Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Caribisch Nederland Perioden Invoerwaarde (1000 USD) Uitvoerwaarde (1000 USD) Handelsbalans (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Invoerwaarde (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Bonaire 2020 3e kwartaal 62.423 2.287 -60.136 -5,6 -46,5
Bonaire 2020 4e kwartaal 66.321 2.041 -64.280 0,6 -24,4
Bonaire 2020 243.818 8.044 -235.774 -3,5 -32,8
Bonaire 2021 1e kwartaal 65.836 2.206 -63.630 5,9 -3,9
Bonaire 2021 2e kwartaal 66.474 2.194 -64.280 25,6 54,4
Bonaire 2021 3e kwartaal 71.694 2.570 -69.124 14,9 12,4
Bonaire 2021 4e kwartaal 87.500 2.704 -84.796 31,9 32,5
Bonaire 2021 291.505 9.673 -281.832 19,6 20,3
Bonaire 2022 1e kwartaal 77.251 3.456 -73.795 17,3 56,7
Bonaire 2022 2e kwartaal 84.759 2.053 -82.706 27,5 -6,4
Bonaire 2022 3e kwartaal* 102.853 2.290 -100.563 43,5 -10,9
Sint Eustatius 2020 3e kwartaal 12.319 82 -12.237 14,2 -71,4
Sint Eustatius 2020 4e kwartaal 11.969 296 -11.673 7,8 -34,4
Sint Eustatius 2020 40.600 1.433 -39.167 -10,4 12,9
Sint Eustatius 2021 1e kwartaal 11.049 164 -10.885 41,4 -81,3
Sint Eustatius 2021 2e kwartaal 9.576 433 -9.143 12,7 141,9
Sint Eustatius 2021 3e kwartaal 9.162 256 -8.906 -25,6 212,2
Sint Eustatius 2021 4e kwartaal 8.832 182 -8.650 -26,2 -38,5
Sint Eustatius 2021 38.619 1.036 -37.583 -4,9 -27,7
Sint Eustatius 2022 1e kwartaal 8.854 162 -8.692 -19,9 -1,2
Sint Eustatius 2022 2e kwartaal 10.764 96 -10.668 12,4 -77,8
Sint Eustatius 2022 3e kwartaal* 9.846 69 -9.777 7,5 -73,0
Saba 2020 3e kwartaal 5.778 96 -5.682 24,0 231,0
Saba 2020 4e kwartaal 6.123 113 -6.010 10,3 175,6
Saba 2020 21.038 357 -20.681 0,1 76,7
Saba 2021 1e kwartaal 5.169 199 -4.970 5,6 54,3
Saba 2021 2e kwartaal 5.451 177 -5.274 28,5 883,3
Saba 2021 3e kwartaal 5.977 48 -5.929 3,4 -50,0
Saba 2021 4e kwartaal 5.693 159 -5.534 -7,0 40,7
Saba 2021 22.291 584 -21.707 6,0 63,6
Saba 2022 1e kwartaal 6.683 93 -6.590 29,3 -53,3
Saba 2022 2e kwartaal 5.468 283 -5.185 0,3 59,9
Saba 2022 3e kwartaal* 6.256 41 -6.215 4,7 -14,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de totale in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans per eiland van Caribisch Nederland weer.
Een totaal voor Caribisch Nederland is niet beschikbaar. Vanwege de aansluiting bij de Nederlandse definitie betreffende in- en uitvoer, wordt de handel tussen de eilanden onderling meegeteld. Bij het publiceren van een totaalcijfer voor Caribisch Nederland zou dit leiden tot een overschatting.
Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011 voor in- en uitvoer van Bonaire, vierde kwartaal 2011 voor invoer Sint Eustatius, eerste kwartaal 2012 voor invoer van Saba en tweede kwartaal 2012 voor uitvoer van Saba en Sint Eustatius. Deze verschillende startdata zijn het gevolg van verschillen in de start van de waarneming van de gegevens op de diverse eilanden.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Caribisch Nederland kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 8 november 2022:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire, Saba of Sint Eustatius.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire, Saba of Sint Eustatius.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.