 15,1 17,3
7 Machines en vervoermaterieel 2021 4e kwartaal 23.417 812 -22.605 41,5 8,0
7 Machines en vervoermaterieel 2021 80.008 3.027 -76.981 31,5 11,9
7 Machines en vervoermaterieel 2022 1e kwartaal* 21.382 829 -20.553 2,9 7,9
8 Diverse gefabriceerde goederen 2021 4e kwartaal 14.272 600 -13.672 44,0 7,9
8 Diverse gefabriceerde goederen 2021 46.248 1.614 -44.634 27,1 -14,4
8 Diverse gefabriceerde goederen 2022 1e kwartaal* 12.889 1.580 -11.309 25,5 802,9
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2021 4e kwartaal 431 193 -238 -28,5 188,1
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2021 1.158 1.112 -46 -19,0 84,4
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2022 1e kwartaal* 320 96 -224 70,2 -80,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van het vierde kwartaal 2021 en de jaarcijfers 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.