Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2022 2e kwartaal 84.759 2.053 -82.706 27,5 -6,4
Totaal goederen 2022 3e kwartaal* 102.853 2.290 -100.563 43,5 -10,9
0 Voeding en levende dieren 2022 2e kwartaal 16.178 0 -16.178 30,1 -100,0
0 Voeding en levende dieren 2022 3e kwartaal* 16.027 0 -16.027 10,7 -100,0
1 Dranken en tabak 2022 2e kwartaal 7.971 10 -7.961 55,8 100,0
1 Dranken en tabak 2022 3e kwartaal* 7.409 16 -7.393 19,0 -50,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2022 2e kwartaal 2.140 47 -2.093 -12,7 -39,7
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2022 3e kwartaal* 3.906 5 -3.901 113,8 -90,4
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2022 2e kwartaal 706 0 -706 70,5 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2022 3e kwartaal* 11.027 4 -11.023 2.000,4 -33,3
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2022 2e kwartaal 357 0 -357 81,2 -100,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2022 3e kwartaal* 169 15 -154 -35,2 100,0
5 Chemische producten 2022 2e kwartaal 7.284 14 -7.270 1,7 -56,3
5 Chemische producten 2022 3e kwartaal* 7.217 16 -7.201 7,2 -36,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2022 2e kwartaal 15.241 672 -14.569 44,1 -8,8
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2022 3e kwartaal* 16.323 833 -15.490 39,3 -19,9
7 Machines en vervoermaterieel 2022 2e kwartaal 22.464 749 -21.715 26,3 51,9
7 Machines en vervoermaterieel 2022 3e kwartaal* 28.431 703 -27.728 57,7 -26,3
8 Diverse gefabriceerde goederen 2022 2e kwartaal 12.196 437 -11.759 22,9 -25,4
8 Diverse gefabriceerde goederen 2022 3e kwartaal* 12.108 539 -11.569 2,8 112,2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2022 2e kwartaal 221 123 -98 -47,3 -47,7
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2022 3e kwartaal* 236 160 -76 95,0 -18,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 8 november 2022:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.