Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2020 1e kwartaal 62.145 2.295 -59.850 4,3 -21,6
Totaal goederen 2020 2e kwartaal 52.929 1.421 -51.508 -13,1 -31,3
Totaal goederen 2020 3e kwartaal* 62.423 2.287 -60.136 -5,6 -46,5
0 Voeding en levende dieren 2020 1e kwartaal 11.733 1 -11.732 22,3 100,0
0 Voeding en levende dieren 2020 2e kwartaal 10.262 7 -10.255 -12,4 100,0
0 Voeding en levende dieren 2020 3e kwartaal* 11.274 9 -11.265 7,1 100,0
1 Dranken en tabak 2020 1e kwartaal 4.505 1 -4.504 12,0 -98,2
1 Dranken en tabak 2020 2e kwartaal 5.158 77 -5.081 -4,2 100,0
1 Dranken en tabak 2020 3e kwartaal* 3.795 13 -3.782 -27,2 225,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 1e kwartaal 1.996 18 -1.978 4,8 -98,5
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 2e kwartaal 2.094 14 -2.080 -15,1 1.300,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 3e kwartaal* 1.992 5 -1.987 111,0 -99,6
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 1e kwartaal 541 0 -541 -34,9 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 2e kwartaal 450 0 -450 -5,5 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 3e kwartaal* 439 1 -438 -24,8 100,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 1e kwartaal 79 14 -65 -11,2 7,7
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 2e kwartaal 174 11 -163 171,9 -8,3
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 3e kwartaal* 106 0 -106 -39,1 -100,0
5 Chemische producten 2020 1e kwartaal 5.990 37 -5.953 10,5 428,6
5 Chemische producten 2020 2e kwartaal 6.015 1 -6.014 2,3 -98,7
5 Chemische producten 2020 3e kwartaal* 6.768 23 -6.745 19,4 -32,4
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 1e kwartaal 12.226 809 -11.417 40,0 9,2
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 2e kwartaal 9.683 555 -9.128 -8,2 -20,9
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 3e kwartaal* 10.595 589 -10.006 10,0 -12,2
7 Machines en vervoermaterieel 2020 1e kwartaal 16.087 686 -15.401 -19,8 28,2
7 Machines en vervoermaterieel 2020 2e kwartaal 12.113 456 -11.657 -22,6 -7,9
7 Machines en vervoermaterieel 2020 3e kwartaal* 16.111 811 -15.300 -36,2 -47,2
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 1e kwartaal 8.868 635 -8.233 0,6 150,0
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 2e kwartaal 6.702 100 -6.602 -22,6 -80,2
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 3e kwartaal* 10.912 595 -10.317 36,1 -12,2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 1e kwartaal 121 93 -28 -6,2 -1,1
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 2e kwartaal 277 201 -76 182,7 -27,7
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 3e kwartaal* 430 242 -188 394,3 19,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 10 november 2020:
De cijfers van het tweede kwartaal 2020 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.