Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Nederland 2021mei 630
Nederland 2021 juni 740
Nederland 2021 juli 810
Nederland 2021 augustus 900
Nederland 2021 september 1.100
Nederland 2021 oktober 1.260
Nederland 2021 november 980
Nederland 2021 december 490
Nederland 2022 januari* 470
Nederland 2022 februari* 770
Nederland 2022 maart* 1.160
Nederland 2022 april* 1.410
Noord-Nederland (LD) 2021mei 70
Noord-Nederland (LD) 2021 juni 80
Noord-Nederland (LD) 2021 juli 90
Noord-Nederland (LD) 2021 augustus 80
Noord-Nederland (LD) 2021 september 100
Noord-Nederland (LD) 2021 oktober 100
Noord-Nederland (LD) 2021 november 80
Noord-Nederland (LD) 2021 december 50
Noord-Nederland (LD) 2022 januari* 60
Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 60
Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 100
Noord-Nederland (LD) 2022 april* 110
Oost-Nederland (LD) 2021mei 110
Oost-Nederland (LD) 2021 juni 130
Oost-Nederland (LD) 2021 juli 120
Oost-Nederland (LD) 2021 augustus 140
Oost-Nederland (LD) 2021 september 180
Oost-Nederland (LD) 2021 oktober 200
Oost-Nederland (LD) 2021 november 140
Oost-Nederland (LD) 2021 december 70
Oost-Nederland (LD) 2022 januari* 70
Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 110
Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 160
Oost-Nederland (LD) 2022 april* 170
West-Nederland (LD) 2021mei 320
West-Nederland (LD) 2021 juni 360
West-Nederland (LD) 2021 juli 430
West-Nederland (LD) 2021 augustus 510
West-Nederland (LD) 2021 september 590
West-Nederland (LD) 2021 oktober 720
West-Nederland (LD) 2021 november 560
West-Nederland (LD) 2021 december 280
West-Nederland (LD) 2022 januari* 250
West-Nederland (LD) 2022 februari* 450
West-Nederland (LD) 2022 maart* 690
West-Nederland (LD) 2022 april* 890
Zuid-Nederland (LD) 2021mei 130
Zuid-Nederland (LD) 2021 juni 170
Zuid-Nederland (LD) 2021 juli 170
Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus 170
Zuid-Nederland (LD) 2021 september 230
Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober 240
Zuid-Nederland (LD) 2021 november 200
Zuid-Nederland (LD) 2021 december 90
Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* 90
Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 150
Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 220
Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 230
Groningen (PV) 2021mei 30
Groningen (PV) 2021 juni 40
Groningen (PV) 2021 juli 30
Groningen (PV) 2021 augustus 40
Groningen (PV) 2021 september 40
Groningen (PV) 2021 oktober 40
Groningen (PV) 2021 november 40
Groningen (PV) 2021 december 20
Groningen (PV) 2022 januari* 20
Groningen (PV) 2022 februari* 30
Groningen (PV) 2022 maart* 30
Groningen (PV) 2022 april* 40
Fryslân (PV) 2021mei 30
Fryslân (PV) 2021 juni 30
Fryslân (PV) 2021 juli 30
Fryslân (PV) 2021 augustus 20
Fryslân (PV) 2021 september 30
Fryslân (PV) 2021 oktober 40
Fryslân (PV) 2021 november 30
Fryslân (PV) 2021 december 10
Fryslân (PV) 2022 januari* 20
Fryslân (PV) 2022 februari* 20
Fryslân (PV) 2022 maart* 30
Fryslân (PV) 2022 april* 40
Drenthe (PV) 2021mei 20
Drenthe (PV) 2021 juni 20
Drenthe (PV) 2021 juli 20
Drenthe (PV) 2021 augustus 20
Drenthe (PV) 2021 september 30
Drenthe (PV) 2021 oktober 20
Drenthe (PV) 2021 november 20
Drenthe (PV) 2021 december 10
Drenthe (PV) 2022 januari* 20
Drenthe (PV) 2022 februari* 20
Drenthe (PV) 2022 maart* 30
Drenthe (PV) 2022 april* 30
Overijssel (PV) 2021mei 40
Overijssel (PV) 2021 juni 50
Overijssel (PV) 2021 juli 50
Overijssel (PV) 2021 augustus 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2022:
De cijfers over april 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.