Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse 2012-2015

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse 2012-2015

Sterklassen Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederlandse hotels 2015 16.820
Hotels zonder ster 2015 1.800
Hotels met 1 ster 2015 150
Hotels met 2 sterren 2015 380
Hotels met 3 sterren 2015 4.300
Hotels met 4 sterren 2015 9.190
Hotels met 5 sterren 2015 980
Totaal Amsterdamse hotels 2015 4.500
Amsterdamse hotels zonder ster 2015 530
Amsterdamse hotels met 1 ster 2015 60
Amsterdamse hotels met 2 sterren 2015 130
Amsterdamse hotels met 3 sterren 2015 1.050
Amsterdamse hotels met 4 sterren 2015 2.100
Amsterdamse hotels met 5 sterren 2015 630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per hotelsterrenclassificatie (totaal en in Amsterdam).
Vanwege de opheffing van het Bedrijfschap Horeca en Catering is er geen update van de sterrenclassificatie toegepast. De gebruikte classificatie in deze tabel is niet gewijzigd t.o.v. van de stand van 1-1-2014 die voor deze tabel van toepassing is.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 t/m 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door "Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.