Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2020 3e kwartaal 62.423 2.287 -60.136 -5,6 -46,5
Totaal goederen 2020 4e kwartaal* 66.322 2.041 -64.281 0,6 -24,4
Totaal goederen 2020* 243.818 8.044 -235.774 -3,5 -32,8
0 Voeding en levende dieren 2020 3e kwartaal 11.274 9 -11.265 7,1 100,0
0 Voeding en levende dieren 2020 4e kwartaal* 11.911 3 -11.908 -2,1 200,0
0 Voeding en levende dieren 2020* 45.180 20 -45.160 2,7 900,0
1 Dranken en tabak 2020 3e kwartaal 3.795 13 -3.782 -27,2 225,0
1 Dranken en tabak 2020 4e kwartaal* 6.417 16 -6.401 27,1 100,0
1 Dranken en tabak 2020* 19.875 107 -19.768 1,1 75,4
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 3e kwartaal 1.992 5 -1.987 111,0 -99,6
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 4e kwartaal* 2.217 32 -2.185 118,9 433,3
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020* 8.299 70 -8.229 31,2 -97,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 3e kwartaal 439 1 -438 -24,8 100,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 4e kwartaal* 364 0 -364 -16,3 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020* 1.794 1 -1.793 -22,9 100,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 3e kwartaal 106 0 -106 -39,1 -100,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 4e kwartaal* 119 0 -119 -2,5 0,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020* 477 25 -452 6,0 -56,9
5 Chemische producten 2020 3e kwartaal 6.768 23 -6.745 19,4 -32,4
5 Chemische producten 2020 4e kwartaal* 6.509 8 -6.501 14,9 -57,9
5 Chemische producten 2020* 25.282 69 -25.213 11,7 -48,9
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 3e kwartaal 10.595 589 -10.006 10,0 -12,2
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 4e kwartaal* 11.721 606 -11.115 0,4 1,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020* 44.226 2.559 -41.667 9,0 -5,7
7 Machines en vervoermaterieel 2020 3e kwartaal 16.111 811 -15.300 -36,2 -47,2
7 Machines en vervoermaterieel 2020 4e kwartaal* 16.547 752 -15.795 -12,3 -50,4
7 Machines en vervoermaterieel 2020* 60.858 2.705 -58.153 -23,8 -33,8
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 3e kwartaal 10.912 595 -10.317 36,1 -12,2
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 4e kwartaal* 9.914 556 -9.358 -8,0 59,3
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020* 36.396 1.886 -34.510 0,4 5,6
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 3e kwartaal 430 242 -188 394,3 19,8
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 4e kwartaal* 603 67 -536 315,9 -67,6
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020* 1.430 603 -827 211,5 -22,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers van het derde kwartaal 2020 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2020 en de voorlopige jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.