Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Caribisch Nederland Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Bonaire 2017 212.827 10.914 -201.913 6,1 25,4
Bonaire 2018 1e kwartaal 54.716 1.810 -52.906 17,4 -31,1
Bonaire 2018 2e kwartaal 54.925 3.354 -51.571 5,8 -26,4
Bonaire 2018 3e kwartaal 51.552 1.992 -49.560 -4,9 -6,0
Bonaire 2018 4e kwartaal 62.005 2.146 -59.859 3,2 33,2
Bonaire 2018 223.198 9.302 -213.896 4,9 -14,8
Bonaire 2019 1e kwartaal 59.611 2.927 -56.684 8,9 61,7
Bonaire 2019 2e kwartaal 60.932 2.068 -58.864 10,9 -38,3
Bonaire 2019 3e kwartaal 66.112 4.271 -61.841 28,2 114,4
Bonaire 2019 4e kwartaal 65.910 2.700 -63.210 6,3 25,8
Bonaire 2019 252.566 11.966 -240.600 13,2 28,6
Bonaire 2020 1e kwartaal 62.145 2.295 -59.850 4,3 -21,6
Bonaire 2020 2e kwartaal* 52.731 1.421 -51.310 -13,5 -31,3
Sint Eustatius 2017 54.777 2.461 -52.316 50,3 57,8
Sint Eustatius 2018 1e kwartaal 15.420 1.264 -14.156 14,9 343,5
Sint Eustatius 2018 2e kwartaal 14.238 1.635 -12.603 17,1 623,5
Sint Eustatius 2018 3e kwartaal 11.294 600 -10.694 -18,4 176,5
Sint Eustatius 2018 4e kwartaal 9.803 407 -9.396 -36,1 -76,5
Sint Eustatius 2018 50.754 3.907 -46.847 -7,3 58,8
Sint Eustatius 2019 1e kwartaal 10.323 436 -9.887 -33,1 -65,5
Sint Eustatius 2019 2e kwartaal 13.097 94 -13.003 -8,0 -94,3
Sint Eustatius 2019 3e kwartaal 10.789 287 -10.502 -4,5 -52,2
Sint Eustatius 2019 4e kwartaal 11.098 451 -10.647 13,2 10,8
Sint Eustatius 2019 45.307 1.269 -44.038 -10,7 -67,5
Sint Eustatius 2020 1e kwartaal 7.813 876 -6.937 -24,3 100,9
Sint Eustatius 2020 2e kwartaal* 8.475 179 -8.296 -35,3 90,4
Saba 2017 17.237 264 -16.973 6,2 -37,6
Saba 2018 1e kwartaal 4.704 67 -4.637 12,8 39,6
Saba 2018 2e kwartaal 5.234 26 -5.208 9,3 -73,5
Saba 2018 3e kwartaal 5.029 19 -5.010 23,9 -66,1
Saba 2018 4e kwartaal 5.927 389 -5.538 40,4 517,5
Saba 2018 20.894 501 -20.393 21,2 89,8
Saba 2019 1e kwartaal 6.424 122 -6.302 36,6 82,1
Saba 2019 2e kwartaal 4.394 11 -4.383 -16,0 -57,7
Saba 2019 3e kwartaal 4.658 29 -4.629 -7,4 52,6
Saba 2019 4e kwartaal 5.550 41 -5.509 -6,4 -89,5
Saba 2019 21.026 202 -20.824 0,6 -59,7
Saba 2020 1e kwartaal 4.894 129 -4.765 -23,8 5,7
Saba 2020 2e kwartaal* 4.216 18 -4.198 -4,1 63,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de totale in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans per eiland van Caribisch Nederland weer.
Een totaal voor Caribisch Nederland is niet beschikbaar. Vanwege de aansluiting bij de Nederlandse definitie betreffende in- en uitvoer, wordt de handel tussen de eilanden onderling meegeteld. Bij het publiceren van een totaalcijfer voor Caribisch Nederland zou dit leiden tot een overschatting.
Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011 voor in- en uitvoer van Bonaire, vierde kwartaal 2011 voor invoer Sint Eustatius, eerste kwartaal 2012 voor invoer van Saba en tweede kwartaal 2012 voor uitvoer van Saba en Sint Eustatius. Deze verschillende startdata zijn het gevolg van verschillen in de start van de waarneming van de gegevens op de diverse eilanden.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Caribisch Nederland kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 11 augustus 2020:
De cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire, Saba of Sint Eustatius.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire, Saba of Sint Eustatius.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.