Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Bewerk tabel

Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven en met de financiële situatie. Daarnaast is de mate van zorgen over de financiële toekomst opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot financiën, namelijk de hoogte van het inkomen, de hoogte van het vermogen, de positie in het huishouden, het al dan niet hebben van betaald werk en woningbezit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2020 worden halverwege 2021 gepubliceerd.

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Kenmerken financiën Cijfersoort Perioden FinanciënTevredenheid met financiële situatieOntevreden (%) FinanciënTevredenheid met financiële situatieNiet tevreden, niet ontevreden (%) FinanciënTevredenheid met financiële situatieTevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2013 9,3 22,4 68,3
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2014 8,9 20,1 70,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2015 8,6 20,9 70,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2016 7,3 19,6 73,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2017 7,0 18,0 74,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2018 6,7 17,2 76,0
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 6,7 16,1 77,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens