Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën, 2013-2021

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën, 2013-2021

Kenmerken financiën Cijfersoort Perioden Financiën Tevredenheid met financiële situatie Ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Niet tevreden, niet ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Tevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2013 9,3 22,4 68,3
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2014 8,9 20,1 70,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2015 8,6 20,9 70,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2016 7,3 19,6 73,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2017 7,0 18,0 74,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2018 6,7 17,2 76,0
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 6,7 16,1 77,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2020 5,9 14,6 79,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2021 5,2 12,9 81,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven en met de financiële situatie. Daarnaast is de mate van zorgen over de financiële toekomst opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot financiën, namelijk de hoogte van het inkomen, de hoogte van het vermogen, de positie in het huishouden, het al dan niet hebben van betaald werk en woningbezit.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 juni 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Financiën
Tevredenheid met financiële situatie
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.