Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen 2013-2021

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen 2013-2021

Kenmerken wonen Cijfersoort Perioden Wonen Tevredenheid met woning Ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woning Niet tevreden, niet ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woning Tevreden (%)
Totaal Gemiddelde/Percentage 2013 3,9 8,1 88,0
Totaal Gemiddelde/Percentage 2014 3,8 8,4 87,9
Totaal Gemiddelde/Percentage 2015 3,5 9,6 86,9
Totaal Gemiddelde/Percentage 2016 3,9 8,5 87,6
Totaal Gemiddelde/Percentage 2017 4,3 8,6 87,1
Totaal Gemiddelde/Percentage 2018 4,4 9,1 86,5
Totaal Gemiddelde/Percentage 2019 4,5 8,0 87,5
Totaal Gemiddelde/Percentage 2020 4,1 8,4 87,5
Totaal Gemiddelde/Percentage 2021 5,3 9,1 85,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, de woning en de woonomgeving. Daarnaast zijn veiligheidsgevoelens opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse woning- en buurtkenmerken, namelijk het woningbezit, de waarde van de eigen woning en de stedelijkheid van de buurt.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Wonen
Tevredenheid met woning
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.