Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 12 mei 2020:
De cijfers van het vierde kwartaal 2019 en de jaarcijfers 2019 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderInvoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderUitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2019 4e kwartaal 65.910 2.700 -63.210 6,3 25,8
Totaal goederen 2019 252.566 11.966 -240.600 13,2 28,6
Totaal goederen 2020 1e kwartaal* 62.148 2.295 -59.853 4,3 -21,6
0 Voeding en levende dieren 2019 4e kwartaal 12.163 1 -12.162 18,4 -92,9
0 Voeding en levende dieren 2019 43.999 2 -43.997 8,2 -93,1
0 Voeding en levende dieren 2020 1e kwartaal* 11.733 1 -11.732 22,3 100,0
1 Dranken en tabak 2019 4e kwartaal 5.047 0 -5.047 -7,9 -100,0
1 Dranken en tabak 2019 19.667 61 -19.606 3,1 96,8
1 Dranken en tabak 2020 1e kwartaal* 4.505 1 -4.504 12,0 -98,2
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2019 4e kwartaal 1.013 6 -1.007 -9,3 -79,3
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2019 6.327 2.344 -3.983 -4,4 57,6
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2020 1e kwartaal* 1.996 18 -1.978 4,8 -98,5
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2019 4e kwartaal 435 0 -435 -67,9 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2019 2.326 0 -2.326 -34,3 0,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2020 1e kwartaal* 541 0 -541 -34,9 0,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2019 4e kwartaal 122 0 -122 114,0 0,0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2019 450 58 -392 13,9 34,9
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2020 1e kwartaal* 79 14 -65 -11,2 7,7
5 Chemische producten 2019 4e kwartaal 5.665 19 -5.646 5,8 35,7
5 Chemische producten 2019 22.633 135 -22.498 6,6 1,5
5 Chemische producten 2020 1e kwartaal* 5.990 37 -5.953 10,5 428,6
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2019 4e kwartaal 11.680 600 -11.080 15,7 -28,3
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2019 40.588 2.714 -37.874 8,1 -14,8
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2020 1e kwartaal* 12.226 809 -11.417 40,0 9,2
7 Machines en vervoermaterieel 2019 4e kwartaal 18.858 1.517 -17.341 1,3 308,9
7 Machines en vervoermaterieel 2019 79.848 4.085 -75.763 35,0 126,6
7 Machines en vervoermaterieel 2020 1e kwartaal* 16.089 686 -15.403 -19,8 28,2
8 Diverse gefabriceerde goederen 2019 4e kwartaal 10.781 349 -10.432 13,0 -52,1
8 Diverse gefabriceerde goederen 2019 36.269 1.786 -34.483 5,9 22,5
8 Diverse gefabriceerde goederen 2020 1e kwartaal* 8.869 635 -8.234 0,6 150,0
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2019 4e kwartaal 145 207 62 17,9 38,9
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2019 459 781 322 -34,9 -31,0
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2020 1e kwartaal* 121 93 -28 -6,2 -1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens