Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Nederland 2023 maart* 1.530
Nederland 2023 april* 1.620
Nederland 2023 mei* 1.650
Nederland 2023 juni* 1.640
Nederland 2023 juli* 1.420
Nederland 2023 augustus* 1.370
Nederland 2023 september* 1.520
Nederland 2023 oktober* 1.680
Nederland 2023 november* 1.440
Nederland 2023 december* 1.130
Nederland 2024 januari* 1.210
Nederland 2024 februari* 1.220
Noord-Nederland (LD) 2023 maart* 90
Noord-Nederland (LD) 2023 april* 100
Noord-Nederland (LD) 2023 mei* 100
Noord-Nederland (LD) 2023 juni* 110
Noord-Nederland (LD) 2023 juli* 100
Noord-Nederland (LD) 2023 augustus* 90
Noord-Nederland (LD) 2023 september* 100
Noord-Nederland (LD) 2023 oktober* 100
Noord-Nederland (LD) 2023 november* 90
Noord-Nederland (LD) 2023 december* 70
Noord-Nederland (LD) 2024 januari* 100
Noord-Nederland (LD) 2024 februari* 100
Oost-Nederland (LD) 2023 maart* 220
Oost-Nederland (LD) 2023 april* 220
Oost-Nederland (LD) 2023 mei* 240
Oost-Nederland (LD) 2023 juni* 240
Oost-Nederland (LD) 2023 juli* 180
Oost-Nederland (LD) 2023 augustus* 180
Oost-Nederland (LD) 2023 september* 220
Oost-Nederland (LD) 2023 oktober* 240
Oost-Nederland (LD) 2023 november* 200
Oost-Nederland (LD) 2023 december* 160
Oost-Nederland (LD) 2024 januari* 160
Oost-Nederland (LD) 2024 februari* 170
West-Nederland (LD) 2023 maart* 950
West-Nederland (LD) 2023 april* 1.000
West-Nederland (LD) 2023 mei* 1.010
West-Nederland (LD) 2023 juni* 1.030
West-Nederland (LD) 2023 juli* 900
West-Nederland (LD) 2023 augustus* 890
West-Nederland (LD) 2023 september* 960
West-Nederland (LD) 2023 oktober* 1.060
West-Nederland (LD) 2023 november* 920
West-Nederland (LD) 2023 december* 700
West-Nederland (LD) 2024 januari* 720
West-Nederland (LD) 2024 februari* 750
Zuid-Nederland (LD) 2023 maart* 270
Zuid-Nederland (LD) 2023 april* 290
Zuid-Nederland (LD) 2023 mei* 290
Zuid-Nederland (LD) 2023 juni* 280
Zuid-Nederland (LD) 2023 juli* 240
Zuid-Nederland (LD) 2023 augustus* 210
Zuid-Nederland (LD) 2023 september* 250
Zuid-Nederland (LD) 2023 oktober* 290
Zuid-Nederland (LD) 2023 november* 240
Zuid-Nederland (LD) 2023 december* 200
Zuid-Nederland (LD) 2024 januari* 220
Zuid-Nederland (LD) 2024 februari* 200
Groningen (PV) 2023 maart* 40
Groningen (PV) 2023 april* 40
Groningen (PV) 2023 mei* 40
Groningen (PV) 2023 juni* 40
Groningen (PV) 2023 juli* 30
Groningen (PV) 2023 augustus* 30
Groningen (PV) 2023 september* 30
Groningen (PV) 2023 oktober* 40
Groningen (PV) 2023 november* 30
Groningen (PV) 2023 december* 20
Groningen (PV) 2024 januari* 30
Groningen (PV) 2024 februari* 30
Fryslân (PV) 2023 maart* 30
Fryslân (PV) 2023 april* 30
Fryslân (PV) 2023 mei* 30
Fryslân (PV) 2023 juni* 30
Fryslân (PV) 2023 juli* 30
Fryslân (PV) 2023 augustus* 30
Fryslân (PV) 2023 september* 40
Fryslân (PV) 2023 oktober* 30
Fryslân (PV) 2023 november* 30
Fryslân (PV) 2023 december* 30
Fryslân (PV) 2024 januari* 40
Fryslân (PV) 2024 februari* 40
Drenthe (PV) 2023 maart* 30
Drenthe (PV) 2023 april* 30
Drenthe (PV) 2023 mei* 40
Drenthe (PV) 2023 juni* 40
Drenthe (PV) 2023 juli* 30
Drenthe (PV) 2023 augustus* 30
Drenthe (PV) 2023 september* 30
Drenthe (PV) 2023 oktober* 30
Drenthe (PV) 2023 november* 30
Drenthe (PV) 2023 december* 30
Drenthe (PV) 2024 januari* 40
Drenthe (PV) 2024 februari* 40
Overijssel (PV) 2023 maart* 90
Overijssel (PV) 2023 april* 80
Overijssel (PV) 2023 mei* 90
Overijssel (PV) 2023 juni* 80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 en 2024 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2024:
De voorlopige cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.