Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2021 1e kwartaal 65.836 2.206 -63.630 5,9 -3,9
Totaal goederen 2021 2e kwartaal* 66.487 2.194 -64.293 25,6 54,4
0 Voeding en levende dieren 2021 1e kwartaal 11.531 26 -11.505 -1,7 2.500,0
0 Voeding en levende dieren 2021 2e kwartaal* 12.437 11 -12.426 21,2 57,1
1 Dranken en tabak 2021 1e kwartaal 2.860 1 -2.859 -36,5 0,0
1 Dranken en tabak 2021 2e kwartaal* 5.115 0 -5.115 -0,8 -100,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2021 1e kwartaal 2.029 29 -2.000 1,7 61,1
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2021 2e kwartaal* 2.450 78 -2.372 17,0 457,1
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2021 1e kwartaal 267 14 -253 -50,6 100,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2021 2e kwartaal* 414 0 -414 -8,0 0,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2021 1e kwartaal 67 21 -46 -15,2 50,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2021 2e kwartaal* 197 21 -176 13,2 90,9
5 Chemische producten 2021 1e kwartaal 6.601 0 -6.601 10,2 -100,0
5 Chemische producten 2021 2e kwartaal* 7.159 32 -7.127 19,0 3.100,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2021 1e kwartaal 11.245 684 -10.561 -8,0 -15,5
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2021 2e kwartaal* 10.580 737 -9.843 9,3 32,8
7 Machines en vervoermaterieel 2021 1e kwartaal 20.779 768 -20.011 29,2 12,0
7 Machines en vervoermaterieel 2021 2e kwartaal* 17.791 493 -17.298 46,9 8,1
8 Diverse gefabriceerde goederen 2021 1e kwartaal 10.270 175 -10.095 15,8 -72,4
8 Diverse gefabriceerde goederen 2021 2e kwartaal* 9.926 586 -9.340 48,1 486,0
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2021 1e kwartaal 188 488 300 55,4 424,7
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2021 2e kwartaal* 419 235 -184 51,3 16,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 10 augustus 2021:
De cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.