Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Kenmerken werk Cijfersoort Perioden Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Score tevredenheid opleidingskansen (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Tevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2020 7,7 4,7 12,6 82,7
Totaal personen Standaardfout 2020 0,0 0,3 0,4 0,4
Arb.pos.: werkzame beroepsbevolking Gemiddelde/Percentage 2020 8,0 2,9 10,1 87,0
Arb.pos.: werkzame beroepsbevolking Standaardfout 2020 0,0 0,2 0,4 0,5
Arb.pos.: niet-werkzame bevolking Gemiddelde/Percentage 2020 7,2 8,3 17,7 74,1
Arb.pos.: niet-werkzame bevolking Standaardfout 2020 0,0 0,6 0,8 0,9
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Gemiddelde/Percentage 2020 8,1 4,1 8,4 87,5
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Standaardfout 2020 0,1 1,0 1,3 1,6
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Gemiddelde/Percentage 2020 7,8 2,0 15,2 82,8
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Standaardfout 2020 0,1 0,8 2,1 2,2
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Gemiddelde/Percentage 2020 7,9 2,4 12,1 85,5
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Standaardfout 2020 0,0 0,4 0,8 0,9
Arbeidsduur: voltijd Gemiddelde/Percentage 2020 8,0 3,1 8,3 88,6
Arbeidsduur: voltijd Standaardfout 2020 0,0 0,4 0,6 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met het werk en de reistijd van en naar het werk. Daarnaast is de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot het werk, namelijk de arbeidspositie en de wekelijkse arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2021 worden halverwege 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Opleiding en werk
Tevredenheid met opleidingskansen
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid opleidingskansen
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.